Smartare städer

Trafik är en del i en stads attraktionskraft

Share this post:

De närmaste 20 åren kommer 30 indier per minut att lämna landsbygden för att söka lyckan i en indisk storstad. Med den utvecklingen kommer Indien att behöva ungefär 500 nya städer. I runda slängar flyttar 60 miljoner människor till städer eller förorter runt om i världen varje år. Det är mer än en miljon varje vecka. Städer överallt kämpar för att hantera den kraftiga tillväxten, skapa infrastruktur och samtidigt hushålla med resurser. Det är en enorm utmaning.

Ett av de problem som redan idag är påtagligt i många storstäder är trafiken. Bara för att ge ett exempel: USA hade mellan 1982 och 2001 en befolkningsökning på nästan 20 procent. Under samma period ökade trafiken med 236 procent!

IBM_GunnarJohansson_10539Trafik är dock inte något isolerat problem. Det påverkar oss långt mer än vad vi kanske tänker på. Det påverkar våra möjligheter att planera och disponera vår tid. Det påverkar våra val av aktiviteter, ärenden och tjänster vi väljer att nyttja. Det påverkar helt enkelt vår upplevelse av att leva och verka i en stad – Och därmed också den stadens attraktionskraft, på människor, företagande och tillfälliga besökare.

Trafik och transporter är både viktigt och intressant, tycker jag. Och om vi ska göra något för att få smartare trafik och transporter – Då är det nu!

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer