Bazy danych w IBM Cloud + IBM Cloud Satellite

Wdrażanie z dowolnego miejsca zarządzanych baz danych od początku przeznaczonych dla chmury, korzystając z IBM Cloud Satellite

Przegląd

Firma Gartner uznała IBM za lidera w raporcie Magic Quadrant 2020 dotyczącym systemów zarządzania bazami danych w chmurze

Firma Gartner niedawno uznała IBM za lidera w raporcie Gartner Magic Quadrant 2020 dotyczącym systemów zarządzania bazami danych¹, doceniając naszą zdolność realizacji i kompletność wizji². IBM Cloud® oferuje dedykowane bazy danych zapewniające wysoką dostępność, lepsze zabezpieczenia i skalowalną wydajność. Wybieraj spośród różnych silników baz danych, w tym relacyjnych baz danych i baz danych NoSQL: zorientowanych na dokumenty, klucz-wartość, przetwarzanie w pamięci wewnętrznej, wykresy, szeregi czasowe i rejestr. Obsługa zróżnicowanych modeli danych umożliwia tworzenie nowoczesnych, wysoce skalowalnych i rozproszonych aplikacji.

Nie ma rozwiązań idealnych do wszystkich zastosowań. Wybierając bazę danych najodpowiedniejszą do danego zadania, można przyspieszyć programowanie i spełnić obecne wymagania biznesowe. Rozwiązania DBaaS na platformie IBM Cloud obejmują automatyczne udostępnianie, hosting i całodobowe zarządzanie z wysoką dostępnością, automatycznym tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych, aktualizowaniem od nowszych wersji, zabezpieczeniami i nie tylko.

Bazy danych w chmurze według przypadku użycia

SAP, ERP, CRM i rejestry

IBM Cloud Databases for PostgreSQL

Potężna, konfigurowalna, obiektowo-relacyjna baza danych typu Open Source

IBM Cloud Databases for EnterpriseDB

Silnik bazy danych optymalizujący wbudowane funkcje PostgreSQL i oferujący kompatybilność z bazami danych Oracle

IBM Db2 on Cloud

W pełni zarządzana, relacyjna składnica danych o wysokiej wydajności, która korzysta z silnika bazy danych IBM® Db2® klasy korporacyjnej

Aplikacje WWW i mobilne

IBM Cloudant

Skalowalna baza danych dokumentów JSON dla aplikacji WWW, mobilnych, bezserwerowych oraz internetu rzeczy

IBM Cloud Databases for MongoDB

Baza dokumentów JSON z bogatym środowiskiem obsługi zapytań i agregacji

Narzędzia programistyczne

IBM Cloud Databases for DataStax

Oparta na systemie Apache Cassandra skalowana wszerz baza danych NoSQL zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności i elastyczności obciążeń

IBM Cloud Databases for Elasticsearch

Mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego z potencjałem indeksowania, jaki oferują bazy danych dokumentów JSON

IBM Cloud Databases for Redis

Niesamowicie szybka baza struktur danych w pamięci wewnętrznej, wykorzystywana jako baza danych, pamięć podręczna i broker wiadomości

Dane poufne

IBM Cloud Hyper Protect DBaaS for PostgreSQL

W pełni zarządzana baza danych Postgres, utrzymywana w środowisku IBM Hyper Protect

IBM Cloud Hyper Protect DBaaS for MongoDB

W pełni zarządzana baza danych Mongo Enterprise Server, utrzymywana w środowisku IBM Hyper Protect

Inteligentna analiza danych

IBM Db2 Warehouse on Cloud

Elastyczna hurtownia baz danych zaprojektowana pod kątem wysoko wydajnych analiz i uczenia maszynowego

Wypróbuj bazę danych w chmurze bez żadnych kosztów

Wypróbuj bazy danych w chmurze bez daty wygaśnięcia i konieczności podania karty kredytowej

Wersje próbne baz danych udostępniane po uwierzytelnieniu konta za pomocą karty kredytowej

Ograniczone czasowo i ilościowo oferty na wybrane usługi tylko w przypadku kont z płatnością według rzeczywistego zużycia. Tylko nowe konta inne niż IBM.

Przypisy

¹Cloud Database Management Systems, Donald Feinberg, Merv Adrian, Rick Greenwald, Adam Ronthal, Henry Cook, 23 listopada 2020 r.

²Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług omawianych w publikowanych przez nią badaniach ani nie zaleca użytkownikom technologii wybierania tylko tych dostawców, którzy mają najwyższe oceny lub zostali oznaczeni w inny sposób. Publikacje badawcze sygnowane marką Gartner zawierają opinie zespołu analityków przedsiębiorstwa Gartner, których nie należy interpretować jako stwierdzeń faktów. Firma Gartner nie udziela w odniesieniu do tych badań żadnych gwarancji (rękojmia jest niniejszym również wyłączona) wyraźnych lub domniemanych, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu prezentującego badania i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner można uzyskać od IBM na żądanie. GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługi firmy Gartner Inc. i/lub jej przedsiębiorstw afiliowanych w Stanach Zjednoczonych i na rynku międzynarodowym i używanym w niniejszym dokumencie za odpowiednią zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.