Celonis, IBM i Red Hat nawiązują globalną współpracę

Te nowe relacje partnerskie polegają na łączeniu oprogramowania do zarządzania realizacją zamówień z otwartą strategią wykorzystania chmury hybrydowej. Ich celem jest uzyskanie szybszych i elastyczniejszych procesów transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Nowe spojrzenie na przepływy pracy

80% decydentów zgadza się, że aby przeprowadzić skuteczną transformację cyfrową, firmy muszą zintegrować procesy w obrębie organizacji oraz ich tradycyjnych systemów¹. Nasza strategia bierze więc swój początek z inteligentnych przepływów pracy. Współpracujemy z Tobą na każdym etapie transformacji, łącząc specjalistyczną wiedzę pracowników z potężnymi technologiami, które zwiększają predykcyjność pracy, poziom automatyzacji, sprawność i przejrzystość.

Korzyści

Dostęp do spostrzeżeń w czasie rzeczywistym

Dane i spostrzeżenia dostarczane w czasie rzeczywistym skracają czas reakcji oraz zwiększają jakość i dokładność, dostarczając więcej korzyści pracownikom i klientom.

Wykorzystanie technologii wykładniczych

Uwolnienie potencjału drzemiącego w rewolucyjnych technologiach automatyzacji, sztucznej inteligencji, łańcucha bloków i internetu rzeczy pozwala zaprząc je do obsługi unikalnych przepływów pracy.

Generowanie i skalowanie wartości biznesowej

Szybkie przekształcanie pomysłów w wartość biznesową. Tworzenie inteligentnych przepływów pracy, które zapewniają większe korzyści dzięki szerszej integracji procesów i zadań.

Doradztwo biznesowe i usługi dla danych i technologii

Przykładowe wdrożenia usług doradztwa biznesowego

Bestseller India tworzy modę przyszłości z AI

Firma odzieżowa Bestseller India korzysta z niestandardowej platformy AI do obsługi projektów, planów, produkcji i prognoz na nadchodzący sezon modowy — modernizując kompleksowe procesy przez zapewnienie współdziałania pracowników i nowej technologii.

Chemonics przekształca opiekę zdrowotną

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo dostaw niezbędnych środków medycznych do ponad 60 krajów na całym świecie, firma Chemonics we współpracy z IBM zbudowała inteligentne rozwiązanie chmurowe, umożliwiające nieograniczoną widoczność danych w całym łańcuchu dostaw.

Specjalista na telefon w firmie Humana

Organizacje przekształcają spektrum swoich usług tak, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników. Humana, czołowe towarzystwo ubezpieczeń medycznych, ogranicza kosztowne rozmowy wstępne i udoskonala obsługę dzięki konwersacyjnej technologii AI.

Współtwórz z zespołem IBM Garage

Korzystaj z kompleksowej strategii opartej na myśleniu projektowym oraz metodykach zwinnych i DevOps, aby łatwiej projektować, budować, oceniać, rozwijać i skalować rozwiązania. Przyspiesz osiąganie korzyści i dostosowuj przełomowe technologie dzięki partnerstwu zawartemu z zespołem oraz różnymi specjalistami IBM w dziedzinie działalności, projektowania i technologii.

¹ Źródło: Forrester, Reinventing Workflows: Power Your Digital Transformation And Drive Greater Impact By Modernizing Processes (Nowy obraz przepływów pracy: Modernizacja procesów pomaga przeprowadzić cyfrową transformację i osiągać lepsze wyniki)