Smartare städer

Du är delägare i en koncern som har över 400 IT-avdelningar!

”Ta först bort en chefsnivå från myndigheterna, tvinga fram samarbeten över myndighetsgränserna och skynda på landstingens regionindelning, för att sedan på lite längre sikt sätta några tänkare på att designa om den optimala förvaltningsmodellen.” Det är några av de åtgärder som Fredrik Rosengren på Skatteverket och Svante Borg på Försäkringskassan skulle vilja vidta om de […]

Läs mer

Smarter City agendan har tagit skruv

Det är nu 5 år sedan IBM med buller och bång lanserade Smarter Planet och Smarter City agendan inför den amerikanska presidentvalskampanjen 2008. Budskapet var enkelt: vi slösar med resurser helt i onödan och vi kan ganska enkelt göra det mesta smartare. IBM presenterade exempel från olika områden och Trängselsketteprojektet i Stockholm var det projekt inom […]

Läs mer

Smartare städer i verkligheten

Gunnar Söderholm från Stockholms miljöförvaltning och undertecknad deltog nyligen som verklighetsvittnen för Trängselskatteprojektet i Stockholm vid ett akademiskt seminarie med det spacade namnet ”Cyber Social Physical Systems: new perspectives on Transportation Infrastructure Pricing” i Chicago. Värdar och initiativtagare var Kungliga Tekniska Högskolan  och University of Illinois at Urbana-Champaign. Syftet var att lära sig allt värt […]

Läs mer

220 miljarder i årligt svinn – vi måste alla säga stopp

Förlusterna i våra olika samhällssystem uppgår till svindlande summor varje år. För att dra ned förlusterna till ett minimum krävs en smärtsam transformationsprocess på samhällsnivå, där vi bör se längre än till nästa valrörelse och till hela systemet, inte bara de enskilda delarna. IBM har intervjuat över 500 ekonomer från hela världen och gjort en […]

Läs mer

Hur skapar vi smartare transportsystem?

En kollega skrev tidigare om hur ett samhälle i praktiken är ett ”system av system”, som i olika grad är beroende av varandra. Transport och infrastruktur är ett intrikat och avancerat system som hänger ihop med många andra system, fler än många andra delar av samhället. Det är helt nödvändigt att transporterna fungerar både på […]

Läs mer

Är du förberedd på det värsta?

Den frågan undersöker årets Global Technology Outlook (GTO) i avsnittet om Resilient Business and Services, som handlar om hur vi kan göra våra verksamheter och system mer stryktåliga, och varför det idag är mer nödvändigt än någonsin. Sammanfattningsvis handlar det om att vår infrastruktur (såväl fysisk som IT-) blir alltmer sårbar på grund av att […]

Läs mer

Den moderna staden

Att trycket på världens städer är högt är kanske inte en nyhet. Urbaniseringen, som det kallas, är inte bara en global trend utan också någonting som sker i Sverige. En av de städer som växer så det knakar är Stockholm. I DN går det att läsa att Stockholm har bara de senaste 5 åren växt […]

Läs mer

Singapore – hållbar trafik för tätbefolkat land

Singapore har skapat en organisation som är ansvarig för all trafik, vägar, kösituationer och kollektivtrafik. Det har gjort att Singapore kunnat sätta upp tydliga mål för sin trafiksituation och aktivt jobba mot det – Och det har inte rått några som helst oklarheter om vem som är ansvarig.

Läs mer

Trafik är en del i en stads attraktionskraft

Trafiken påverkar våra möjligheter att planera och disponera vår tid. Det påverkar våra val av aktiviteter, ärenden och tjänster vi väljer att nyttja. Det påverkar helt enkelt vår upplevelse av att leva och verka i en stad – Och därmed också den stadens attraktionskraft, på människor, företagande och tillfälliga besökare.

Läs mer