IBM Sverige

220 miljarder i årligt svinn – vi måste alla säga stopp

Share this post:

Förlusterna i våra olika samhällssystem uppgår till svindlande summor varje år. För att dra ned förlusterna till ett minimum krävs en smärtsam transformationsprocess på samhällsnivå, där vi bör se längre än till nästa valrörelse och till hela systemet, inte bara de enskilda delarna.

IBM har intervjuat över 500 ekonomer från hela världen och gjort en ingående analys av världens totala BNP för att få en överblick över vilka förluster som sker i samhällssystemen på en global nivå. Resultatet är hårresande – 28 procent av den globala bruttonationalprodukten är ren förlust på grund av ineffektiva system.
Idag finns även siffror för svenska förhållanden och vi kan se en mycket stor potential för förbättring även här. Totalt sett rör det sig om 220 miljarder kronor. Det motsvarar hela Ungerns BNP.
Ett samhälle är en enormt komplicerad organism där olika samhällsnödvändiga funktioner, offentliga och privata, samspelar i ett avancerat nätverk – ett ”system av system”. Funktioner som till exempel transport, sjukvård och utbildning inte bara har förgreningar in och ut ur sina respektive områden, utan är ofta helt beroende av varandra. Vi lever och verkar i ett system av system som i förlängningen täcker in hela den globala civilisationen.

Det här betyder att vi inte bara ser förluster inom ett system, utan att det uppstår ytterligare sådana i samspelet med andra. Vi måste lyfta blicken och bygga om våra system smartare och med ett tydligt helhetsperspektiv.
Med smartare system kan vi spara enormt mycket i form av arbete, naturresurser och energi. Idag ser vi miljarder i skattemedel rinna oss mellan fingrarna på samma gång som ekosystem och energiförsörjning är kraftigt ansträngda.  Kan vi förstå det samspel som samhället består av så kan vi skapa en mycket mer effektiv värld.
Men det krävs som sagt en svår och smärtsam transformation för skapa effektivitet i alla samhällets delar, både privata och offentliga. Idag finns tekniken för att göra det, det som behövs är insikt, förståelse och vilja att agera.

Du kan ladda ned rapporten här.

More stories

IBM på Almedalen 2019

Vi är övertygade om att möten och samtal under #Almedalen kommer att leda till nya sätt att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen öppnar för oss – exempelvis att vi på nationell nivå kan använda och dela värdefulla resurser som patientrapporterade data, hälsodata i befolkningsregister, kvalitetsregister och biobanker. Det här skulle kunna hjälpa oss […]

Läs mer

Att få något gjort

Vad innebär det att få något gjort? Det finns väldigt många tänkbara svar på detta, oavsett om det är en privatperson, en förening, ett företag eller en offentlig organsation som ställer sig frågan. Svaret påverkas såklart också av om vederbörande har en stor och näraliggande utmaning att ta tag i eller inte. En bra början […]

Läs mer

Barnens metod vinner

Kopplingen mellan ditt ego, marshmallows, förändring och innovation För några veckor sedan var jag på en utbildning om bransch- och affärstrender. Vi studerade, diskuterade och analyserade stora sociala, politiska och teknikdrivna trender de senaste 10 till 20 åren och som påverkat många företags existens. Vi pratade om vinnarna och förlorarna i relation till trenderna. De […]

Läs mer