AI

Ett holistiskt perspektiv gjorde Region Blekinge till en effektivare organisation

Share this post:

Som många andra organisationer hade Region Blekinge en mängd olika IT-system och applikationer. Teamet som ansvarade för IT-infrastrukturen hade stora utmaningar med övervakning av systemen. Övervakningslösningar hade implementerats för varje enskilt system, men det fanns ingen överblick över hela IT-miljön. Dessutom saknades en integration mellan verktygen som användes, vilket ledde till dubbelarbete och längre ledtider för att lösa problem. Regionen var i behov av en holistisk överblick för att bli mer effektiva och proaktiva som organisation.

Målet var en skräddarsydd och tydlig bild av regionens alla IT-system

Men varje organisations informationssystem är unikt och för att ge Region Blekinge en skräddarsydd lösning kopplades vi på Compose IT in. Våra Compose Collection-moduler är designade som ett komplement till IBM Watson AIOps.

På så sätt kunde informationen samlas på en plattform med en tydlig bild av regionens olika IT-system. Genom maskininlärning genererades insikter med konkreta lösningar, larm med samma bakgrund grupperades automatiskt och användarna fick en kontext till potentiella problem för kunna utföra snabbare åtgärder.

Utöver integrationen och rådgivningen kunde vi även tillhandahålla en instrumentpanel så att IT-teamet enklare skulle kunna agera på situationer som uppstod. IBM Watson AIOps låter organisationen övervaka och visualisera alla informationskällor, samtidigt som Compose Collection-modulerna hjälper till att klassificera informationen och bestämmer vem som ser vilka larm.

Resultatet blev effektivare fördelning av arbetet och färre irrelevanta larm

Problemet med informationsöverflödet, med att förstå vilka larm som faktiskt var kritiska, blev därmed mycket mer lätthanterligt.

Resultatet av en holistisk lösning har, utöver en effektivare fördelning av åtgärder, även lett till en minskad mängd irrelevanta larm som inte behöver hanteras. Därigenom minskade också det manuella arbetet.

Nu har regionen möjlighet att anpassa överblicken baserat på roller inom organisationen. Användarna kan visualisera larmen på en karta över deras faciliteter och se grafiska rapporter i realtid. Efter att det nya systemet togs i bruk för ett år sedan har de dessutom börjat se över vilka andra delar av organisationen som är i behov av en liknande lösning.

Transparens, samarbete och gemensamma mål var nycklar till framgång

Nyckeln till att vi lyckades med projektet var ett tätt samarbete mellan alla parter. Region Blekinge, tillsammans med IBM, Atea och vi på Compose IT har arbetat i en sammansvetsad projektgrupp från start, där alla visat transparens och strävat efter ett gemensamt mål. Det krävs för att nå den bästa lösningen och vi vet att det finns fler organisationer som idag står inför samma typ av utmaningar som Region Blekinge gjorde.

Det är viktigt att komma ihåg att alla organisationer har sina unika behov och det går sällan att klistra på redan färdiga system. Att implementera nya verktyg tar tid, men det finns mycket att vinna på att centralisera larm och annat viktigt driftsdata till ett system. Det är nyckeln till att införa mer automation vilket i sin tur behövs för att kunna ta steget till att jobba proaktivt, och därmed undvika att problemen alls inträffar.

Peter Håkansson

Peter Håkansson, Försäljningschef Compose IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer på ämnet, lästips på ibm.com:

More AI stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Gränsöverskridande samarbete för blockchain i livsmedelsbranschen

Genom IBM Food Trust görs nu den första svenska blockchain-ölen tillgänglig, i vilket hela tillverkningsprocessen kan verifieras och spåras. Produktionen står Ängöl bryggeri för och projektet Helt Spårat har möjliggjorts genom bland annat spårbarhetsleverantören Foodchain by Blockchain och handelsplattformen Skira. Syftet är att genom blockchain-teknik fullständigt kunna dokumentera en konsumentprodukt genom alla processer, från det […]

Läs mer

Digitalisering i hälsans tjänst

Det ska vara enkelt Det finns flera skäl till att digitalisera sin verksamhet. Ett synnerligen klokt skäl är att göra det enklare för folk. I en serie inlägg framöver kommer vi från IBM Sverige under ”#enklaresverige” ge ett antal konkreta exempel på olika digitala lösningar som syftar just till detta: att göra det enkelt. Ett […]

Läs mer