Bezpieczne uproszczenie dostępu użytkowników

IBM Security Verify Access, dawniej IBM Security Access Manager lub ISAM, pomaga uprościć dostęp użytkowników, jednocześnie w bezpieczny sposób integrując technologie sieciowe, mobilne, chmurowe oraz internetu rzeczy. Program ten można wdrożyć w środowisku lokalnym, w dedykowanym urządzeniu wirtualnym lub sprzętowym albo w kontenerze Docker. Verify Access pomaga utrzymać równowagę między łatwością używania a bezpieczeństwem dzięki dostępowi opartemu na czynnikach ryzyka, mechanizmowi pojedynczego logowania, zintegrowanym mechanizmom kontroli zarządzania dostępem, federacji tożsamości i mobilnemu uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu. Dzięki Verify Access ponownie przejmiesz kontrolę nad zarządzaniem dostępem.

Sprzyja produktywnej pracy na urządzeniach mobilnych

Zapewnij łatwy i bezpieczny dostęp mobilny do zasobów dzięki aplikacji Verify towarzyszącej uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu.

Zapewnia uwierzytelnianie z uwzględnieniem poziomu ryzyka

Dynamicznie ocenia czynniki ryzyka i chroni newralgiczne zasoby.

Zarządza dostępem do wszystkich platform

Umożliwia tworzenie niestandardowych konektorów do popularnych aplikacji chmurowych, lokalnych i mobilnych.

Najważniejsze cechy

  • Bezpieczne wdrażanie rozwiązań mobilnych
  • Federacja tożsamości
  • Silne uwierzytelnianie
  • Logowanie do Office365 bez podawania hasła
  • Idealna równowaga między bezpieczeństwem a wygodą
  • Uwierzytelnianie na podstawie oceny ryzyka

Przykładowe obrazy