IBM Sverige

220 miljarder i årligt svinn – vi måste alla säga stopp

Share this post:

Förlusterna i våra olika samhällssystem uppgår till svindlande summor varje år. För att dra ned förlusterna till ett minimum krävs en smärtsam transformationsprocess på samhällsnivå, där vi bör se längre än till nästa valrörelse och till hela systemet, inte bara de enskilda delarna.

IBM har intervjuat över 500 ekonomer från hela världen och gjort en ingående analys av världens totala BNP för att få en överblick över vilka förluster som sker i samhällssystemen på en global nivå. Resultatet är hårresande – 28 procent av den globala bruttonationalprodukten är ren förlust på grund av ineffektiva system.
Idag finns även siffror för svenska förhållanden och vi kan se en mycket stor potential för förbättring även här. Totalt sett rör det sig om 220 miljarder kronor. Det motsvarar hela Ungerns BNP.
Ett samhälle är en enormt komplicerad organism där olika samhällsnödvändiga funktioner, offentliga och privata, samspelar i ett avancerat nätverk – ett ”system av system”. Funktioner som till exempel transport, sjukvård och utbildning inte bara har förgreningar in och ut ur sina respektive områden, utan är ofta helt beroende av varandra. Vi lever och verkar i ett system av system som i förlängningen täcker in hela den globala civilisationen.

Det här betyder att vi inte bara ser förluster inom ett system, utan att det uppstår ytterligare sådana i samspelet med andra. Vi måste lyfta blicken och bygga om våra system smartare och med ett tydligt helhetsperspektiv.
Med smartare system kan vi spara enormt mycket i form av arbete, naturresurser och energi. Idag ser vi miljarder i skattemedel rinna oss mellan fingrarna på samma gång som ekosystem och energiförsörjning är kraftigt ansträngda.  Kan vi förstå det samspel som samhället består av så kan vi skapa en mycket mer effektiv värld.
Men det krävs som sagt en svår och smärtsam transformation för skapa effektivitet i alla samhällets delar, både privata och offentliga. Idag finns tekniken för att göra det, det som behövs är insikt, förståelse och vilja att agera.

Du kan ladda ned rapporten här.

More stories

Hundra år av Vasaloppsdata: Vad skrevs om loppet 1922?

På ett möte tillsammans med Vasaloppets ledningsgrupp tog en idé form i huvudet på mig: Skulle man kunna använda AI för att vaska fram intressant kuriosa om hundraåringen Vasaloppet? Ur gamla källor, som varit glömda och gömda under många år? Kan det finnas fakta från dessa år som inte ens de mest pålästa känner till […]

Läs mer

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer

Att fånga stämningen…digitalt

De senaste nio månaderna har varit speciella på alla sätt och vis för oss alla. Aldrig förr har jag hört orden ”i rådande läge” så ofta och under så lång tid och dessutom på obestämd tid. Själv packade jag ihop min dator en eftermiddag i mars, åkte hem från kontoret, och sedan den dagen jobbar […]

Läs mer