Inteligentne przedsiębiorstwo dzięki ochronie danych i ciągłości działania

Czy Twój plan zachowania ciągłości biznesowej dostosowuje się do zachodzących zmian?

 • Razem z nami oceń poziom gotowości i skuteczności wykorzystania bieżących możliwości
 • Oceń usługi doradcze i techniczne, które pomagają szybko uzupełniać luki w kwalifikacjach i eliminować czynniki ryzyka
 • Zacznij szybciej reagować na zakłócenia odczuwane przez Twoją kadrę

Czy Twoje rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych wspiera ciągłość działania w przypadku nagłej awarii?

 • Zarządzaj codziennym tworzeniem kopii zapasowych zdalnie dzięki replikacji do pamięci masowej IBM Cloud Object
 • Zabezpiecz dane przechowywane w chmurze poza siedzibą przedsiębiorstwa, by spełnić obowiązujące wymogi
 • Z łatwością skaluj wolne miejsce na platformie IBM Cloud Object Storage (w przeciwieństwie do fizycznych pamięci taśmowych)
 • Wspólnie z ekspertami IBM w dziedzinie ochrony danych konfiguruj operacje tworzenia kopii zapasowych i zarządzaj nimi

Poznaj usługi ochrony danych i tworzenia kopii zapasowych

Czy Twoje przedsiębiorstwo jest wystarczająco zabezpieczone przed cyberatakami i ich skutkami?

 • Chroń dane przedsiębiorstwa i klientów przed atakami i ograniczaj zakłócenia w działalności biznesowej
 • Szybko wdrażaj rozwiązania umożliwiające powrót do normalnego trybu pracy po cyberataku
 • Wykorzystaj weryfikację koncepcji Cyber Recovery as a Service
 • Zarządzaj zgodnością z przepisami: wyprzedzaj obowiązujące wymogi

Implementuj gotowe do wdrożenia rozwiązania, aby szybko i skutecznie reagować na zakłócenia działalności

Skuteczniejsze dążenie do niezawodności

Odpowiednie narzędzia, technologie i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi pozwalają znacznie wzmocnić ciągłość biznesową

Ochrona przed cyberatakami i powrót do normalnego trybu pracy

68% przedsiębiorstw traci odporność na skutek cyberataków. Niezbędny okazuje się solidny plan odtwarzania działalności operacyjnej po zajściu incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem

Bezpieczne przechowywanie danych

Płynne działanie środowiska, gdy kryzys uniemożliwi fizyczny dostęp do centrum przetwarzania danych

Ochrona danych z kopią zapasową w modelu usługowym (BaaS)

Chroń newralgiczne dane biznesowe i aplikacje w bezpiecznym środowisku. Zapewnij odporność danych i aplikacji w całym przedsiębiorstwie dzięki szerokiemu wachlarzowi usług w dziedzinie bezpieczeństwa danych dostępnych lokalnie, zdalnie i w chmurze hybrydowej.

Usługi doradcze w dziedzinie ciągłości biznesowej

Dokonaj oceny zagrożeń dla odporności i strategii zarządzania ryzykiem. Zwiększ możliwości reagowania w czasach kryzysu i zapewnij gotowość do działania. Stwórz lub rozbuduj kompleksową strategię dla odpornego przedsiębiorstwa.

Odtwarzanie działalności operacyjnej po zajściu incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem

Łagodź skutki zakłóceń wywołanych przez ataki cybernetyczne dzięki strategii skoordynowanego zapewnienia odporności. Szybkie, uproszczone i niezawodne odtwarzanie newralgicznych aplikacji i danych biznesowych w ciągu kilku minut lub sekund. Chroń aplikacje biznesowe działające w środowiskach hybrydowych.

Moc obliczeniowa na żądanie

Szybko wykorzystuj zasoby pamięciowe i obliczeniowe, by sprostać zmiennym wymaganiom (Z i Power). Planowanie wykorzystania mocy obliczeniowej i zasoby konieczne do oceny, planowania i wdrażania. Szybkie udostępnianie zasobów chmury na żądanie w celu migracji obciążeń.

Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

Rozwiązanie DRaaS od IBM umożliwia uproszczone i niezawodne odtwarzanie newralgicznych aplikacji i danych biznesowych w zależności od potrzeb biznesowych. Usługa ta zapewnia szybkie przełączanie awaryjne i poawaryjne dla środowisk obliczeniowych w warstwach fizycznych, wirtualnych i chmurowych oraz w klasycznych aplikacjach. Udostępnia również obszar dla przełączania awaryjnego, zwiększając zwinność, elastyczność i opłacalność działań.

Zacznij już dziś. Rozłóż płatności w czasie. Oferujemy elastyczne plany finansowania.

Hyundai Heavy Industries

Przedsiębiorstwo HHI zderzyło się z twardą rzeczywistością, gdy w 2016 roku odczuło trzęsienie ziemi o sile 5,8 w skali Richtera. W związku z tym, że zapasowe centrum danych firmy znajdowało się nieopodal jej siedziby w Ulsan w Korei Południowej, trzęsienie ziemi stanowiło dla koncernu HHI poważne ostrzeżenie — przypomniało o konieczności sprawdzenia systemów usuwania skutków katastrof i określenia stopnia przygotowania pod kątem wielu różnych potencjalnych zakłóceń.

kontenery

Powiązane oferty w dziedzinie ciągłości biznesowej

Sprawdzone procedury w dziedzinie ciągłości biznesowej dla CIO

Utrzymanie działania newralgicznych usług bizesowych w sytuacji kryzysowej wymaga od dyrektorów ds. informatycznych (CIO) czegoś więcej niż tylko zachęcania pracowników do samoizaolacji i przejścia na tryb pracy zdalnej.

Cyberodporność

Łagodź skutki zakłóceń wywołanych przez ataki cybernetyczne dzięki strategii skoordynowanego zapewnienia odporności.

Skoordynowane usuwanie skutków katastrof

Zoptymalizuj proces usuwania skutków katastrof i przyspiesz go nawet o 80% dzięki inteligentnej automatyzacji.

Archiwizacja w chmurze IBM Cloud

Zadbaj o nieprzerwaną dostępność do kopii zapasowych i możliwość korzystania z nich w dowolnym momencie, nawet gdy fizyczne dojście do centrum przetwarzania danych jest utrudnione. Wystarczy, że skonfigurujesz bezpieczne i w długofalowej perspektywie niezwykle opłacalne archiwum w chmurze IBM Cloud — zajmie to tylko chwilę.

Działaj już teraz, by minimalizować ryzyko i zakłócenia

Porozmawiaj z ekspertem IBM na temat strategii w ramach 30-minutowej, bezpłatnej sesji

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem IBM, aby poznać maksymalny potencjał Twojego przedsiębiorstwa i wykorzystywanych technologii.