IBM Talent Management, Watson Works'ün bir parçasıdır. Çalışma ortamınızın sağlığını, güvenliğini ve verimliliği güvenceye alın.

Belirsizlik zamanları ve sonrasında beceri yaratma fırsatları, yenilikçi ve cazip teknolojiler, iletişimi ve işbirliğini sürdürmenin yeni yollarıyla iş gücünüzü güçlendirin ve dönüştürün

İş gücünüzü güvenle hazırlamak için neler yapabilirsiniz?

 • Kişiler, süreçler, teknolojiler ve veriler çapında kapsamlı bir ofise dönüş stratejisi belirleyin   
 • Yeni iş yeri ortamına ilişkin gereksinimleri karşılarken gizlilik ve şirket ilkelerini değerlendirin  
 • Tesisleri ve alanı, kişi güvenliğini ve yeni protokollere uyumu düzenleyin ve yönetin
 • Doğru ve zamanında bilgiler ve geribildirimler için yapay zeka destekli güncellemelerle güvenilir ve sürekli iletişimi sağlayın

Gelecek için dirençli bir iş gücü nasıl oluşturulur?

IBM'in kendi dönüştürme deneyiminden edindiğimiz bilgilerle, müşterilerin sanal iş gücü olgunluklarını artırmaları ve değişimi daha iyi bir şekilde benimsemelerine yardımcı olmak üzere şunları gerçekleştiriyoruz:

 • Çalışanları güçlendirmek üzere bugün ve gelecek için beceriler ve yetenekler kazandırma
 • İK'yı dijital operasyonlara dönüştürerek, maliyetleri azaltırken çalışan katılımını artırmak için bir yol haritası oluşturma
 • Yeni bir 'normal' ortamda çalışmayla ilişkili sürekli iyileştirme fırsatlarını belirleme
 • Esnek biriş gücü stratejisini, iş ve maliyet azaltma öncelikleriyle uyumlu hale getirme

Yapay zeka, İK için inovasyonu nasıl hızlandırabilir?

Kişiler ve yapay zeka arasındaki etkileşim, kuruluşların neler yapabilecekleriyle ilgili beklentilerini yeniden konumlandırıyor. Aşağıda, yapay zekanın İK alanında neler yapabileceğiyle ilgili 3 örnek bulabilirsiniz:

 • Yapay zeka destekli robotlar artık çalışanlar için güvenilen insan kaynakları danışmanları haline geliyor, böylece onların zamanlarını yaratıcılığı uygulama ve yüksek değerli görevleri sürdürmeye ayırabilmelerine olanak sağlıyor
 • Yapay zeka, yetenek eşleştirmesine yardımcı oluyor ve tahmine dayalı iş gücü planlamasına olanak sağlıyor
 • İK liderleri, verileri bağlam içinde anlamlandırmak ve ileriye doğru yeni yollar açmak ve kararları tekrarlayan inovasyonlara dönüştürmek için yapay zekayı kullanıyor

Sizin için yapabileceklerimiz

Akıllı çalışın. Güvenli çalışın.

Güveni tesis ederken kişiler, teknoloji ve veriler genelinde entegre bir ofise dönüş stratejisi oluşturun. IBM, sağlık ve güvenliği destekleyen ve riski azaltan, koordine bir dizi eylemle çalışanları iş yerine dönüş için hazırlamanıza yardımcı olabilir; bilgiye dayalı kararlar almak için değişen koşulları izlemenize ve yönetmenize imkan tanır; çalışanların bilinçli ve hazırlıklı olmasını mümkün kılacak güvenli iletişimi sağlar.

Bugün ve gelecek için gerekli yetenekleri oluşturun

Geleneksel işe alım ve eğitim süreçleri artık yeterli değil. Kuruluşların, işi desteklemek için çalışanlarının şu anda hangi becerilere ve yetkinliklere ihtiyaç duyduklarını yeniden değerlendirmeleri ve bunları hızla oluşturmaları gerekiyor. Kuruluşun her kademesinde hızlı öğrenme, işte dirençlilik ve büyüme için daha da önemli olacak. IBM, öğrenme deneyimi üzerine yeniden düşünmek ve sürekli iletişime ve yeniden beceri kazandırmaya yönelik bir kültür geliştirmek için yapay zeka, kişiye özel öneriler, dijital sertifikalar ve tasarım odaklı düşünceden yararlanır. Dijital hizmetler, yapay zeka ve akıllı iş akışlarından oluşan bir ekosistemle iş gücü planlamasını, yetenek yönetimini ve becerileri optimize etmenize olanak sağlıyoruz.

Dinamik, dirençli bir kuruluş yaratmak için iş yapma şeklini yeniden tasarlayın

Sanal işbirliği ve çevik karar alma süreçlerinin etkinleştirilmesi, günümüzün sürekli değişen dünyasında direnç oluşturulması ve sürdürülmesi açısından kritik önem taşıyor. İş yapma şeklini değiştirmek için teknolojiyle çalışanları harmanlayan akıllı iş akışları oluşturmak üzere iş ve yetenek stratejilerinizi entegre ederek yeni çalışma yöntemleri tasarlıyor ve sunuyoruz. Görevlerin en üretken şekilde gerçekleştirilebilmesi için işleri ve yapılma biçimlerini yeniden tasarlamanıza ve böylece kişileri işe alma, eğitme ve ilerlemelerini sağlama yönteminizi değiştirip dinamik, dirençli bir kuruluş yaratmanıza yardımcı oluyoruz.

Nasıl yardım edebiliriz

İK dönüşümü

Kuruluşunuzun yeni büyüme motoru olan İK, değişen iş ihtiyaçlarını destekleyen son derece yetenekli ve kapsamlı bir iş gücünün ilgisini çekmeye ve bu iş gücünü elde tutmaya yardımcı olur.

Yetenek edinimi

Yetenek yönetimi genelinde yeni değer kaynaklarını ortaya çıkarmak için yetenek istihdamında gelişmiş inovasyon ve yapay zekadan yararlanın ve böylece rekabet avantajınızı artırın.

Yetenek geliştirme

Beceriler ve deneyim rekabet değeri elde etmenin yeni aracıdır ve bu, kuruluşların bir sürekli öğrenme kültürü yaratmalarını gerektirir.

"Çalışanların gerçek ilerleme göstermesi için beslenmeleri ve rehberlik edilmeleri gerekir".

Gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyecek bir iş gücü yaratmak için çalışanlarınızı güçlendirmek

İleri görüşlü İK profesyonelleri için tasarlanan, yetenek ve dönüşüm konulu bu blog dizisi, İK organizasyonlarının karşı karşıya oldukları en önemli zorluklar ve fırsatlar konusunda alanında önde gelen kişilerin seslerini duyuruyor.

İlgili çözümler

İK'nın Buluta Geçişi

İK'yı yeniden keşfetmek için yenilikçi bulut ve yapay zeka teknolojilerinin gücünden yararlanın.

Değişiklik Yönetimi

Değişiklik yönetimine farklı, çalışan odaklı bir yaklaşım geliştirin.

Akıllı İş Akışları

Kişilerinizi ve teknolojilerinizi akıllı iş akışlarıyla uyumlu hale getirin.

Hemen başlayın. Ödemeleri zamana yayın. Esnek ödeme planları mevcut.

Yetenek yönetimi dönüşümünüz konusunda beyin fırtınası yapmak için IBM Garage'dan yararlanın

İnovasyona ve dönüşüme yönelik cesur ve kapsamlı bir yaklaşım olan IBM Garage™, işinizi önemli ölçüde etkileyebilecek yeni fikirlerin hızla üretilmesi ve ölçeklendirilmesi için tasarımcıları ve geliştiricileri iş ve BT paydaşlarınızla bir araya getirir.