IBM Sverige

220 miljarder i årligt svinn – vi måste alla säga stopp

Share this post:

Förlusterna i våra olika samhällssystem uppgår till svindlande summor varje år. För att dra ned förlusterna till ett minimum krävs en smärtsam transformationsprocess på samhällsnivå, där vi bör se längre än till nästa valrörelse och till hela systemet, inte bara de enskilda delarna.

IBM har intervjuat över 500 ekonomer från hela världen och gjort en ingående analys av världens totala BNP för att få en överblick över vilka förluster som sker i samhällssystemen på en global nivå. Resultatet är hårresande – 28 procent av den globala bruttonationalprodukten är ren förlust på grund av ineffektiva system.
Idag finns även siffror för svenska förhållanden och vi kan se en mycket stor potential för förbättring även här. Totalt sett rör det sig om 220 miljarder kronor. Det motsvarar hela Ungerns BNP.
Ett samhälle är en enormt komplicerad organism där olika samhällsnödvändiga funktioner, offentliga och privata, samspelar i ett avancerat nätverk – ett ”system av system”. Funktioner som till exempel transport, sjukvård och utbildning inte bara har förgreningar in och ut ur sina respektive områden, utan är ofta helt beroende av varandra. Vi lever och verkar i ett system av system som i förlängningen täcker in hela den globala civilisationen.

Det här betyder att vi inte bara ser förluster inom ett system, utan att det uppstår ytterligare sådana i samspelet med andra. Vi måste lyfta blicken och bygga om våra system smartare och med ett tydligt helhetsperspektiv.
Med smartare system kan vi spara enormt mycket i form av arbete, naturresurser och energi. Idag ser vi miljarder i skattemedel rinna oss mellan fingrarna på samma gång som ekosystem och energiförsörjning är kraftigt ansträngda.  Kan vi förstå det samspel som samhället består av så kan vi skapa en mycket mer effektiv värld.
Men det krävs som sagt en svår och smärtsam transformation för skapa effektivitet i alla samhällets delar, både privata och offentliga. Idag finns tekniken för att göra det, det som behövs är insikt, förståelse och vilja att agera.

Du kan ladda ned rapporten här.

More stories

Nu kommer Nollzon 2.0

 – som underlättar övergången till eltaxibilar i Sverige De senaste åren har miljön varit ett aktuellt ämne och under förra årets värmebölja gick det inte längre att ignorera våra växande klimatproblem. Trots att många framstående individer såsom Al Gore och Greta Thunberg har uttalat sig om hur lagstiftare såväl som företag och konsumenter bör gå […]

Läs mer

Låt oss tillsammans sätta smart teknik i arbete!

Det är ett par veckor kvar till vårt stora event Think Summit Stockholm den 3 oktober. Det ger mig skäl att stanna upp och reflektera över var vi befinner oss – som yrkesmänniskor och privatpersoner här i Sverige, idag. Utan tvivel lever vi i en brytningstid. Aldrig tidigare har vi haft tillgång till så kraftfulla […]

Läs mer

Varför vill en läkare börja jobba på IBM?

Varför byta vit rock och stetoskop mot skjorta och kavaj? Varför byta en vardag där man varje dag hjälper sjuka människor mot en vardag fylld av resor och möten? Varför vill man byta dryga 20 års utbildning, forskning och kunskap inom medicin mot ett helt nytt område där man är helt grön? Redan som 20-åring […]

Läs mer