Smartare sjukvård & Life Science

Smartare sjukvård bygger ett friskare Sverige

Share this post:

Jag heter Stefan Ohlsson och jag jobbar med hälso- och sjukvårdsområdet på IBM. I onsdagens Dagens Nyheter skrevs om ett bonusinitiativ för läkare, som premierade många och korta patientbesök. Ett resultat av bonussystemet hade blivit att patienter i vissa fall fått träffa läkaren i 3-4 minuter. Flera patienter kände att de inte hann uppfatta vad läkaren sa, för att det gick så fort, berättas det i artikeln. Jag tycker att läkare ska få all den uppskattning de förtjänar och med det fria vårdvalet så kommer troligen kombinationen av bra vårdkvalitet och effektiv behandling avgöra om patienten väljer samma vårdgivare igen.

Ett intressant initiativ är Karolinska sjukhuset, som anpassat verksamhetsprocesserna efter patienterna, istället för tvärt om.

Tre viktiga områden för att ge vård av högre kvalitet och samtidigt korta vårdköerna:

1)   Förbättra kommunikationen i vården och säkra att nödvändig information finns tillgänglig vid vårdtillfället (för att t.ex. slippa omtag av en nyligen gjord röntgenundersökning)

2)   Anpassa verksamhetsprocesserna utifrån dagens förutsättningar där informationen finns tillgänglig överallt (flytta runt informationen – inte patienten)

3)   Få patienten mer delaktig i vårdprocessen (ingen känner symptomen bättre än patienten själv)

IBM är delaktiga i flera smarta sjukvårdsprojekt som adresserat de här punkterna, bland annat i samarbete med Google, för exemplifiera hur man kan övervaka en patient i hemmet. För att göra denna lösning tillgänglig för andra portaler och journalsystem så är den byggd på öppna standarder och öppen källkod. Det nationella projektet Vården på Webben är ett annat intressant initiativ som vi tror kan bli en viktig samlingsplats för all hälsorelaterad information.

När vi på IBM var med på Vitalismässan i Göteborg, så blev det tydligt att det är många som ser stor potential att göra sjukvården smartare. Titta gärna på filmen och lyssna på alla smarta inlägg!

More stories

KTH-studenter undersöker hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige.

Trycket på den svenska vården ökar i takt med att befolkningsmängden växer och att ett större antal människor blir äldre. Människor med kroniska sjukdomar får ständigt leva med sin åkomma varför det är av extra intresse att förbättra situationen för dessa. Dessutom går 80% av den totala budgeten i svenska vården till behandling av just […]

Läs mer

Från den första elektroniska patientjournalen till superdatorn i vården

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter […]

Läs mer

IBM på Chalmers Initiativseminarium om Big Data, 25-26 mars 2014

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna […]

Läs mer