IBM i Sverige

220 miljarder i årligt svinn – vi måste alla säga stopp

Share this post:

Förlusterna i våra olika samhällssystem uppgår till svindlande summor varje år. För att dra ned förlusterna till ett minimum krävs en smärtsam transformationsprocess på samhällsnivå, där vi bör se längre än till nästa valrörelse och till hela systemet, inte bara de enskilda delarna.

IBM har intervjuat över 500 ekonomer från hela världen och gjort en ingående analys av världens totala BNP för att få en överblick över vilka förluster som sker i samhällssystemen på en global nivå. Resultatet är hårresande – 28 procent av den globala bruttonationalprodukten är ren förlust på grund av ineffektiva system.
Idag finns även siffror för svenska förhållanden och vi kan se en mycket stor potential för förbättring även här. Totalt sett rör det sig om 220 miljarder kronor. Det motsvarar hela Ungerns BNP.
Ett samhälle är en enormt komplicerad organism där olika samhällsnödvändiga funktioner, offentliga och privata, samspelar i ett avancerat nätverk – ett ”system av system”. Funktioner som till exempel transport, sjukvård och utbildning inte bara har förgreningar in och ut ur sina respektive områden, utan är ofta helt beroende av varandra. Vi lever och verkar i ett system av system som i förlängningen täcker in hela den globala civilisationen.

Det här betyder att vi inte bara ser förluster inom ett system, utan att det uppstår ytterligare sådana i samspelet med andra. Vi måste lyfta blicken och bygga om våra system smartare och med ett tydligt helhetsperspektiv.
Med smartare system kan vi spara enormt mycket i form av arbete, naturresurser och energi. Idag ser vi miljarder i skattemedel rinna oss mellan fingrarna på samma gång som ekosystem och energiförsörjning är kraftigt ansträngda.  Kan vi förstå det samspel som samhället består av så kan vi skapa en mycket mer effektiv värld.
Men det krävs som sagt en svår och smärtsam transformation för skapa effektivitet i alla samhällets delar, både privata och offentliga. Idag finns tekniken för att göra det, det som behövs är insikt, förståelse och vilja att agera.

Du kan ladda ned rapporten här.

More stories

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: säg hej till Isabella Holmberg

Säg hej till Isabella Holmberg, Storage partner på IBM i Kista! Efter att ha tagit examen vid Luleå  Tekniska Universitet, och efter en ögon-öppnande studieresa med besök på flera tech-bolag i Asien, visste Isabella att hon ville arbeta på ett företag som ligger i framkant vad gäller teknisk innovation. Denna ledstjärna förde henne till IBM, […]

Läs mer