Smartare städer

Smartare städer behövs när 70% vill bo där

När fler väljer att bosätta sig i städer, ställer det nya krav på hur städerna är byggda. Idag bor 50% av världens befolkning i städer, år 2050 beräknas den siffran vara 70%. En smart stad tar tillvara och använder begränsade resurser som t.ex. vatten, el och pengar effektivt samtidigt som den ger en god service till dem som bor där.

Läs mer