Verileri zincirlerinden kurtarın ve yeni iş içgörüleri geliştirin

Dijital dönüşümlerini hızlandırmak isteyen şirketlerin, etkili karar alma için kullanılabilir hale gelen çok yüksek miktardaki verileri analiz etmesi ve kullanması gerekiyor. Şirketler, ölçeklenebilen, kalıcı bulut depolamasıyla bulut tabanlı analitikten yararlanarak, verilerini zincirlerinden kurtarabilir ve yeni iş içgörüleri geliştirebilir.

Kuruluşlar, IBM Cloud™ Object Storage kullanarak, türü fark etmeksizin herhangi bir kaynaktan neredeyse sınırsız miktarda veriyi toplamaya ve depolamaya olanak sağlayan düşük maliyetli ve ölçeklenebilir depolamadan yararlanarak merkezileştirilmiş bir veri havuzu oluşturabilir. Veriler orijinal biçiminde kalır ve IBM Cloud Object Storage'a taşınması ya da buradan dışa aktarılması gerekmez; bunun yerine, analitik için kalıcı veri deposu olarak IBM Cloud Object Storage tabanlı veri gölü kullanılır.

IBM Cloud Object Storage, geleneksel çözümlerin ölçeklenebilirliğinin, güvenliğinin ve maliyet verimliliğinin çok daha ötesine uzanan iş istihbaratı çözümleri ve self servis veri analitiği sağlamak üzere IBM Analytics Engine, IBM Watson® Studio, IBM Cloud SQL Query ve diğer IBM Cloud hizmetleriyle bütünleştirilir.

Yaygın kullanım senaryoları

Verileri HDFS kümelerinden IBM Cloud Object Storage'a taşıyın

Büyük miktarda veriyi Hadoop'tan verimli bir biçimde IBM Cloud Object Storage'a geçirerek pahalı Hadoop kümelerinde alan açın.

Verileri yerinde sorgulama

Doğrudan atıl durumdaki verileriniz üzerinde analitik çalıştırmanıza olanak sağlayan yerinde sorgulama işlevi sayesinde, çeşitli büyük veri analitiği kullanım senaryoları için aktif bir çalışma alanı olarak kullanın.

Apache Spark analitiğini doğrudan nesne depolamasında saklanan verilere karşı çalıştırın

Apache Spark için optimize edilmiş bağlantı ile analitik için düşük maliyetli, ölçeklenebilen bir kalıcı depolama katmanı olarak kullanın.

Yapay zeka eğitim modelleri için verileri depolayın

Yapay zekayı işinizde yerleşik hale getirmek için gerekli olan makine öğrenimi ve derin öğrenme iş akışlarını hızlandırın. Tek, bütünleşik bir ortamda yapay zeka modellerini oluşturup eğitin ve verileri hazırlayıp analiz edin.

Nesnelerin İnternetine ilişkin veri hatları oluşturun ve analiz edin

Çok yüksek miktarda Nesnelerin İnterneti verisini düşük maliyetli bir biçimde depolayın ve analitik çerçevelerinin verilere doğrudan erişmesini sağlayın. Veri hatları, analitik için hazır veriler üretmek üzere kolaylıkla kurulabilir ve yönetilebilir.

Temel yetenekler

Verileri kolaylıkla HDFS kümelerinden IBM Cloud Object Storage'a taşıyın

Verileri Hadoop veri kümelerinden IBM Cloud Object Storage'a verimli bir biçimde taşımak için garantili veri tutarlılığı ile kesintisiz eşleme sunan IBM Big Replicate'i kullanarak pahalı Hadoop kümelerinde alan açın. Büyük miktarda veriyi Hadoop'tan IBM Cloud Object Storage'a geçirmek için açık kaynaklı bir araç olan IBM Cloud Object Storage Distributed Copy (DistCp) olanağını da kullanabilirsiniz.

Verileri yerinde sorgulama

IBM Cloud SQL Query, geliştiricilerin ANSI SQL deyimlerini kullanarak farklı biçimlerdeki çok sayıda dosya genelinde depolanan verileri analiz edip dönüştürmelerine olanak sağlayan tam yönetilen bir hizmettir. Hizmet, verileri önceden taşımaya veya dönüştürmeye gereksinim duyulmaksızın, IBM Cloud Object Storage'da depolanan CSV, Parquet, JSON ve ORC dosyaları genelinde sorgulama gerçekleştirebilir. IBM Cloud SQL Query, verilerin düşük gecikme süreli, anlık analizi için optimize edilmiş açık kaynaklı, hızlı, genişletilebilir, bellek içi veri işleme motoru olan Apache Spark'ı kullanır.

Apache Spark analitiği gerçekleştirin

IBM Cloud Object Storage, çok sayıda kaynaktan elde edilen verileri depolamak ve bunlardan hızla içgörüler elde etmek için Apache Spark hizmetlerine yönelik optimize edilmiş bağlanırlık sunar. IBM Cloud Object Storage'ın Spark analitiği ile kullanılması, hesaplama ve depolama katmanlarını tamamen birbirinden ayırabilir ve kullanıcıların verileri bir nesne depolaması katmanında depolamasına ve hesaplama düğümü kümelerini kullanıcıların gereksinim duyduğu biçimde ve zamanda oluşturmasına olanak sağlar. Bu modelle, hesaplama ve depolama bağımsız olarak ölçeklenebilir (ve satın alınabilir) ve bu da herhangi bir iş çalıştırılmadığında hesaplama maliyetlerinin sıfıra inmesine olanak sağlar. İçgörüler IBM Cloud Object Storage'de kalıcı olarak bulunur ve veriler gelecekte analiz edilmek üzere yeniden alınabilir.

Watson makine öğrenimi ve derin öğrenme iş akışları için verileri depolayın

Watson Studio, verileri analiz etmek ve yapay zeka modelleri oluşturmak ve bunları devreye almak için bu verileri kullanmak amacıyla en iyi açık kaynak ve IBM araçları üzerinde oluşturulan hibrit bulut platformudur. IBM Cloud Object Storage, IBM Cloud'da Watson Studio ile entegre edilmiştir. Watson Studio'da bir makine öğrenimi projesi oluşturulduğunda, makine öğrenimi ve derin öğrenme modellerinin eğitilmesi ve devreye alınması için gerekli olan verilerin işlenmesini hızlandırmak amacıyla bir IBM Cloud Object Storage eşgörünümü otomatik olarak oluşturulur.

Akıllı veri keşfi ve veri yönetişimi gerçekleştirin

Verileriniz IBM Cloud Object Storage'da depolanmaya başlandığında, verileri segmentlere ayıran ve koruyan veri profili oluşturma araçları kullanan Watson Knowledge Catalog tarafından yönetilebilir ve bu da kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler veya diğer gizli veriler gibi verilerin daha iyi yönetilmesine olanak sağlar. Watson Knowledge Catalog, bir meta veri kataloğu uygulayarak, verilerin ne olduğuna ve bu verilerin hangi veri ilkelerine tabi olduğuna ilişkin temel bir anlayış edinir ve ardından bu ilkeleri uygular. Watson Knowledge Catalog, akıllı veri keşfi özelliğini içerir ve işletmeniz genelindeki bilgilerin 'bulunmasından' 'kullanılmasına' kesintisiz bir geçişe olanak sağlamak için Watson Studio ile bütünleştirilmiştir.

Nesnelerin İnterneti veri hatlarını kolaylıkla oluşturun ve analiz edin

Nesne depolaması, çok yüksek miktarda Nesnelerin İnterneti verisinin düşük maliyetle depolanması için mükemmeldir ve analitik çerçevelerinin verilere doğrudan erişmesine olanak sağlar. IBM Cloud, sırasıyla IBM Events Streams ve hizmet olarak sunulan Spark da dahil olmak üzere Apache Kafka ve Apache Spark tabanlı hizmetler sağlar. IBM Event Streams'de nesne depolaması için kullanılan veri hatları, analitik için hazır veriler üretmek üzere kolaylıkla kurulabilir ve yönetilebilir ve bu veriler Watson tarafından hizmet olarak sunulan Spark kullanılarak doğrudan analiz edilebilir. Ayrıca, Nesnelerin İnterneti aygıtı verilerinin yakalanması ve IBM Event Streams'e gönderilmesi için Watson IoT Platform kullanılabilir.

Başarı öyküleri

Düşük maliyetli, güvenli ve sürekli kullanılabilir veriler

Kolay veri toplama ve alma

IBM, ağ üzerinden hızlı veri aktarımı için yerel olarak bütünleşik Aspera yüksek hızlı veri aktarımı yetenekleri de dahil olmak üzere, verilerinizin IBM Cloud Object Storage'a aktarılması için çeşitli yöntemler sunar. Ayrıca, IBM Event Streams gibi hizmetler, verilerin gerçek zamanlı olarak alınmasını kolaylaştırır. IBM Big Replicate, verileri Hadoop veri kümeleri ile IBM Cloud Object Storage arasında verimli bir biçimde taşıyabilir ve sürekli eşleme olanağı sunar. Açık kaynaklı bir araç olan IBM Cloud Object Storage Distributed Copy (DistCp), büyük miktarda verinin Hadoop'tan IBM Cloud Object Storage'a geçirilmesinde kullanılabilir.

Uygun maliyetli ve esnek

Kuruluşlar, IBM Cloud Object Storage kullanarak, herhangi bir kaynaktan türü fark etmeksizin kelimenin tam anlamıyla sınırsız miktarda veriyi toplamaya ve depolamaya olanak sağlayan düşük maliyetli ve ölçeklenebilir depolamadan yararlanarak merkezileştirilmiş bir veri havuzu oluşturabilir. Veriler yerel biçimlerinde depolanır ve başlangıçta dönüştürülmesine gerek duyulmaz.

Her an erişilebilir

IBM Cloud Object Storage, kuruluşlarınız genelindeki veri bilimcilerin, iş analistlerinin ve uygulama geliştiricilerin verilere kelimenin tam anlamıyla benzersiz bir kullanılabilirlik düzeyiyle kolayca erişmesine yardımcı olmak üzere üretildi. %99,999999999 oranında dayanıklılık sağlamak üzere tasarlandı ve kullanılabilirlik, verilerin çok sayıdaki IBM veri merkezi tesisindeki çok sayıda aygıt genelinde şifrelendiği ve dağıtıldığı patentli bir teknoloji aracılığıyla sağlanıyor.

Yüksek düzeyde güvenli

IBM Cloud Object Storage, verilerin güvenliğini otomatik sunucu tarafı şifrelemesi aracılığıyla sağlıyor ve IBM Key Protect (anahtar yönetimi sistemi) tarafından yönetilen anahtarlarla ya da sizin yöneteceğiniz anahtarlarla şifreleme seçenekleri sunuyor. IBM Identity and Access Management ile bütünleştirme, veri bölmesi düzeyine kadar ve kullanıcı rolü doğrultusunda ayrıntılı erişim denetimleri sağlıyor.