Genel Bakış

İşle ilgili içgörüler geliştirin

IBM Cloud Object Storage, kuruluşların neredeyse sınırsız miktarda veri için merkezileştirilmiş bir veri havuzu oluşturmasına olanak sağlar. Veriler kendi yerel biçiminde kalır ve verilerin IBM Cloud Object Storage içinde ve dışında taşınması gerekmez; bunun yerine, IBM Cloud Object Storage tabanlı veri gölü, analitik için kalıcı veri deposudur.

Müşteriler nasıl kullanıyor?

Veri geçişi

Veri geçişi

Büyük miktarda veriyi Hadoop'tan IBM Cloud Object Storage hizmetine verimli bir biçimde taşıyarak pahalı Hadoop kümelerinde yer açın.

Verileri yerinde sorgulama

Verileri yerinde sorgulama

Doğrudan atıl durumdaki verileriniz üzerinde analitik çalıştırmanıza olanak sağlayan yerinde sorgulama işlevi sayesinde, çeşitli büyük veri analitiği kullanım senaryoları için etkin bir çalışma alanı olarak kullanın.

Apache Spark Analytics kullanma

Apache Spark Analytics kullanma

Analitik için, Apache Spark'la optimize edilmiş bağlantısı bulunan, düşük maliyetli, ölçeklenebilir bir kalıcı depolama katmanı elde edin.

Eğitim modelleri depolama

Eğitim modelleri depolama

İşinize yapay zekayı entegre etmek için gerekli olan makine öğrenmesi ve derin öğrenme iş akışlarını hızlandırın. Tek, bütünleşik bir ortamda yapay zeka modellerini oluşturup eğitin, verileri hazırlayıp analiz edin.

Veri hatları oluşturma ve analiz etme

Veri hatları oluşturma ve analiz etme

Çok yüksek miktardaki Nesnelerin İnterneti (IoT) verisini düşük maliyetle depolayın ve analitik çerçevelerinin verilere doğrudan erişimini sağlayın. Veri hatları, analitik için hazır veriler üretmek üzere kolaylıkla kurulabilir ve yönetilebilir.

Özellikler

Bu kullanım senaryosuna olanak sağlayan önemli yetenekler

Verileri HDFS kümelerinden kolayca taşıyın

Veri tutarlılığıyla birlikte sürekli replikasyon sunmak amacıyla, Hadoop veri kümelerindeki verileri IBM Cloud Object Storage hizmetine verimli bir şekilde taşımak için IBM Big Replicate kullanarak Hadoop kümelerinde yer açın.

Verileri yerinde sorgulayın

IBM Cloud SQL Query, geliştiricilerin birçok dosyada çeşitli biçimlerde saklanan verileri ANSI SQL deyimlerini kullanarak analiz etmesine ve dönüştürmesine olanak sağlayan, tam olarak yönetilen bir hizmettir.

Apache Spark analitiği gerçekleştirin

IBM Cloud Object Storage, birden çok kaynaktan veri depolamak için, Apache Spark hizmetlerine optimize edilmiş bağlantı sunar. Bir nesne depolama katmanında veri depolamak ve kümeleri hızlandırmak için katmanları ayrıştırın.

Makine öğrenmesi iş akışları için veri depolayın

Verileri analiz edip yapay zeka modelleri oluşturmak ve devreye almak için kullanmayı amaçlayan IBM® Watson Studio, açık kaynak ve IBM araçları üzerinde oluşturulmuş bir hibrit bulut platformudur.

Akıllı veri keşfi yürütün

IBM Cloud Object Storage hizmetine aktarılan verileriniz, daha iyi yönetilmeleri amacıyla verileri bölümleyen ve koruyan veri profili oluşturma araçları kullanılarak IBM Watson Knowledge Catalog'la yönetilebilir.

IoT veri hatlarını kolaylıkla oluşturun ve analiz edin

IBM® Cloud; hizmet olarak Spark ve IBM Events Streams dahil, Apache Kafka ve Apache Spark'a dayalı hizmetler sağlar. IBM Event Streams'dan nesne depolamaya veri hatları kurulabilir ve yönetilebilir.

Kolay veri toplama ve alma

IBM, verilerinizi IBM Cloud Object Storage içine almak amacıyla, ağ üzerinden hızlı veri aktarımı için doğuştan entegre edilmiş Aspera yüksek hızlı veri aktarım yeteneklerini de kapsayan çeşitli yollar sunar.

Uygun maliyetli ve esnek

Kuruluşlar, her türlü kaynaktan gelen neredeyse sınırsız miktardaki her türlü veriyi toplamak ve depolamak için uygun maliyetli ve ölçeklenebilir depolamadan yararlanmak üzere merkezileştirilmiş bir veri havuzu oluşturabilir.

Her zaman erişilebilir

IBM dahili verilerine dayanarak %99,999999999 oranında dayanıklılık sağlamak üzere tasarlandı. Patentli teknoloji verileri şifrelemeye ve IBM veri merkezi tesislerindeki birden çok aygıta dağıtmaya yardımcı olur.

Yüksek düzeyde güvenli

Otomatik sunucu tarafı şifrelemesi kullanarak verileri güvenceye alın ve IBM Key Protect anahtar yönetim sistemi tarafından yönetilen anahtarlarla şifreleme seçenekleri ya da kendi yönettiğiniz anahtarlarla şifreleme elde edin.