AI & Watson

McLuhan, är mediet fortfarande meddelandet?

Share this post:

I början av 60-talet myntade den kanadensiska filosofen och kommunikationsteoretikern Marshall McLuhan det numer klassiska uttrycket ”the medium is the message”.

Med detta uttryck ville McLuhan flytta fokus från innehållet som mediet förmedlar till själva mediet som sådant – mediet är meddelandet. Anledningen till att McLuhan betonade vikten av detta fokusskifte var att han ansåg att mediet i sig påverkar fundamentala aspekter av samhället i större utsträckning än dess innehåll. Uttryckt annorlunda: valet av kanal (medium) är mer avgörande än valet av budskap (innehåll). Ett tydligt exempel på detta är t.ex. hur ett medium som Twitter (med sin begränsning av antal tecken och sättet hashtags används), idag fundamentalt påverkar den politiska diskursen i USA. Se artikeln ”The American Idea in 140 Characters”.

I en mening går det att hålla med McLuhan. När vi hoppar mellan privata mejl, snapchat, papperstidningar, privata poddar och det stora utbudet av kanaler vi har tillgång till och nyttjar spelar mediet roll och påverkar hur vi uppfattar budskapen. Vi har exempelvis lärt oss tolka och bedöma den glassiga livsstilslycka som många ger uttryck för på Facebook och Instagram (som att de kanske inte ger hela bilden). Vi värderar också nyheter utifrån i vilken kanal de presenteras, där förtroendet är högt för exempelvis public service-medier (SOM-Institutets rapport 2016:24 ). Men, hur står sig McLuhans tes i ett alltmer digitalt medialt landskap som i sin tur är under transformering av artificiell intelligens?

Med hjälp av artificiell intelligens kommer vi att kunna tillgodogöra oss analyser av innehåll istället för innehållet själv. Det blir allt mer relevant i takt med att informationsmängderna ökar dramatiskt. Om du till exempel vill köpa en ny kamera till semester, kan det vara tidskrävande att söka och läsa mängder av recensioner och tester för att komma fram till den bästa produkten för just mig. Om jag istället använder mig av en dataanalys- eller AI-lösning, så kan den istället gå igenom och analysera all tillgänglig information i världen för att presentera det bästa tänkbara valet för just dig. I och med att tekniken avancerar och nu även kan analysera allt mer ostrukturerad data, som filmer, bilder, tal och ljud, får mediet en mer sekundär betydelse. Det är innebörden eller budskapet som kommer att bli det viktiga i en allt mer AI-tät värld.

Så, hur kan vi revidera McLuhans tes?
Möt mig gärna på MEG – Mediedagarna i Göteborg den 27-28 September , där kommer jag att diskutera AI:s påverkan på samhället och medier – och kanske även McLuhans tes.

/Patrick

 

Lägg till kommentar
Inga kommentarer

Kommentera

Your email address will not be published.Obligatoriska fält är markerade med *

Mer Kognitiva lösningar Berättelser

Att inte tycka att något är ”för svårt”

Innan sommaren skrev jag en artikel om min resa som har gjort mig till den jag är idag – de tre egenskaper som har präglat mig de senaste 17 åren. Jag undrar ibland om dessa egenskaper är ett resultat av de situationer jag varit igenom eller om det tvärtom är egenskaperna som avgjort hur jag […]

Läs mer

Enklare vardagsarbete för de många – med AI

Artificiell intelligens, självlärande system, Watson, Alexa, cancerdiagnoser, ”Dr House men utan elakheterrna”, röntgenanalys, prognosmakare, bedrägeriavslöjare. Vi på IBM (och många andra) verkar knappt kunna öppna munnen nuförtiden utan att nämna kognitiva system. Ofta låter det högtflygande, avancerat och som något för specialister. Men för oss andra, vi med vanliga kontorsarbeten? Vad skulle artificiell intelligens kunna […]

Läs mer

Vad händer med den globala byn när kanalen är digital och intelligensen artificiell?

I mitt förra blogginlägg ”McLuhan, är mediet fortfarande meddelandet?” reflekterade jag över Marshall McLuhans klassiska uttryck ”the medium is the message”. Men McLuhan fördjupade sig också i att den ackumulativa effekten av elektroniska medier minskar vikten av tid och rum. För detta myntade han begreppet ”the Global Village” – den globala byn – för att […]

Läs mer