AI & Watson

Vad händer med den globala byn när kanalen är digital och intelligensen artificiell?

Share this post:

I mitt förra blogginlägg ”McLuhan, är mediet fortfarande meddelandet?” reflekterade jag över Marshall McLuhans klassiska uttryck ”the medium is the message”. Men McLuhan fördjupade sig också i att den ackumulativa effekten av elektroniska medier minskar vikten av tid och rum. För detta myntade han begreppet ”the Global Village” – den globala byn – för att beskriva det samhälle som vi nu lever i och som utmärks av en uppkopplad global miljö. I den globala byn är hela planeten en och samma by och samtliga människor bybor (i den mån de är uppkopplade…)

Detta har vissa konsekvenser, konsekvenser som blir allt mer dramatiska i och med att vi nu digitaliserar i princip samtliga elektroniska medier. I den globala byn har tid och rum helt enkelt inte samma betydelse. Spatiala och temporala koordinater är mindre viktiga än sociala mediala markörer. Vi umgås med personer som vi inte träffar fysiskt, vi konsumerar nyheter, sport och kultur när det passar oss, inte när de ”sker”. Vi känner större samhörighet med dom som delar samma sociala/digitala mediala beteendemönster som oss själva än folk vi råkar befinna oss regionalt nära och definierar oss själva snarare utifrån hur vi digitalt formar våra liv än vilken historiskt kulturell kontext vi råkar ha fötts in i. Vårt digitala liv säger helt enkelt mer om oss som individer och konsumenter än vårt analoga.

Watson redigerade trailern för science fiction filmen "Morgan".

Watson redigerade trailern för science fiction filmen ”Morgan”.

AIs roll i den globala byn

När vi digitaliserar våra liv och flyttar in i den globala byn så genererar våra liv en ohyggligt mycket större mängd digital information än någonsin tidigare. Se ”insideBIGDATA: The Exponential Growth of Data”.
Traditionellt sett så har detta i huvudsak varit en utmaning för företag snarare än en möjlighet och data har setts som en kostnadspost för IT-avdelningen snarare än den aldrig sinande nya tillgång/resurs som den hyllas som idag utav allt ifrån marknadsförare till produktutvecklare. Anledningen till detta förändrade förhållningssätt är att en mängd olika teknologier börjat att mogna allt mer vilket gör att potentialen i denna data explosion nu börjar förverkligas. Se Forbes ”Executives Report Measurable Results From Big Data, But Challenges Remain”.

Förutom framsteg inom områden som molnet och IoT, så är det framförallt inom artificiell intelligens (AI) som de stora landvinningarna nu sker som gör det möjligt för företag att allt mer kapitalisera på data som tidigare varit ”mörk” eller kostsam att adressera. Se Forbes: ”Artificial Intelligence In Digital Storage”.

I och med att artificiell intelligens nu gör ostrukturerad data alltmer tillgänglig så blir det möjligt att i allt större utsträckning dra nytta av det innehåll som tidigare dolts i olika medium, så som i foton, filmer, ljudfiler och fri-text källor.

Exempel på detta är hur IBMs AI Watson används för att skapa attraktiva film trailers utifrån olika sceners innehåll baserat på Watsons förståelse av filmens innehåll och vad som utmärker en framgångsrik film i en specifik kategori:

…eller hur Watson kan användas för att stötta den kreativa musikaliska processen genom att visa på annars dolda relationer mellan olika sätt att frasera ett uttryck, deras olika emotionella genomslag och hur väl rent kommersiellt kombinationer av text, melodi, harmoni, etc. tenderar att prestera:

Mediebranschens roll i den globala byn

I den globala byn känner alla alla. Detta ställer krav på de företag som vill vara verksamma här. I ett whitepaper som publicerades nyligen utav IBMs Institute for Business Value ”Digital Reinvention in action for the media industry” – noterade författarna att mediebranschens största utmaning är personalisering:

”Personalisation” is the industry’s biggest challenge. Most broadcasters and platforms do not know their audiences well enough to make relevant, consistent recommendations at scale, and certainly not “in the moment” nor adjusted for mood or immediate sentiment.”

När byn i fråga inkluderar hela planeten och antalet bybor närmar sig 10 miljarder innebär personalisering vissa utmaningar som mediebolag behöver övervinna för att vara framgångsrika. Jag ser två helt avgörande huvudsakliga framgångsfaktorer för mediabolag:

  1. De kan definiera sig som ett ”nätverksorkestratörer” och låta användarna skapa personligt innehåll – tänk Facebook. ”The most successful digitally reinvented businesses establish a platform of engagement for their customers, acting as enabler and conduit.”
  2. De kan dra nytta av kognitiva teknologier och artificiell intelligens så som IBM Watson för att å ena sidan genom skalbarhet försäkra sig om att antalet bybor i sig inte är i konflikt med ett personligt bemötande och å andra sidan genom att nyttja ostrukturerad data skapa sig en mer komplett bild av den digitala bybon.

Genom att förhålla sig till det digitala landskapet som en global by och genom att etablera ett partnerskap med artificiell intelligens så kan mediabolag säkra sin egen relevans.

Eller? Vad tror du?

/Patrick

P.s
Missa inte MEG – Mediedagarna i Göteborg den 27-28 September , där kommer jag att diskutera AI:s påverkan på samhället och medier tillsammans med min kollega Mikael Haglund.

AI & Business Development expert

More AI & Watson stories

Digitalisering med stöd av SAP S/4HANA

Digitalisering står högt på dagordningen för merparten av alla företag, organisationer och regioner i Norden. Att införa ett modernt affärssystem kan vara en väg till genomgripande verksamhetsförändringar och effektiv digitalisering. Men det finns många saker att ta ställning till före man drar igång projektet. Här beskriver vi några av de viktigaste lärdomarna vi gjort – […]

Läs mer

Digitala tvillingar hjälper oss med mat och fred

5 in 5 – Jordbruket Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den, och en organisation som är i full färd med detta är IBMs forskningsavdelning IBM Research. För att hålla oss underrättade om vad de ser i sin kristallkula, gör de varje år en förutsägelse om fem saker som kan påverka oss […]

Läs mer

Mikrotjänster till din tjänst, för ökad innovationstakt och flexibilitet – del 1 av 2

Microservices är arkitekturtrenden som allt fler talar om just nu. Gärna i samband med ämnen som ökad innovationstakt, digitaliseringsstrategi och modernisering av IT-landskap. Men när passar det egentligen att använda mikrotjänster, och när passar det inte? Jag tänkte behandla ämnet i detta och i nästa blogginlägg och hoppas få höra dina tankar och erfarenheter. Detta […]

Läs mer