Design Thinking

Varför involvera användare i design-processen?

Share this post:

Användarperspektiv är en grundsten i all UX-design. Vi utformar inte produkter för oss själva, utan för någon annan – en användare.

Med hjälp av Design Thinking vill vi identifiera rätt sak att göra, före vi påbörjar arbetet med att göra det på rätt sätt. Grundinställningen för en designer är att anta att man inte vet vad användaren faktiskt vill ha. Vi kan ha åsikter och ha identifierat möjligheter som vi vill veta mer om, men i normalfallet är gruppen som är involverad i att utveckla en ny produkt inte slutanvändare av den produkten. Användaren blir vår verklighetskontroll. Vilket problem har användaren, faktiskt? Hur ska produkten hjälpa användaren att lösa det problemet? Förstår användaren hur produkten löser problemet? Och så vidare.

Tre sätt att involvera användare på

Att involvera användare har olika värde beroende på var i ett projekt man är. I början av ett projekt är inspiration det som för oss framåt. Under arbetets gång behöver vi bli informerade för att ta beslut. När det finns en färdig och lanserad produkt vill vi inspektera. Har du en existerande produkt börjar du med att inspektera före du sätter igång ett nytt projekt, som följs av inspiration; vad lärde du dig av inspektionen, som du nu behöver lära dig mer om?

För att inspirera och hitta en startpunkt – ”Inspire”

Här involverar man användare genom att göra hembesök, workshops, djupintervjuer och allmän research med mera. Detta gör man oftast i början av ett projekt, när man fortfarande arbetar med att slå fast själva problemställningen.

För att säkerställa välgrundade beslut under arbetets gång – ”Inform”

Här tar man hjälp av användare för att prioritera olika typer av lösningar eller olika inriktningar för interaktioner, och för att identifera vad som ska justeras under arbetets gång. Vanliga metoder för detta är A/B-tester, begränsade live-versioner och övervakade prototyptester. Detta kan man göra under hela design- och byggfaserna av ett projekt.

För att kontrollera en produkt man redan har eller just har släppt – ”Inspect”

Här tar vi hjälp av användare för att avgöra vad som behöver underhållas, förfinas eller förändras. Detta gör man i slutet eller i början av ett projekt.

 

 

inspire, inform, inspect

Vad samlar vi och vad får vi ut av det? 

När vi samlar in information från användare, kan vi göra det antingen kvalitativt eller kvantitativt. 

Kvalitativa användarengagemang är saker som hembesök och intervjuer. Här samlar vi in data i form av fotografier, video, meningar, etc. Det använder vi när huvudfrågan är VAD ska vi göra? Kvalitativa engagemang syftar till att identifiera vad och varför, och från det hitta nya uppgifter att lösa samt indikationer på hur de ska lösas.

Kvantitativa användarengagemang är saker som A/B-testning, statistikinsamling och röstning. Här samlar vi in data i form av siffror, procent och ord. Det använder vi när huvudfrågan är VILKEN av alla möjliga produkter ska vi skapa? Kvantitativa engagemang syftar till att komma till beslut och ger svar på frågor som ”vilken variant fungerar bäst?” och ”vilken ska vi satsa på?”.

Varför ska du involvera användare?

Ett vanligt, och ganska underhållande, tecken på att en produkt inte har utvecklats med ett andvändarperspektiv, är om det behövs en lathund för att använda den. Kanske har du varit i ett fikarum någong gång där det sitter en lapp på kaffeautomaten, med instruktioner om hur man ska göra för att få en helt vanlig kopp kaffe? Den där lilla lappen talar tydligt om att man behöver hjälpa användaren att utföra det som borde varit det allra vanligaste användningsområdet för kaffemaskinen, eller hur? Hade en användargrupp fått testa kaffemaskinen medan den utformades, så hade vi blivit varse sådana problem långt före den släpptes till produktion.

Kort sagt: du ska involvera användare därför att bara för att en produkt fungerar bra, rent tekniskt, så betyder det inte att det är en produkt som användbar.

Läs mer om design i några av mina andra korta inlägg här på THINK-bloggen!

 

/Kajsa

 

Användarperspektiv, Design Thinking & Innovation

More Design Thinking stories

Ett holistiskt perspektiv gjorde Region Blekinge till en effektivare organisation

Som många andra organisationer hade Region Blekinge en mängd olika IT-system och applikationer. Teamet som ansvarade för IT-infrastrukturen hade stora utmaningar med övervakning av systemen. Övervakningslösningar hade implementerats för varje enskilt system, men det fanns ingen överblick över hela IT-miljön. Dessutom saknades en integration mellan verktygen som användes, vilket ledde till dubbelarbete och längre ledtider […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Folger Forsén

Detta är Folger Forsén, en norskättad stockholmare och affärskonsult på IBM i Kista! Folger visste tidigt att han ville bli konsult, så det var naturligt att söka sig till IBM:s graduateprogram efter examen från KTH för knappt två år sedan. Det som lockade i konsultrollen var möjligheten att testa nya saker ofta – och det […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: säg hej till Dora Nagy Eliasson

Säg hej till Dora Nagy Eliasson – vår ungersk-fransk-svenska kollega som har en ypperlig hand med siffror och finansieringsupplägg! Dora föddes i Ungern,  växte upp i Frankrike och kom sedan tillbaka till Budapest där hon sökte och fick ett finansjobb på IBM Global Financing. Förutom att få omsätta sin kunskap inom finansiering till nytta för […]

Läs mer