IBM Sverige

220 miljarder i årligt svinn – vi måste alla säga stopp

Share this post:

Förlusterna i våra olika samhällssystem uppgår till svindlande summor varje år. För att dra ned förlusterna till ett minimum krävs en smärtsam transformationsprocess på samhällsnivå, där vi bör se längre än till nästa valrörelse och till hela systemet, inte bara de enskilda delarna.

IBM har intervjuat över 500 ekonomer från hela världen och gjort en ingående analys av världens totala BNP för att få en överblick över vilka förluster som sker i samhällssystemen på en global nivå. Resultatet är hårresande – 28 procent av den globala bruttonationalprodukten är ren förlust på grund av ineffektiva system.
Idag finns även siffror för svenska förhållanden och vi kan se en mycket stor potential för förbättring även här. Totalt sett rör det sig om 220 miljarder kronor. Det motsvarar hela Ungerns BNP.
Ett samhälle är en enormt komplicerad organism där olika samhällsnödvändiga funktioner, offentliga och privata, samspelar i ett avancerat nätverk – ett ”system av system”. Funktioner som till exempel transport, sjukvård och utbildning inte bara har förgreningar in och ut ur sina respektive områden, utan är ofta helt beroende av varandra. Vi lever och verkar i ett system av system som i förlängningen täcker in hela den globala civilisationen.

Det här betyder att vi inte bara ser förluster inom ett system, utan att det uppstår ytterligare sådana i samspelet med andra. Vi måste lyfta blicken och bygga om våra system smartare och med ett tydligt helhetsperspektiv.
Med smartare system kan vi spara enormt mycket i form av arbete, naturresurser och energi. Idag ser vi miljarder i skattemedel rinna oss mellan fingrarna på samma gång som ekosystem och energiförsörjning är kraftigt ansträngda.  Kan vi förstå det samspel som samhället består av så kan vi skapa en mycket mer effektiv värld.
Men det krävs som sagt en svår och smärtsam transformation för skapa effektivitet i alla samhällets delar, både privata och offentliga. Idag finns tekniken för att göra det, det som behövs är insikt, förståelse och vilja att agera.

Du kan ladda ned rapporten här.

More stories

Jämna Plågor

Om jag minns rätt var det komikern Ronny Eriksson som funderade över det måhända specifikt svenska i svaret ”Jämna plågor”, på frågan ”Hur är det?”. Det är som att säga “Visst gör det ont, men det gör lika ont hela tiden!”. Och lite så har 2019 varit. Visst har där funnits diverse politiska kontroverser, långbänkar och tråkigheter, som […]

Läs mer

Är Sveriges unga säkrare på nätet nu?

Precis innan sommarlovet skrev vi om de risker barn och ungdomar både utsätts för och medvetet eller omedvetet tar på nätet – och hur ödesdigra konsekvenserna kan bli. Så kan vi inte ha det! IBM sedan har dess tillsammans med Unga Forskare och flera av våra partnerföretag gjort ett gediget arbete för att tillsammans med […]

Läs mer

Angående den svenska konsumentbanksektorn

Tre observationer angående den svenska konsumentbanksektorn Efter nästan 20 år utomlands har jag återvänt till en banksektor som ser väldigt annorlunda än den jag lämnade bakom mig, med en massa spännande innovationer (hej Bank ID) men förvånansvärt få nya operatörer (here’s looking at you Avanza). Som jag diskuterade i mitt förra blogginlägg här på THINK-bloggen […]

Läs mer