Smartare städer

Hur skapar vi smartare transportsystem?

Share this post:

En kollega skrev tidigare om hur ett samhälle i praktiken är ett ”system av system”, som i olika grad är beroende av varandra. Transport och infrastruktur är ett intrikat och avancerat system som hänger ihop med många andra system, fler än många andra delar av samhället. Det är helt nödvändigt att transporterna fungerar både på ett lokalt och globalt plan för att samhället ska fungera.

Det finns mycket stora möjligheter att effektivisera hela området transport och infrastruktur i Sverige. Hela 29 procent i systemet är ren luft enligt våra beräkningar, som grundar sig på OECD:s siffror från 2009 och metoder från IBM-rapporten The world’s 4 trillion dollar challenge.

Dessa 29 procent motsvarar 56 miljarder kronor som årligen rinner mellan maskorna i olika områden inom transportsystemet. 56 miljarder, det räcker till att rusta upp 900 mil järnväg till hög modern standard, eller till höghastighetsbana mellan Stockholm och Helsingborg. Det ger perspektiv.

Järnvägsnäten kan utnyttjas bättre och vägtransporter är ofta ineffektiva. Gods transporteras över haven i halvfulla containrar och människor åker till jobbet ensamma i sina bilar. Svårigheten med att sätta igång en transformationsprocess ligger i att ingen ”äger” ett system som transport och infrastruktur. En myriad av aktörer samverkar.

Nyckeln till effektivisering ligger i att just förstå systemen och hur de hänger ihop. Då kan vi börja resan mot en effektivare och smartare värld.

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer