AI

Enklare vardagsarbete för de många – med AI

Share this post:

Artificiell intelligens, självlärande system, Watson, Alexa, cancerdiagnoser, ”Dr House men utan elakheterrna”, röntgenanalys, prognosmakare, bedrägeriavslöjare. Vi på IBM (och många andra) verkar knappt kunna öppna munnen nuförtiden utan att nämna kognitiva system. Ofta låter det högtflygande, avancerat och som något för specialister.

Men för oss andra, vi med vanliga kontorsarbeten? Vad skulle artificiell intelligens kunna innebära för oss? I det dagliga arbetet?

Innan jag går vidare skulle jag vilja göra en viktig distinktion. Medan nästan alla andra inom området talar om AI (artificiell intelligens), brukar vi inom IBM snarare tala om cognitive computing (som inte blir lika bra på svenska). Dessutom tolkar vi alltmer AI som ”Augmented Intelligence”, alltså att förhöja eller öka intelligensen hos de som fattar besluten – inte att ersätta den med artificiell dito. Alltså, vi vill använda datorernas kapacitet till snabb analys av stora mängder data och förståelse av mänsklig kommunikation, på ett sätt som kan hjälpa oss människor att bli mer produktiva och fatta bättre beslut. Vi vill inte ersätta oss människor.

Hur skulle då dessa förmågor kunna användas för att förenkla vardagsarbetet för de många?

Svarstjänster som avlastar och gräver djupare

Det uppenbara, och som redan finns i olika former, är olika varianter på svarstjänster, som chatbotar eller kanske som svarstjänster i forum eller liknande. Datorns förmåga att inhämta, förstå och sammanställa information som finns på företagets intranät eller i andra system, kan användas till att svara på frågor utan att belasta övriga medarbetare eller vara beroende av  experternas tillgänglighet. Hur byter jag lösenord? Vilken policy gäller här? Hur reparerar jag denna mackapär?

Tidsbesparande och praktiskt, men ganska grundläggande AI, skulle jag vilja hävda. Men med en potential som jag inte hört andra lyfta fram: tänk ifall datorerna gavs möjlighet att leta information inte bara på de gemensamma servrarna utan i alla teamutrymmen, delade hårddiskar, stängda databaser och kanske till och med på våra persondatorer och i vår epost? Då skulle man kunna få ett svar i stil med: ”Jag har hittat gömd information på ämnet. Vill du att jag ska kontakta ägaren och fråga om hen är villig att dela med sig? Ja/Nej”.

Assistenten som sorterar inkorgen åt dig…

Men tänk vidare, hur kan vi använda AI för att förenkla våra vanligaste sysslor och göra oss mer produktiva? Som epost och andra konversationer till exempel? Mer än 25% av interaktionsarbetares arbetstid används till att ”greja med mail” (McKinsey 2012).

Hur vore det att få hjälp att lyfta fram vad som är viktigt för just dig i informationsflödena? Få serverat vad som kräver åtgärd? Istället för att behöva gneta dig igenom hela mailkorgen och sortera manuellt beroende på avsändare eller vad andra markerat som viktigt (för dem eller för dig?) skulle du blixtsnabbt få en summering av vad som är viktigt för dig och vad som kräver din åtgärd, kanske med markering av vilken sorts åtgärd som krävs. Eller att kunna få inflödet av uppdateringar sorterat, inte efter senaste uppdateringen, utan baserat på de personer eller grupper som du oftast brukar uppskatta eller interagera med – eller någon sorts kombination.

…och håller reda på kalendern åt dig!

Nästa steg skulle kunna vara att få hjälp med åtgärderna; få förslag på det dokument eller den presentation som efterfrågades och att snabbt kunna dela med dig.Eller att snabbt boka mötet du blev ombedd att ordna – naturligtvis med automatisk matchning av tillgängliga tider för mötesdeltagarna.

Apropå möten, hur vore det med lite kalenderassistans? Som exempelvis att prioritera mellan möten som krockar? ”Du är inbjuden till tre samtidiga möten. Jag föreslår att du prioriterar detta för din chef är med och du har en punkt på agendan”. Eller att bli förvarnad om att nyckelpersoner du bjudit in har tackat nej och få förslag på när det verkar passa dem?

Telefonen som sållar i notifieringarna du får

Har du, liksom jag, en mobiltelefon som plingar stup i kvarten med uppdateringar från mail, sociala medier eller chattapplikationer? Och där du bara kan ställa in notifieringarna per applikation. Du kanske dessutom har en smart klocka som vibrerar oupphörligt? Tänk om telefonen istället kunde filtrera efter källa? Ifall – oavsett applikation – vi bara fick notifieringar från de personer vi brukar läsa, reagera på eller kommentera. Vore det inte toppen? Resten kan vi ju kolla när vi har tid eller lust.

Team-kompositören

Med grund i hur vi arbetar inom IBM, upplever jag att teams sammansättning blir alltmer dynamisk. Men hur väljer vi medlemmar till team egentligen? Hur vore det med snabb och intelligent datorkraft till hjälp? Hjälp med att ögna igenom massor av CV:n på jakt efter jobbroller, formella kunskaper och erfarenheter av kunder, produkter eller projekt. Men framgångsrika team grundas ju inte bara på formella kompetenser. Personlighet och samarbetsstilar är ofta minst lika viktiga. Jämför t.ex. med Belbins teamroller. Hur vore det att dessutom få hjälp med att analysera karaktär och personlighet hos tänkbara kandidater med hjälp av hur de uttrycker sig i epost och på det sociala intranätet (och kanske i externa sociala medier) för att leverera en rekommendation på teammedlemmar som inte bara har rätt formell kompetens utan också passar bra i sitt sätt att arbeta. Drömteam i sikte!

Vissa av idéerna ovan vet jag redan finns någonstans mellan whiteboarden och kunderna hos oss på IBM eller hos branchkollegor, andra är mina egna fria fantasier. Mitt syfte här har varit att belysa möjligheterna utöver det uppenbara ”frågor och svar-scenariot”. Har du synpunkter på dessa eller egna idéer eller förslag? Kommentera gärna nedan!

/Peter

 Det ovan nämnda är inte löften om framtida produkter eller funktioner, utan mina egna funderingar. Jag är väl medveten om att vissa idéer ovan skulle kräva en ordentlig funderare kring integritet och säkerhet, dessutom.

More AI stories

Valfrihetens förföriska fördärv?

Få säger nog emot när jag påstår att arbetslivet för de flesta av oss moderna kontorsarbetare innebär två, till synes, motsägelsefulla utmaningar. Å ena sidan drunknar vi i oönskad information om saker vi finner ointressanta och med tveksam nytta för oss. Å andra sidan kämpar vi i motvind för att hitta den information, de verktyg […]

Läs mer

Dagarna gör vi. Vi har dem inte bara.

Äkta språknördar, som jag, irriterar sig inte bara på sär skrivningar (avsiktligt särskrivet, så klart) eller när folk inte kan skilja på de och dem. Vi irriterar oss också på anglicismer, alltså när engelskan sipprar in och tar över vårt språk. Ibland kan det bli riktigt smärtsamt när man arbetar i USA-ägda bolag som IBM, […]

Läs mer

Amys presentation – en solskenshistoria

Amys kund hade utmanat henne. ”Gör en presentation som enkelt och tydligt förklarar de viktiga skillnaderna mellan IBM Connections (IBM:s marknadsledande plattform för samarbete inom organisationer) och Microsoft SharePoint, för användarna och för oss som företag”, hade han sagt. Amy, som arbetat länge med samarbetslösningar på IBM i Nederländerna, lever som hon lär. Hon arbetar […]

Läs mer