AI & Watson

McLuhan, är mediet fortfarande meddelandet?

Share this post:

I början av 60-talet myntade den kanadensiska filosofen och kommunikationsteoretikern Marshall McLuhan det numer klassiska uttrycket ”the medium is the message”.

Med detta uttryck ville McLuhan flytta fokus från innehållet som mediet förmedlar till själva mediet som sådant – mediet är meddelandet. Anledningen till att McLuhan betonade vikten av detta fokusskifte var att han ansåg att mediet i sig påverkar fundamentala aspekter av samhället i större utsträckning än dess innehåll. Uttryckt annorlunda: valet av kanal (medium) är mer avgörande än valet av budskap (innehåll). Ett tydligt exempel på detta är t.ex. hur ett medium som Twitter (med sin begränsning av antal tecken och sättet hashtags används), idag fundamentalt påverkar den politiska diskursen i USA. Se artikeln ”The American Idea in 140 Characters”.

I en mening går det att hålla med McLuhan. När vi hoppar mellan privata mejl, snapchat, papperstidningar, privata poddar och det stora utbudet av kanaler vi har tillgång till och nyttjar spelar mediet roll och påverkar hur vi uppfattar budskapen. Vi har exempelvis lärt oss tolka och bedöma den glassiga livsstilslycka som många ger uttryck för på Facebook och Instagram (som att de kanske inte ger hela bilden). Vi värderar också nyheter utifrån i vilken kanal de presenteras, där förtroendet är högt för exempelvis public service-medier (SOM-Institutets rapport 2016:24 ). Men, hur står sig McLuhans tes i ett alltmer digitalt medialt landskap som i sin tur är under transformering av artificiell intelligens?

Med hjälp av artificiell intelligens kommer vi att kunna tillgodogöra oss analyser av innehåll istället för innehållet själv. Det blir allt mer relevant i takt med att informationsmängderna ökar dramatiskt. Om du till exempel vill köpa en ny kamera till semester, kan det vara tidskrävande att söka och läsa mängder av recensioner och tester för att komma fram till den bästa produkten för just mig. Om jag istället använder mig av en dataanalys- eller AI-lösning, så kan den istället gå igenom och analysera all tillgänglig information i världen för att presentera det bästa tänkbara valet för just dig. I och med att tekniken avancerar och nu även kan analysera allt mer ostrukturerad data, som filmer, bilder, tal och ljud, får mediet en mer sekundär betydelse. Det är innebörden eller budskapet som kommer att bli det viktiga i en allt mer AI-tät värld.

Så, hur kan vi revidera McLuhans tes?
Möt mig gärna på MEG – Mediedagarna i Göteborg den 27-28 September , där kommer jag att diskutera AI:s påverkan på samhället och medier – och kanske även McLuhans tes.

/Patrick

 

AI & Business Development expert

More AI & Watson stories

Digitala tvillingar hjälper oss med mat och fred

5 in 5 – Jordbruket Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den, och en organisation som är i full färd med detta är IBMs forskningsavdelning IBM Research. För att hålla oss underrättade om vad de ser i sin kristallkula, gör de varje år en förutsägelse om fem saker som kan påverka oss […]

Läs mer

Mikrotjänster till din tjänst, för ökad innovationstakt och flexibilitet – del 1 av 2

Microservices är arkitekturtrenden som allt fler talar om just nu. Gärna i samband med ämnen som ökad innovationstakt, digitaliseringsstrategi och modernisering av IT-landskap. Men när passar det egentligen att använda mikrotjänster, och när passar det inte? Jag tänkte behandla ämnet i detta och i nästa blogginlägg och hoppas få höra dina tankar och erfarenheter. Detta […]

Läs mer

5 in 5 – fem förutsägelser för framtiden

De cirka 3000 forskarna i IBMs forskningsorganisation IBM Research vill berätta om några av de viktiga områden och projekt de håller på med, på ett sätt som helst alla ska förstå och tycka vara intressant. De har därför skapat en årlig förutsägelse de kallar “5 in 5”, där de berättar om fem ämnen eller teknikområden […]

Läs mer