Przegląd

Inteligentne przedsiębiorstwo dzięki ochronie danych i ciągłości działania

Podczas transformacji chmury wielu liderów IT i liderów biznesu zdaje sobie sprawę z tego, że dotychczasowe plany zapewnienia ciągłości biznesowej nie zdają egzaminu. Bez względu na to, czy szukasz sposobu na zwiększenie skuteczności ochrony operacji biznesowych i newralgicznych danych, czy też pragniesz usprawnić procesy reagowania na zagrożenia (zwłaszcza cyberataki), to najlepszy moment na zweryfikowanie i udoskonalenie programu zarządzania odpornością sfery IT. Jeśli niezbędne działania podejmiesz już dziś, zapobiegniesz druzgocącym skutkom, jakie przyszłe incydenty mogą mieć dla Twojego przedsiębiorstwa.

IBM oferuje szeroką gamę usług, rozwiązań i technologii w dziedzinie ochrony i odzyskiwania danych, m.in. kopie zapasowe w modelu usługowym (BaaS), usuwanie skutków katastrof w modelu usługowym (DRaaS), usługi dla cyberodporności oraz harmonizację odporności IT (ITRO).

mężczyzna w maseczce rozmawiający przez smartfona
Play Icon

Liczy się każda sekunda: Szybkie odtwarzanie z myślą o błyskawicznym dostarczaniu

Korzyści

Implementuj gotowe do wdrożenia rozwiązania, aby szybko i skutecznie reagować na zakłócenia

Skuteczniejsze dążenie do niezawodności

Odpowiednie narzędzia, technologie i umiejętności radzenia sobie z kryzysami pozwalają znacznie wzmocnić ciągłość biznesową.

Ochrona przed cyberatakami i powrót do normalnego trybu pracy

Solidny plan odtwarzania działalności operacyjnej po zajściu incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem okazuje się niezbędny w każdej organizacji.

Bezpieczne przechowywanie danych

Bezpieczna pamięć masowa pozwoli Twojej organizacji kontynuować działalność w normalnym trybie, gdy kryzys uniemożliwia fizyczny dostęp do centrum przetwarzania danych.

Ochrona danych z kopią zapasową w modelu usługowym (BaaS)

Chroń newralgiczne dane biznesowe i aplikacje w bezpiecznym środowisku. Zapewnij odporność danych i aplikacji w całym przedsiębiorstwie dzięki szerokiemu wachlarzowi usług w dziedzinie bezpieczeństwa danych dostępnych lokalnie, zdalnie i w chmurze hybrydowej.

Usługi konsultingowe w dziedzinie ciągłości biznesowej

Dokonaj oceny zagrożeń dla odporności i strategii zarządzania ryzykiem. Zwiększ możliwości reagowania w czasach kryzysu i zapewnij gotowość do działania. Stwórz lub rozbuduj kompleksową strategię dla odpornego przedsiębiorstwa.

Cyberodporność i odtwarzanie działalności operacyjnej po zajściu incydentu cybernetycznego

Łagodź skutki zakłóceń wywołanych przez ataki cybernetyczne dzięki strategii skoordynowanego zapewnienia odporności. Szybkie, uproszczone i niezawodne odtwarzanie newralgicznych aplikacji i danych biznesowych w ciągu kilku minut lub sekund. Chroń aplikacje biznesowe działające w środowiskach hybrydowych.

DRaaS

Rozwiązanie DRaaS od IBM umożliwia uproszczone i niezawodne odtwarzanie newralgicznych aplikacji i danych biznesowych w docelowym okresie dopuszczalnej utraty danych (RPO) i docelowym czasie odtworzenia (RTO). Usługa ta zapewnia szybkie przełączanie awaryjne i poawaryjne dla środowisk obliczeniowych w warstwach fizycznych, wirtualnych i chmurowych oraz w klasycznych aplikacjach. Udostępnia również obszar dla przełączania awaryjnego, zwiększając zwinność, elastyczność i opłacalność działań.

Pojemność na żądanie

Szybko wykorzystuj zasoby pamięciowe i obliczeniowe na platformach Z i Power, by sprostać zmiennym wymaganiom. Planowanie wykorzystania mocy obliczeniowej i zasoby konieczne do oceny, planowania i wdrażania. Szybkie udostępnianie zasobów chmury na żądanie pomaga w migracji obciążeń.

Pokrewne rozwiązania

Skoordynowane usuwanie skutków katastrof

Zoptymalizuj proces usuwania skutków katastrof dzięki inteligentnej automatyzacji i szybciej wracaj do normalnego trybu pracy.

Usługi dla centrów przetwarzania danych

Projektuj i buduj zoptymalizowane, ekonomiczne centra przetwarzania danych i infrastruktury w celu uzyskania „szczupłego”, odpornego i elastycznego środowiska.

Archiwizacja w chmurze IBM Cloud

Wykorzystaj chmurę IBM Cloud, aby szybko utworzyć bezpieczne i, w długofalowej perspektywie, niezwykle opłacalne archiwum. Zapewnia ono nieprzerwaną dostępność do kopii zapasowych i możliwość korzystania z nich w dowolnym momencie, nawet gdy fizyczne dojście do centrum przetwarzania danych jest utrudnione.

Zasoby

Sprawdzone procedury w dziedzinie ciągłości biznesowej dla CIO

Utrzymanie działania newralgicznych usług bizesowych w sytuacji kryzysowej wymaga od dyrektorów ds. informatycznych (CIO) czegoś więcej niż tylko zachęcania pracowników do samoizaolacji i przejścia na tryb pracy zdalnej.

5 technologii ważnych dla budowy środowiska odpornego na zagrożenia cybernetyczne

Analitycy IDC wyjaśniają, czego dokładnie potrzebuje Twoje przedsiębiorstwo do opracowania strategii zapewniania cyberodporności.

IDC: Wartość biznesowa DRaaS i harmonizacji odporności

Chmurowa harmonizacja technik usuwania skutków katastrof stanowi klucz do osiągania wyznaczonych celów w dziedzinie odtwarzania w hybrydowych środowiskach wielochmurowych.

Porozmawiaj z ekspertem IBM na temat strategii w ramach 30-minutowej, bezpłatnej sesji

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem IBM, aby poznać maksymalny potencjał Twojego przedsiębiorstwa i wykorzystywanych technologii.