Blockchain

Gränsöverskridande samarbete för blockchain i livsmedelsbranschen

Share this post:

Genom IBM Food Trust görs nu den första svenska blockchain-ölen tillgänglig, i vilket hela tillverkningsprocessen kan verifieras och spåras. Produktionen står Ängöl bryggeri för och projektet Helt Spårat har möjliggjorts genom bland annat spårbarhetsleverantören Foodchain by Blockchain och handelsplattformen Skira. Syftet är att genom blockchain-teknik fullständigt kunna dokumentera en konsumentprodukt genom alla processer, från det att det första maltkornet sås till dess att ölet tappas upp på flaska.

Blockchain är relativt outnyttjat vid livsmedelsproduktion, men det finns många fördelar med tekniken som gör att flera aktörer kan dela samma data i en obruten kedja. Företaget Foodchain by Blockchain är en av de första aktörer i världen som använder tekniken till att dokumentera processerna på gårdsnivå för att sedan förmedla data vidare upp i produktionskedjan.

Med en helt ny grad av kommunikation mellan lantbrukare, leverantörer och bryggare, kan också slutkonsumenteten enkelt ta del av Helt Spårats produktionskedja, tillverkningsprocess och den fullständiga historien om produkten, bara genom att scanna QR-koden på flaskan.

Bakom tekniken står IBM Food Trust, vår blockchain-baserad lösning som möjliggör ett säkrare, smartare och mer hållbart livsmedelsekosystem. Vi vill utveckla spårbarhet i livsmedelsbranschen och Food Trust är idag världens enda större spårbarhetssystem med blockchain-teknik.

En annan viktig aktör i Helt Spårat är den digitala handelsplattformen Skira som initierade projektet. De erbjuder en fullservice-plattform för handel med spannmål och har kunnat dela informationen i projektet digitalt och integrerat. På deras digitala handelsplats visas spannmålets kvalitet upp innan försäljning och i transporten tas ett extra analysprov, vilket möjliggör att köparna kan hitta partier som passar just dem.

Att vi lyckats synliggöra och verifiera data för hela kedjan, från gård till butik, är vad som gör det här projektet så intressant. Många av de mervärden som konsumenterna är intresserad av skapas på gården.

Foodchain by Blockchain och Skira är båda också en del av IBMs acceleratorprogram, vilket visar vad ett partnerskap mellan globala aktörer med teknik i framkant och innovativa regionala aktörer med lokal närvaro, kan åstadkomma.

”Spårbarhet, transparens och ’storytelling’ är på allas läppar inom alla branscher, men kanske framför allt inom livsmedelsproduktionen. Blockkedjan ger helt nya möjligheter inom området. För oss är detta den första produkten på marknaden i en förhoppningsvis lång rad och vi har fler lanseringar i pipeline. Just nu utvecklar vi systemet intensivt,”, säger Cecilia Ryegård, VD på Foodchain by Blockchain.

Skiras vision är en optimal och hållbar handel av grödor. Vårt mål är att med hjälp av digitalisering och tillgängliggjord information från gårdarna knyta konsumenterna närmare lantbrukarna. Heltspårat.se är ett första steg i att påvisa vilken grad av information man som konsument bör kunna ta del av i framtida produkter. Spårbarhet är nyckeln till att hållbara gårdar också blir lönsamma,” säger Jacob Morén, COO på Skira.

Frode LangmoenFrode Langmoen
Technology Executive, ISV & Developer Relations IBM Nordic

Mer läsning för den nyfikne

Läs mer om IBM:s Startup with IBM Accelerator-program

Mer information om IBM FoodTrust

Läs mer om Helt Spårat

Artikel om projektet på TransportochLogistik.se

Artikel om projektet på pressmachine.se

 

More Blockchain stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Ett holistiskt perspektiv gjorde Region Blekinge till en effektivare organisation

Som många andra organisationer hade Region Blekinge en mängd olika IT-system och applikationer. Teamet som ansvarade för IT-infrastrukturen hade stora utmaningar med övervakning av systemen. Övervakningslösningar hade implementerats för varje enskilt system, men det fanns ingen överblick över hela IT-miljön. Dessutom saknades en integration mellan verktygen som användes, vilket ledde till dubbelarbete och längre ledtider […]

Läs mer

Framtidens energisamhälle är redan här!

Dagens överflöd och acceleration av ny teknik möter klimatets panikbromsande kamp mot klockan. Det är i denna dystopiska korsning som vi hittar såväl förtvivlan, ignorans som domedagsprofetior. Men i denna korsning möter världens viktigaste problem också hopp, innovation och god energi. Det är inte motsatta poler eller från varsin kortsida, skrikandes på varandra, som vi […]

Läs mer