AI & Watson

McLuhan, är mediet fortfarande meddelandet?

Share this post:

I början av 60-talet myntade den kanadensiska filosofen och kommunikationsteoretikern Marshall McLuhan det numer klassiska uttrycket ”the medium is the message”.

Med detta uttryck ville McLuhan flytta fokus från innehållet som mediet förmedlar till själva mediet som sådant – mediet är meddelandet. Anledningen till att McLuhan betonade vikten av detta fokusskifte var att han ansåg att mediet i sig påverkar fundamentala aspekter av samhället i större utsträckning än dess innehåll. Uttryckt annorlunda: valet av kanal (medium) är mer avgörande än valet av budskap (innehåll). Ett tydligt exempel på detta är t.ex. hur ett medium som Twitter (med sin begränsning av antal tecken och sättet hashtags används), idag fundamentalt påverkar den politiska diskursen i USA. Se artikeln ”The American Idea in 140 Characters”.

I en mening går det att hålla med McLuhan. När vi hoppar mellan privata mejl, snapchat, papperstidningar, privata poddar och det stora utbudet av kanaler vi har tillgång till och nyttjar spelar mediet roll och påverkar hur vi uppfattar budskapen. Vi har exempelvis lärt oss tolka och bedöma den glassiga livsstilslycka som många ger uttryck för på Facebook och Instagram (som att de kanske inte ger hela bilden). Vi värderar också nyheter utifrån i vilken kanal de presenteras, där förtroendet är högt för exempelvis public service-medier (SOM-Institutets rapport 2016:24 ). Men, hur står sig McLuhans tes i ett alltmer digitalt medialt landskap som i sin tur är under transformering av artificiell intelligens?

Med hjälp av artificiell intelligens kommer vi att kunna tillgodogöra oss analyser av innehåll istället för innehållet själv. Det blir allt mer relevant i takt med att informationsmängderna ökar dramatiskt. Om du till exempel vill köpa en ny kamera till semester, kan det vara tidskrävande att söka och läsa mängder av recensioner och tester för att komma fram till den bästa produkten för just mig. Om jag istället använder mig av en dataanalys- eller AI-lösning, så kan den istället gå igenom och analysera all tillgänglig information i världen för att presentera det bästa tänkbara valet för just dig. I och med att tekniken avancerar och nu även kan analysera allt mer ostrukturerad data, som filmer, bilder, tal och ljud, får mediet en mer sekundär betydelse. Det är innebörden eller budskapet som kommer att bli det viktiga i en allt mer AI-tät värld.

Så, hur kan vi revidera McLuhans tes?
Möt mig gärna på MEG – Mediedagarna i Göteborg den 27-28 September , där kommer jag att diskutera AI:s påverkan på samhället och medier – och kanske även McLuhans tes.

/Patrick

 

AI & Business Development expert

More AI & Watson stories

Att bli den bästa versionen av sig själv

Då och då har jag funderat på att avge ett nyårslöfte, men hittills aldrig kommit mig för. Men så i december i fjol när jag åkte skidor en kväll, tänkte jag på min personliga utveckling och min vilja att alltid bli bättre. Jag funderade över hur vi egentligen väljer förbättringsområden. Väljer vi det som vi […]

Läs mer

Kvantdatorer – Att tämja det vi har svårt att förstå

Vem skulle idag komma på idén att bygga en dator som inte kan köra ens en hel sekund någorlunda felfritt? En dator som inte har någon som helst bakåtkompatibilitet med programkod som skrivits förr? En dator där resultaten måste tolkas med statistik och sannolikhet? En dator som måste kylas tills den är kallare än yttre […]

Läs mer

Förlora jobbet? Ja, tack.

Hur ofta har du inte ställt, eller fått, frågan “vad vill du bli när du blir stor?” Vi kan skrota den frågan nu. Framförallt med tanke på att dagens mest eftersökta jobb inte ens existerade för fem år sedan. Dessutom är det så att bara 6% av oss vuxna arbetar med det vi önskade som […]

Läs mer