Verileri zincirlerinden kurtarın ve yeni iş içgörüleri geliştirin

IBM Cloud® Object Storage, kuruluşların, türü fark etmeksizin herhangi bir kaynaktan neredeyse sınırsız miktardaki veriyi toplamaya ve depolamaya imkan tanıyan, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir depolamadan yararlanarak merkezileştirilmiş bir veri havuzu oluşturmalarına olanak sağlar. Veriler orijinal biçiminde kalır ve IBM Cloud Object Storage platformuna ve platformundan taşınması gerekmez; bunun yerine, analitik için kalıcı veri deposu olarak IBM Cloud Object Storage tabanlı veri gölü kullanılır.

IBM Cloud Object Storage, geleneksel çözümlerin ölçeklenebilirliğinin, güvenliğinin ve maliyet verimliliğinin çok daha ötesine uzanan iş istihbaratı çözümleri ve self servis veri analitiği sağlamak üzere IBM Analytics Engine, IBM Watson® Studio, IBM Cloud SQL Query ve diğer IBM Cloud hizmetleriyle bütünleştirilir.

Yaygın kullanım senaryoları

Verileri HDFS kümelerinden IBM Cloud Object Storage platformuna taşıyın

Büyük miktarda veriyi Hadoop'tan verimli bir biçimde IBM Cloud Object Storage platformuna geçirerek pahalı Hadoop kümelerinde yer açın.

Verileri yerinde sorgulama

Doğrudan atıl durumdaki verileriniz üzerinde analitik çalıştırmanıza olanak sağlayan yerinde sorgulama işlevi sayesinde, çeşitli büyük veri analitiği kullanım senaryoları için etkin bir çalışma alanı olarak kullanın.

Apache Spark analitiğini doğrudan nesne depolamasında saklanan verilere karşı çalıştırın

Apache Spark için optimize edilmiş bağlantı ile analitik için düşük maliyetli, ölçeklenebilen bir kalıcı depolama katmanı olarak kullanın.

Yapay zeka eğitim modelleri için verileri depolayın

Yapay zekayı işinizde yerleşik hale getirmek için gerekli olan makine öğrenimi ve derin öğrenme iş akışlarını hızlandırın. Tek, bütünleşik bir ortamda yapay zeka modellerini oluşturup eğitin ve verileri hazırlayıp analiz edin.

Nesnelerin İnternetine ilişkin veri hatları oluşturun ve analiz edin

Çok yüksek miktardaki Nesnelerin İnterneti verisini düşük maliyetle depolayın ve analitik çerçevelerinin verilere doğrudan erişimini sağlayın. Veri hatları, analitik için hazır veriler üretmek üzere kolaylıkla kurulabilir ve yönetilebilir.

Müşteri başarısı: Skåne Üniversitesi Hastanesi

IBM Cloud Object Storage güvenilir, etkin maliyetli, küresel olarak kullanılabilir olduğundan ve en önemlisi neredeyse sınırsız kapasite sunduğundan, Skåne Üniversitesi Hastanesi'nin mümkün olduğunca fazla cerrahi bilgiyi toplayıp muhafaza edebilmesine imkan sağlıyor.

Temel yetenekler

Verileri kolaylıkla HDFS kümelerinden IBM Cloud Object Storage platformuna taşıyın

Verileri Hadoop veri kümelerinden IBM Cloud Object Storage platformuna verimli bir biçimde taşımak için garantili veri tutarlılığı ile kesintisiz eşleme sunan IBM Big Replicate özelliğini kullanarak pahalı Hadoop kümelerinde alan açın. Büyük miktarda veriyi Hadoop'tan IBM Cloud Object Storage platformuna geçirmek için açık kaynaklı bir araç olan IBM Cloud Object Storage Distributed Copy (DistCp) olanağını da kullanabilirsiniz.

Verileri yerinde sorgulama

IBM Cloud SQL Query, geliştiricilerin ANSI SQL deyimlerini kullanarak farklı biçimlerdeki çok sayıda dosya genelinde depolanan verileri analiz edip dönüştürmelerine olanak sağlayan, tam olarak yönetilen bir hizmettir. Bu hizmet, verilerin önceden dönüştürülmesini veya taşınmasını gerektirmeden, IBM Cloud Object Storage platformunda depolanan CSV, Parquet, JSON ve ORC dosyaları genelinde sorgulama gerçekleştirebilir. IBM Cloud SQL Query, verilerin düşük gecikme süreli, anlık analizi için optimize edilmiş açık kaynaklı, hızlı, genişletilebilir, bellek içi veri işleme motoru olan Apache Spark'ı kullanır.

Apache Spark analitiği gerçekleştirin

IBM Cloud Object Storage, çok sayıda kaynaktan elde edilen verileri depolamak ve hızlı bir şekilde içgörüler elde etmek için Apache Spark hizmetlerine yönelik optimize edilmiş bağlanırlık sunar. IBM Cloud Object Storage platformunun Spark analitiği ile kullanılması, hesaplama ve depolama katmanlarının tamamen birbirinden ayrılabilmesini sağlar. Böylece kullanıcıların verileri bir nesne depolaması katmanında depolamalarına ve hesaplama düğümü kümelerini, tam olarak gereksinim duydukları zamanda oluşturmalarına imkan tanınır. Bu model sayesinde, herhangi bir iş çalıştırılmadığında hesaplama maliyetlerinin sıfıra indirilmesine olanak sağlamak amacıyla hesaplama ve depolama bağımsız olarak ölçeklenebilir ve satın alınabilir. İçgörüler IBM Cloud Object Storage platformunda kalır ve veriler gelecekte analiz edilmek üzere yeniden alınabilir.

Watson makine öğrenimi ve derin öğrenme iş akışları için verileri depolayın

IBM Watson Studio, verileri analiz etmek ve yapay zeka modelleri oluşturmak ve devreye almak için bu verileri kullanmak amacıyla en iyi açık kaynak ve IBM araçları temel alınarak tasarlanmış bir hibrit bulut platformudur. IBM Cloud Object Storage, BM Cloud'da IBM Watson Studio ile bütünleştirilmiştir. IBM Watson Studio'da bir makine öğrenimi projesi oluşturulduğunda, makine öğrenimi ve derin öğrenme modellerinin eğitilmesi ve devreye alınması için gerekli olan verilerin işlenmesini hızlandırmak amacıyla bir IBM Cloud Object Storage eşgörünümü otomatik olarak oluşturulur.

Akıllı veri keşfi ve veri yönetişimi gerçekleştirin

Verileriniz IBM Cloud Object Storage platformunda depolanmaya başladığında, daha iyi bir yönetişim sağlamak üzere verileri bölümlere ayıran ve koruyan veri profili oluşturma araçları kullanılarak IBM Watson Knowledge Catalog tarafından yönetilebilir. IBM Watson Knowledge Catalog, bir meta veri kataloğu uygulayarak, verilerin ne olduğuna ve bu verilerin hangi veri ilkelerine tabi olduğuna ilişkin temel bir anlayış edinir ve ardından bunları uygular. IBM Watson Knowledge Catalog, akıllı veri keşfi özelliğini içerir ve işletmeniz genelindeki bilgilerin 'bulunmasından' 'kullanılmasına' geçişin sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak amacıyla IBM Watson Studio ile bütünleştirilir.

Nesnelerin İnterneti veri hatlarını kolaylıkla oluşturun ve analiz edin

Nesne depolaması, çok yüksek miktardaki Nesnelerin İnterneti verisini düşük maliyetle depolamak ve analitik çerçevelerinin doğrudan erişimine olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır. IBM Cloud, sırasıyla IBM Events Streams ve hizmet olarak sunulan Spark da dahil olmak üzere Apache Kafka ve Apache Spark tabanlı hizmetler sağlar. IBM Event Streams'ten nesne depolamasına uzanan veri hatları, analitik için hazır veriler üretmek üzere kolaylıkla kurulup yönetilebilir ve bu veriler, IBM Watson tarafından hizmet olarak sunulan Spark kullanılarak doğrudan analiz edilebilir. Ayrıca, Nesnelerin İnterneti aygıtı verilerinin yakalanması ve IBM Event Streams'e gönderilmesi için de IBM Watson IoT Platform kullanılabilir.

Başarı öyküleri

Etkin maliyetli, güvenli ve sürekli erişilebilir veriler

Kolay veri toplama ve alma

IBM, ağ üzerinden hızlı veri aktarımı için yerel olarak bütünleştirilmiş Aspera® yüksek hızlı veri aktarımı yetenekleri de dahil olmak üzere, verilerinizin IBM Cloud Object Storage platformuna aktarılması için çeşitli yöntemler sunar. Ayrıca, IBM Event Streams gibi hizmetler, verilerin gerçek zamanlı olarak alınmasını kolaylaştırır. IBM Big Replicate, verileri Hadoop veri kümeleri ile IBM Cloud Object Storage arasında verimli bir biçimde taşıyabilir ve sürekli eşleme olanağı sunar. Açık kaynaklı bir araç olan IBM Cloud Object Storage Distributed Copy (DistCp), büyük miktarda verinin Hadoop'tan IBM Cloud Object Storage platformuna geçirilmesinde kullanılabilir.

Uygun maliyetli ve esnek

Kuruluşlar, IBM Cloud Object Storage platformunu kullanarak, türü fark etmeksizin herhangi bir kaynaktan neredeyse sınırsız miktarda veriyi toplamaya ve depolamaya olanak sağlayan uygun maliyetli ve ölçeklenebilir depolamadan yararlanmak amacıyla merkezileştirilmiş bir veri havuzu oluşturabilirler. Veriler yerel biçimlerinde depolanır ve başlangıçta dönüştürülmesine gerek duyulmaz.

Her zaman erişilebilir

IBM Cloud Object Storage, kuruluşlarınız genelindeki veri bilimcilerin, iş analistlerinin ve uygulama geliştiricilerin verilere kelimenin tam anlamıyla benzersiz bir erişilebilirlik düzeyiyle kolayca erişmelerine yardımcı olur. %99,999999999 oranında dayanıklılık* sağlamak üzere tasarlanan bu ürünle birlikte erişilebilirlik, verilerin çok sayıdaki IBM veri merkezi tesisindeki çok sayıda aygıt genelinde şifrelendiği ve dağıtıldığı patentli bir teknoloji aracılığıyla sağlanır.

*IBM'in müşteri verilerine ilişkin dahili analizine dayanır. Bireysel müşteri sonuçları farklılık gösterecektir.

Yüksek düzeyde güvenli

IBM Cloud Object Storage, verilerin güvenliğini otomatik, sunucu tarafındaki şifreleme aracılığıyla sağlar ve IBM Key Protect anahtar yönetimi sistemi tarafından yönetilen veya sizin yönettiğiniz anahtarlarla şifreleme seçenekleri sunar. IBM Identity and Access Management ile entegrasyon, kullanıcı rolü doğrultusunda ve veri bölmesi düzeyine kadar inen bir ayrıntıda erişim denetimleri sağlar.