Smartare sjukvård & Life Science

Brutna nyårslöften eller resultat som betyder något!

Share this post:

Såhär i begynnelsen av det nya året och infriandet av nyårslöften så brukar det råda både överskattning och underskattning av resultaten man förväntar sig. Kanske man till och med ger upp och faller tillbaka i gamla mönster… Detsamma gäller tyvärr för många förändringsprojekt, t.ex inom ehälsa. Man underskattar ibland vad teknologin kan göra för att förbättra processer och resultat och samtidigt överskattar man förmågan till förändring inom en verksamhet.

IBM:s Institute for Business Value har publicerat rapporten “From evidence to insight – achieving outcomes that matter”. Den rapporten addresserar just vad som krävs för att få till nödvändiga förändringar och på så sätt nå resultat som verkligen har betydelse.

”It’s in the data”, säger man och menar samtidigt att det inte bara handlar om att samla in mer data (vilket vi har en tendens att göra), utan att skapa information som kan analyseras, prioriteras och enkelt användas där den behövs. I denna era av ”Information obesity”, så är inte utmaningen att kunna lagra mer och mer information utan att på ett enkelt sätt få ett samlat underlag för olika beslut. För patienter med flera diagnoser, så är det inte optimalt att fokusera på de olika sjukdomarna, var för sig. Man behöver analysera potentiellt motstridiga behandlingar, engagera patienten i beslutsprocessen och samordna behandling med alla inblandande (specialister, vård och omsorg).

Ett exempel på hur man kan nyttja de möjligheter tekniken medger idag, är samarbetet mellan Cleveland Clinic och IBMs Watson, där denna superdator och artificiella intelligens nu börjar användas i utbildningen av morgondagens vårdpersonal.

Detta innebär ett tydligt skifte i utbildningen, från memorering till kritiskt tänkande där studenten börjar använda kraftfulla språk- och analysverktyg som Watson för att hjälpa dem att utvärdera medicinska scenarier och rationalisera beslut.

På årets HIMSS-konferens så beskriver vi mer om pågående projekt där man nyttjar denna typ av analytik för att skapa resultat som har betydelse. Även på Vitalis-konferensen i vår kommer vi prata mer om detta och en presentation av IBV-rapporten ”From Evidence to Insight” kommer finnas med i agendan! Mer om detta när vi närmar oss april!

Läs mer om IBMs syn på en Smartare Sjukvård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More stories

KTH-studenter undersöker hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige.

Trycket på den svenska vården ökar i takt med att befolkningsmängden växer och att ett större antal människor blir äldre. Människor med kroniska sjukdomar får ständigt leva med sin åkomma varför det är av extra intresse att förbättra situationen för dessa. Dessutom går 80% av den totala budgeten i svenska vården till behandling av just […]

Läs mer

Från den första elektroniska patientjournalen till superdatorn i vården

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter […]

Läs mer

IBM på Chalmers Initiativseminarium om Big Data, 25-26 mars 2014

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna […]

Läs mer