IBM Talent Management jest częścią Watson Works. Zadbaj o zdrowie, bezpieczeństwo i wydajność w miejscu pracy.

Odmień swoją kadrę i uwolnij jej potencjał, oferując możliwości rozwoju zawodowego, dostęp do innowacyjnych i atrakcyjnych technologii oraz nowe metody komunikacji i współpracy — zarówno w niepewnych, jak i stabilnych czasach

Jak umiejętnie przygotować kadrę na nowe realia?

 • Ustal kompleksową strategię powrotu na stanowiska pracy, która obejmie pracowników, procesy, technologie i dane.  
 • Dokonaj oceny polityki prywatności i polityki firmy, dostosowując środowisko pracy do nowych potrzeb pracowników. 
 • Zarządzaj obiektami i przestrzenią, bezpieczeństwem pracowników oraz zgodnością z nowymi wytycznymi
 • Zapewnij ciągły napływ wiarygodnych, aktualnych danych i informacji zwrotnych dzięki sztucznej inteligencji

Jak stworzyć wysoce odporną kadrę na miarę przyszłości?

W oparciu o doświadczenia IBM w dziedzinie transformacji pomagamy klientom podnieść poziom dojrzałości wirtualnej kadry, tak by skuteczniej przewidywać zmiany i na nie reagować poprzez:

 • Budowanie umiejętności i tworzenie możliwości, by wesprzeć pracowników teraz i w przyszłości
 • Opracowanie planu cyfryzacji działu HR w celu zwiększenia zaangażowania pracowników i obniżenia kosztów
 • Wskazywanie możliwości ciągłego rozwoju w obliczu nowych warunków prowadzenia działalności
 • Połączenie elastycznej strategii zatrudnienia z priorytetami biznesowymi i możliwościami redukcji kosztów

Jak sztuczna inteligencja może zwiększać innowacyjność działu HR?

Sztuczna inteligencja — wypadkowa potencjału ludzkiego i technologii AI — sprawia, że organizacje na nowo określają poziom własnych możliwości. Oto trzy przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji w sferze HR:

 • Działające w oparciu o sztuczną inteligencję boty stają się zaufanymi doradcami HR dla pracowników — pozwalają im przeznaczać więcej czasu na twórcze działanie i realizację bardziej wartościowych zadań
 • Technologia AI wspomaga dopasowywanie kandydatów do stanowisk i umożliwia predykcyjne planowanie kadry
 • Liderzy HR wykorzystują sztuczną inteligencję do kontekstowej analizy danych i wytyczania nowych kierunków działania. Podejmowanie decyzji staje się nieustanną drogą ku innowacjom

Nasza oferta

Inteligentna praca. Bezpieczna praca.

Opracuj zintegrowaną strategię powrotu na stanowiska pracy, obejmującą pracowników, technologie i dane, budzącą pewność i zaufanie. IBM może pomóc w przygotowaniu pracowników do powrotu do pracy dzięki uporządkowanej sekwencji skoordynowanych działań, promujących zdrowie i bezpieczeństwo oraz zmniejszających ryzyko. Pozwoli Ci monitorować zmieniające się warunki i zarządzać nimi w oparciu o świadome decyzje oraz zapewnić zaufany kanał komunikacji, dający pracownikom dostęp do aktualnych informacji.

Twórz nowe możliwości z myślą o teraźniejszości i przyszłości

Tradycyjna rekrutacja i szkolenia przestały wystarczać. Organizacje muszą ponownie ocenić, jakich umiejętności i kompetencji potrzebują ich pracownicy, by wesprzeć prowadzoną działalność. Konieczne jest również zapewnie im możliwości szybkiej nauki. Sprawna nauka na każdym poziomie organizacji ma kluczowe znaczenie dla odporności i rozwoju biznesu. IBM wykorzystuje sztuczną inteligencję, spersonalizowane rekomendacje, cyfrowe certyfikaty i techniki myślenia projektowego, by odmienić sposób kształcenia i zapewnić możliwość nieprzerwanej komunikacji i przekwalifikowywania. Umożliwiamy optymalizację planowania zatrudnienia, zarządzania talentami i umiejętnościami dzięki ekosystemowi złożonemu z cyfrowych usług, technologii AI i inteligentnych przepływów pracy.

Nowe sposoby pracy dla dynamicznego i odpornego przedsiębiorstwa

Współpraca wirtualna i sprawne podejmowanie decyzji to klucz do osiągnięcia i utrzymania wysokiej odporności w dzisiejszym, błyskawicznie zmieniającym się świecie. Projektujemy i wdrażamy nowe sposoby pracy dzięki integracji strategii biznesowych i strategii zarządzania talentami, by tworzyć inteligentne przepływy pracy, które łączą ludzi i technologie. Pomożemy Ci na nowo opracować sposób wykonywania pracy i środowisko pracownicze, by zwiększyć produktywność, przekształcić proces rekrutacji i szkolenia pracowników oraz stworzyć dynamiczne i odporne przedsiębiorstwo.

Jak możemy pomóc

Transformacja kadr

Zespoły HR są dla organizacji nowym motorem wzrostu, ponieważ pomagają przyciągać i zatrzymywać w firmach różnorodny i wysoko wykwalifikowany personel, który pozwala reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Pozyskiwanie talentów

Zwiększ swoją przewagę nad konkurencją, wykorzystując do rekrutowania utalentowanych osób zaawansowane innowacje i sztuczną inteligencję, by odkrywać nowe źródła wartości.

Rozwój talentów

Umiejętności i doświadczenie to nowe źródła przewagi konkurencyjnej, których organizacje potrzebują, by rozwijać kulturę ciągłego uczenia się.

„Kształcenie i wspieranie pracowników to klucz do sukcesu”.

Odkrywanie potencjału pracowników z myślą o stabilnej przyszłości

Serię wpisów na blogu poświęconych kadrze i transformacji opracowano z myślą o przyszłościowo myślących specjalistach HR. Materiały pozwalają poznać opinię liderów branż na temat głównych wyzwań i możliwości, przed którymi stają obecnie organizacje HR.

Pokrewne rozwiązania

Przeniesienie HR do chmury

Wykorzystaj potężne możliwości, jakie zapewniają innowacyjne technologie chmury i AI, i zrewolucjonizuj dział HR.

Zarządzanie zmianą

Opracuj indywidualną, ukierunkowaną na pracowników strategię zarządzania zmianami.

Inteligentne przepływy pracy

Inteligentne przepływy pracy umożliwiają harmonizację kadry i technologii.

Zacznij już dziś. Rozłóż płatności w czasie. Oferujemy elastyczne plany finansowania.

Razem z zespołem IBM Garage zorganizuj burzę mózgów na temat transformacji zarządzania talentami

IBM Garage™ to śmiałe i kompleksowe podejście do innowacji i transformacji. Łączy Twoją firmę z projektantami, programistami i informatykami, którzy błyskawicznie tworzą i skalują nowe strategie, mające ogromny wpływ na Twój biznes.