Smartare sjukvård & Life Science

Möjligheternas konst: omvandla hälso- och sjukvården med IBM Watson

Share this post:

Tillsammans med Memorial Sloan-Kettering och WellPoint har IBM tagit ett stort steg framåt att sätta IBM Watson i arbete inom hälso- och sjukvården. Vid ett möte den 8 februari i New York presenterades de första kommersiella tillämpningarna baserade på Watson. Dessa innovationer har potentialen att omvandla hälso- och sjukvården mot högre kvalitet och bättre resultat – genom individualiserad evidensbaserad medicin.

anoj Saxena, left, IBM General Manager, Watson Solutions, Mark Kris, MD, Chief of Thoracic Oncology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, and Lori Beer, WellPoint’s Executive Vice President of Specialty Businesses and Information Technology

Manoj Saxena, till vänster, IBM General Manager, Watson Solutions, Mark Kris, MD, Chief of Thoracic Oncology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, och Lori Beer, WellPoint’s Executive Vice President of Specialty Businesses and Information Technology, använder den nya Watson-baserade produkten för onkologi. (Feature Photo Service)

I mer än ett år har IBM samarbetat med läkare och experter från både WellPoint och Memorial Sloan-Kettering i att ”träna” Watson inom onkologi och resursutnyttjande. Träningen består i att behandla, analysera och tolka innebörden av komplex klinisk information med Natural Language Processing. Målet är att förbättra kvaliteten och öka effektiviteten i vården.

Hittills har Watson läst in mer än 600 000 stycken medicinska belägg, 2 miljoner sidor text från 42 medicinska tidskrifter och från kliniska prövningar inom onkologi. Watson har kapacitet att analysera 1,5 miljoner patientjournaler, som representerar årtionden av historik från cancerbehandling, och inom några sekunder föreslå evidensbaserade behandlingsalternativ till läkaren.

Memorial Sloan-Kettering har tränat Watson i att förstå sambandet mellan cancerns komplexitet och den enorma genetiska information som nu finns tillgänglig. Detta har lagt grunden till en ny vårdpraxis med högt specialiserade behandlingar baserade på patienternas personliga genetiska tumörtyp.

Hälso- och sjukvårdsinnovationer baserade på Watsonteknologi

Dessa innovationer utgör ett genombrott i hur sjukvårdspersonal kan tillämpa framsteg inom analytik och Natural Language Processing på ”Big Data” i kombination med den kliniska kunskapsbasen, inklusive genetisk data, för att skapa ett evidensbaserat beslutsstödssystem.

De två nya produkterna är Interactive Care Trender Oncology, powered by Watson, utvecklad i samarbete mellan IBM, Memorial Sloan-Kettering och WellPoint och WellPoint Interactive Care Guide and Interactive Care Reviewer, powered by Watson, designad för effektivt resursutnyttjande och utvecklad i samarbete mellan WellPoint och IBM.

Hur ser planerna ut för 2013?

Idag spenderar sjuksköterskorna på WellPoint uppskattningsvis 40–60 % av sin tid på att samla in information. Mer än hälften av sjuksköterskorna på WellPoint kommer att använda IBM Watson lösningar före slutet av 2013 och på så sätt kunna fokusera på den kliniska delen av sitt jobb.

Läs om nya IBM Watson demos och fallstudier från Memorial Sloan-Kettering och WellPoint.

“The health care industry must drive transformation through innovation, including harnessing the latest technology that will ultimately benefit the health care consumer,” säger Lori Beer, WellPoint’s executive vice president of Specialty Businesses and Information Technology.

Följ Watson på Twitter eller på Facebook

Gillar du det här inlägget? Dela det då med dina vänner, gärna med hashtag #ibmwatson på Twitter .

Har du en åsikt? Lämna då gärna en kommentar.

Läs mer om IBMs syn på en smartare hälso- och sjukvård

/Torbjörn Hägglöf, IBM

More stories

KTH-studenter undersöker hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige.

Trycket på den svenska vården ökar i takt med att befolkningsmängden växer och att ett större antal människor blir äldre. Människor med kroniska sjukdomar får ständigt leva med sin åkomma varför det är av extra intresse att förbättra situationen för dessa. Dessutom går 80% av den totala budgeten i svenska vården till behandling av just […]

Läs mer

Från den första elektroniska patientjournalen till superdatorn i vården

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter […]

Läs mer

IBM på Chalmers Initiativseminarium om Big Data, 25-26 mars 2014

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna […]

Läs mer