Zastosowania

Szybsze umożliwienie eksploracji i ochrony danych osobowych

Przygotuj się na wejście w życie RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Nadzorowanie jezior danych

Dostarczaj oczyszczone, niezawodne i gotowe do zastosowania w biznesie dane wszystkim swoim klientom.

Uproszczenie przenoszenia danych przedsiębiorstwa dzięki IBM

Za pomocą narzędzi do integrowania i nadzorowania danych oraz dbania o ich jakość, utwórz solidną podstawę analityczną, która pozwoli Ci uzyskiwać z wiarygodnych danych bardziej wartościowe informacje.

Analityka danych i biznesowa

Analityka danych i biznesowa

Ogranicz koszty, zmniejsz ryzyko i wprowadzaj innowacje, wykorzystując analizy biznesowe i analizy wielkich zbiorów danych.

Analityka biznesowa

Eliminuj „białe plamy”, by uzyskiwać lepsze odpowiedzi.

Analityka biznesowa (business intelligence)

Zmień dane tak, by przynosiły korzyści każdemu.

Zarządzanie wynikami finansowymi

Ułatwiaj skuteczne zarządzanie finansami, zapewniaj dokładniejsze prognozy biznesowe i kieruj swoją działalnością biznesową.

Inteligentna eksploracja danych

Zrozum dane lepiej dzięki intuicyjnym narzędziom analitycznym. Wchodź w interakcje konwersacyjne, by eksplorować i wizualizować wartościowe informacje biznesowe.

Analizy wielkich zbiorów danych

Twoje ulubione narzędzia Open Source z możliwością skalowania w wielu chmurach.

Analizy predyktywne

Zyskaj większą pewność w prognozowaniu przyszłych zdarzeń i zmian, by podejmować mądrzejsze decyzje. IBM jest liderem w dziedzinie platform do analityki danych.

Analiza preskryptywna

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie IBM Decision Optimization for Data Science Experience pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.

Uczenie maszynowe

IBM dysponuje jedną z najlepszych platform do analityki danych, która umożliwia łatwą współpracę między zespołami, używanie narzędzi Open Source do zapewniania jakości ochrony i skalowanie z szybkością, której wymaga firma.

Zarządzanie danymi

Zarządzanie danymi

Korzystaj z potencjału danych bez żadnych ograniczeń.

Zarządzanie bazami danych

Szybsze, bardziej niezawodne i skalowalne przetwarzanie transakcji przy niższych kosztach.

Hurtownia danych

Zbuduj odpowiedni fundament do obsługi danych, by pozyskiwać dla organizacji bardziej wartościowe informacje.

Jezioro danych

Niech wszystkie dane pracują dla Ciebie. Użyj jeziora danych do zbierania, przechowywania i analizowania danych ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, a także do łatwiejszego wyodrębniania przydatnych informacji.

Szybki dostęp do danych, który pozwala na analizy oparte na zdarzeniach

Uzyskuj pogłębione informacje i reaguj szybciej dzięki wykorzystywaniu na dużą skalę wczytywania danych w czasie rzeczywistym i narzędzi analitycznych.

Zunifikowane nadzorowanie i integrowanie

Zunifikowane nadzorowanie i integrowanie

Zbuduj niezawodną podstawę analityczną, która zapewni organizacji większą elastyczność i zgodność z przepisami oraz dostęp do cenniejszych informacji.

Integracja danych

Korzystając z narzędzi do integracji danych, przekształcaj ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane i wprowadzaj je do dowolnego systemu na skalowalnej platformie dla wielkich zbiorów danych.

Jakość danych

Za pomocą narzędzi do zarządzania jakością danych przygotowuj rzetelne dane, udostępniaj je w obrębie całej swojej organizacji i skutecznie nimi zarządzaj.

Nadzór nad danymi

Zrozum dane ustrukturyzowane lub nieustrukturyzowane i sprawuj nad nimi nadzór, by ograniczyć ryzyko niezgodności z przepisami i wspierać wszystkie podmioty zainteresowane informacjami.

Replikacja danych

Dostarczaj dane w czasie rzeczywistym, by umożliwić wyciąganie z nich bardziej wartościowych wniosków.

Zarządzanie danymi podstawowymi

Ułatw pracę użytkownikom biznesowym i IT, by mogli ze sobą współpracować i tworzyć innowacje za pomocą wiarygodnych danych głównych z całego przedsiębiorstwa.

 

Zarządzanie cyklem życia informacji

Obniżaj koszty, ograniczaj ryzyko i dbaj o zgodność z wymogami formalno-prawnymi.