Celonis, IBM i Red Hat nawiązują globalną współpracę

Te nowe relacje partnerskie polegają na łączeniu oprogramowania do zarządzania realizacją zamówień z otwartą strategią wykorzystania chmury hybrydowej. Ich celem jest uzyskanie szybszych i elastyczniejszych procesów transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Nowe spojrzenie na przepływy pracy

80% decydentów zgadza się, że aby przeprowadzić skuteczną transformację cyfrową, firmy muszą zintegrować procesy w obrębie organizacji oraz ich tradycyjnych systemów¹. Nasza strategia bierze więc swój początek z inteligentnych przepływów pracy. Współpracujemy z Tobą na każdym etapie transformacji, łącząc specjalistyczną wiedzę pracowników z potężnymi technologiami, które zwiększają predykcyjność pracy, poziom automatyzacji, sprawność i przejrzystość.

Korzyści

Dostęp do spostrzeżeń w czasie rzeczywistym

Dane i spostrzeżenia dostarczane w czasie rzeczywistym skracają czas reakcji oraz zwiększają jakość i dokładność, dostarczając więcej korzyści pracownikom i klientom.

Wykorzystanie technologii wykładniczych

Uwolnienie potencjału drzemiącego w rewolucyjnych technologiach automatyzacji, sztucznej inteligencji, łańcucha bloków i internetu rzeczy pozwala zaprząc je do obsługi unikalnych przepływów pracy.

Generowanie i skalowanie wartości biznesowej

Szybkie przekształcanie pomysłów w wartość biznesową. Tworzenie inteligentnych przepływów pracy, które zapewniają większe korzyści dzięki szerszej integracji procesów i zadań.

Doradztwo biznesowe i usługi dla danych i technologii

Usługi doradztwa finansowego i outsourcingu

Wykorzystaj właściwą kombinację zasobów ludzkich, procesów i technologii do przekształcenia dotychczasowej struktury zarządzania finansami i odkrycia nowych sposobów pracy.

Doradztwo w dziedzinie zamówień i usługi zarządzane

Odkryj nowe oblicze transakcji zakupowych — od zaopatrzenia po płatności — z pomocą danych i nowoczesnych technologii, które zapewnią Twoim zespołom nowe możliwości działania.

Usługi doradztwa w dziedzinie łańcucha dostaw

Twórz odporne, sprawne i zrównoważone łańcuchy dostaw, które rozwijają przepływy pracy, umożliwiają hiperautomatyzację procesów decyzyjnych oraz oferują pracownikom cenne spostrzeżenia w czasie rzeczywistym.

Doradztwo w dziedzinie doświadczeń klientów

Planuj, projektuj i dostarczaj zorientowane na klientów i ukierunkowane na ludzi doświadczenia, które przyspieszają cyfrową transformację przedsiębiorstwa i zwiększają korzyści biznesowe.

Konwersacyjna AI dla klientów i pracowników

Konwersacyjna sztuczna inteligencja pomaga spełniać potrzeby klientów przy jednoczesnym ograniczeniu nakładu pracy. Wirtualni agenci, wbudowani w inteligentne przepływy pracy, pomagają w skalowaniu operacji, obniżają koszty i zwiększają produktywność pracowników.

Usługi zarządzania talentami

IBM pomaga organizacjom wdrażać modele AI oraz automatyzacji w działach kadr, aby generować natychmiastowe zyski. Pozwól nam przekształcić firmową politykę zarządzania talentami w sposób, który wygeneruje zamierzone rezultaty oraz będzie wspierać kulturę ciągłego uczenia się.

Usługi w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI)

Usługi IBM w dziedzinie sztucznej inteligencji pomagają inteligentnie przeobrazić przepływy pracy, technologie oraz całą organizację — dzięki opracowaniu strategii działania w pełni wykorzystującej potencjał danych.

Usługi w dziedzinie danych

Usługi IBM Big Data oraz Data Platform Services udostępniają zarówno niestandardowe dane, jak i produkty wykorzystujące model AaaS (analizy jako usługi), pomagając przedsiębiorstwom uzyskać kontrolę nad środowiskiem danych i wdrażać rozwiązania umożliwiające podejmowanie działań.

Doradztwo analityczne

Doradztwo analityczne IBM pomaga integrować i skalować działania firm w dziedzinie inteligentnych analiz danych oraz automatyzacji. Poprowadź modele AI od etapu weryfikacji koncepcji do produkcji i buduj zaufanie do Twoich narzędzi analitycznych.

Przykładowe wdrożenia usług doradztwa biznesowego

Bestseller India tworzy modę przyszłości z AI

Firma odzieżowa Bestseller India korzysta z niestandardowej platformy AI do obsługi projektów, planów, produkcji i prognoz na nadchodzący sezon modowy — modernizując kompleksowe procesy przez zapewnienie współdziałania pracowników i nowej technologii.

Chemonics przekształca opiekę zdrowotną

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo dostaw niezbędnych środków medycznych do ponad 60 krajów na całym świecie, firma Chemonics we współpracy z IBM zbudowała inteligentne rozwiązanie chmurowe, umożliwiające nieograniczoną widoczność danych w całym łańcuchu dostaw.

Specjalista na telefon w firmie Humana

Organizacje przekształcają spektrum swoich usług tak, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników. Humana, czołowe towarzystwo ubezpieczeń medycznych, ogranicza kosztowne rozmowy wstępne i udoskonala obsługę dzięki konwersacyjnej technologii AI.

Porozmawiaj z nami i postaw pierwszy krok

Oferujemy szeroki wachlarz możliwości, usług i produktów, pomagając wkroczyć na ścieżkę transformacji.

¹ Źródło: Forrester, Reinventing Workflows: Power Your Digital Transformation And Drive Greater Impact By Modernizing Processes (Nowy obraz przepływów pracy: Modernizacja procesów pomaga przeprowadzić cyfrową transformację i osiągać lepsze wyniki)