Öppna standarder

Sverige har fått en IT Minister!!!

I vår debattartikel ”En CIO för Sverige” förra veckan skrev vi om att ta chansen i regeringsbildningen och göra Sverige världsledande på effektiv statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. Ibland görs liknelsen vid Sverige som ett företag. Då skulle statsministern kunna vara VD och finansministern CFO. Fram till idag har vi inte haft någon CIO, länken […]

Läs mer

Digitala broar binder samman Europa

Reflektioner från Minsterkonferensen för e-förvaltning i Malmö.

Läs mer

Var är E:et i e-delegationen?

Har du någon gång funderat över hur lätt det är att byta glödlampa? Den största anledningen till det är ju att det råder en standard kring skruvsockeln, eller Edisongängan, som det också heter. E27 och E14, ni vet. Det betyder att du kan ta en glödlampa och skruva i den nästan var som helst. Inom […]

Läs mer

Reflektioner från seminariet i Almedalen

Några av de områden som diskuterades var politikernas roll i att förbättra offentliga upphandlingar, behovet av en nationell IT-chef, vikten av öppna standarder, främjandet av entreprenörsskap och att möjliggöra dialog och samverkan.

Läs mer

Öppet, öppnare, öppen standard

Besparingspotentialen med öppna standarder är enorm och rätt använda skulle resurserna, alltså skattebetalarnas pengar, istället för att användas till onödig administration koncentreras dit de behövs - vård, skola och omsorg.

Läs mer

Smartare sjukvård bygger ett friskare Sverige

Stefan Ohlsson, som jobbar med hälso- och sjukvårdsområdet på IBM, ger sin syn hur en smartare sjukvård kan ge vård av högre kvalitet och samtidigt korta vårdköerna.

Läs mer