IBM & Vasaloppet

Vi ställer inte in – vi ställer om

Share this post:

Detta inlägg innehåller två delar och inleds av John Gibe (IBM), följt av Erika Christensson (Vasaloppet).
Ibland tänker jag på morfar. Han levde i en annan värld. Född 1909 i ett fattigt hem på Öland, fick han försörja sig bäst han kunde från elva års ålder. Under de decennier som följde utvecklades Sverige i snabb takt. Med stark ekonomisk tillväxt, sociala reformer och hårt arbete följde möjligheter som få hade kunnat drömma om men många fick del i. En av morfars egenskaper var hans förmåga att ställa om. När jordbruket blev för tungt började han med jordgubbsodling. Kompletterat med biodling uppstod vad vi ekonomer kallar ”synergieffekter”.
Coronapandemin är en av de få omvärldschocker min generation svenskar upplevt på hemmaplan. Nästan alla berörs. Utöver de medicinska aspekterna av pandemin drabbas ekonomin. Vi som sedan länge är vana att arbeta via telefon och videokonferens kommer förhållandevis lätt undan. Svårast är det för de småföretagare vars verksamheter är beroende av fysiska besök.

Strategisk analys med deltagar-relationen i centrum

När Vasaloppet i våras kontaktade IBM med förfrågan om stöd i processen att ta ställning till hur årets sommarvecka kunde te sig om det vanliga sättet att genomföra skulle visa sig omöjligt tackade jag omedelbart ja. Vasaloppet är något yngre än IBM – ”bara” 98 år. Förmågan att kombinera tradition med innovation är en av deras största tillgångar. Under de senaste åren har vi arbetat tillsammans med ett flertal digitaliseringsinitiativ på både strategisk och taktisk nivå. Vasaloppet.TV är ett av resultaten.

Vasaloppets intressentmodell är bred och djup. Deltagarna står såklart i fokus, men runt dem finns medföljande, Tv-publik, regionen, ägare och vi sponsorer. Redan i ett tidigt skede tog projektet fäste på Vasaloppets uppgift att verka för motion och hälsa. För många är loppet ett mål som motiverar till träning och en hälsosam livsstil. Att ställa in sommarveckan skulle slå mot motionsmålet, men möjligheten att genomföra som vanligt minskade ju längre tiden gick. Projektets analysteam bevakade andra lopparrangörers beslut i Sverige och utomlands. EU:s rekommendation gällande en etappvis återgång till det normala efter vårvinterns nedstängning i många länder var en annan hållpunkt. Samtidigt ingick jag i IBM:s Europeiska insatsgrupp för Covid-19, vilket gav insikter i hur kollegor i andra delar av världen arbetade. Flera av mina svenska kollegor bidrog frikostigt med sin expertis, inom exempelvis kommunikation. Projektteamet samlade in synpunkter från deltagare och sponsorer.

Ett strategiskt beslut fattades: vi ställer om!

Tack vare tidigare arbete med IBM:s Design Thinking-metodik fanns det möjlighet att med kort varsel kontakta några representativa Vasaloppsåkare för att förstå hur de resonerade. Även om många helst ville genomföra sina lopp på plats i Vasaloppsarenan framstod ett virtuellt app-baserat lopp på deltagarnas hemmaplan som ett allt starkare alternativ. Kompletterat med förberedande aktiviteter, inspiration och reportage från olika delar av landet i livesändning via Vasaloppet.TV fanns också chansen att åstadkomma en vecka med Vasaloppskänsla. Själv genomförde jag tio kilometer i 30 graders värme i Lund där jag befann mig den 15 augusti. Mitt lopp blev en stark upplevelse, när jag också kunde följa hur vänner och kollegor genomförde sina lopp i andra delar av landet.

Vi IBMare ställer inte in, vi ställer om. Vi arbetar, genomför workshops och andra arbetsuppgifter hemifrån och upptäcker nya sidor hos oss själva och hos varandra. Jag hoppas att många andra verksamheter också lyckas ställa om. Bland de möjliggörande faktorerna finns vilja, kreativitet och tur, men också variation och mångfald i resursbasen har betydelse för förmågan att justera eller omforma erbjudandet till kunder och andra intressenter. /John

Med Hemmavasan gick vi i mål – på många sätt

När det var ett faktum att Vasaloppets sommararrangemang med alla cykel- och löplopp i år inte skulle vara möjligt att genomföra på plats i Vasaloppsarenan som sträcker sig från starterna i Sälen och Oxberg till målet i Mora, så gällde det för oss på Vasaloppet att snabbt hitta fram till ”det näst bästa alternativet”. Det vill säga det bästa alternativet utifrån de nya förutsättningarna till följd av coronapandemin. För Vasaloppet handlade det om att säkra, och till och med stärka, varumärket och relationerna till inte minst deltagare – anmälda och inte anmälda – samt till våra sponsorer. Det handlade också om att säkra ekonomiska värden på kort och lång sikt, vilket på många plan är direkt kopplat till varumärkets och relationernas styrka. För att fortsätta vara ett relevant mål för deltagarnas träning, och därmed en motor för motion och hälsa, var det viktigt att erbjuda deltagarna att kunna flytta sin startplats till sommarveckan 2021. Att ge en morot till ytterligare ett års välgörande träning. Det var också viktigt att kunna erbjuda ett alternativ nu i sommar så att deltagarna fick en chans att gå i mål med sin träning även i år, precis som planerat.

Så föddes Hemmavasan. Att med hjälp av en app kunna genomföra och registrera sitt lopp tillsammans eller enskilt på favoritstigarna på hemmaplan, runt om i Sverige och i världen. 41 nationaliteter deltog, i 20 länder. Tillsammans på distans sprang och cyklade 16 000 anmälda deltagare under en vecka 743 000 kilometer – 18,5 varv runt jorden. Årets geografiskt utspridda cykel- och löparfest knöts ihop i en nio timmar lång livesändning i Vasaloppet.TV på den stora loppdagen 15 augusti.

När Vasaloppet måste ställa om, så ställer Vasaloppet om. Det har vi gjort förr och nu gjorde vi det igen. Tiden var knapp och varje dag, varje timme, räknades. I ett sådant läge var IBM:s stöd i både processledning och omvärldsanalys ovärderligt. Med det stödet kunde vi fokusera på att sätta strategi, starta kreativa flöden, utveckla digitala lösningar, ta fram kommunikation och vara i dialog med våra deltagare. Vi lyckades gå i mål med Hemmavasan, men vi har också utvecklats som verksamhet och lärt oss mycket på vägen att ta med oss in i framtiden. Det är en målgång i sig. /Erika

 

More IBM & Vasaloppet stories

Endast tillsammans kan vi sätta hela Sverige i rörelse!

Vår partner Vasaloppet laddar upp inför sitt hundraårsfirande vintern 2022 och har satt sig ett stort och värdigt mål: att sätta hela Sverige i rörelse. Som mål är detta fantastiskt och viktigt, och som Vasaloppets partner vill vi självklart vara med och bidra. Motion och rörelse påverkar hur vi mår, som i sin tur påverkar […]

Läs mer

Hundra år av Vasaloppsdata, del två

Stavningsrättning av OCR-texten På min YouTube-kanal finns en kort video där jag tränar OCH tänker på det här projektet, samtidigt: Efter att jag tagit mig till etappsegern “Hundra år av Vasaloppsdata: Vad skrevs om loppet 1922?” i jakten på insikter från tidningsartiklar från när Vasaloppet var ungt, ville jag se om kvaliteten på texten som […]

Läs mer

Hundra år av Vasaloppsdata: Vad skrevs om loppet 1922?

På ett möte tillsammans med Vasaloppets ledningsgrupp tog en idé form i huvudet på mig: Skulle man kunna använda AI för att vaska fram intressant kuriosa om hundraåringen Vasaloppet? Ur gamla källor, som varit glömda och gömda under många år? Kan det finnas fakta från dessa år som inte ens de mest pålästa känner till […]

Läs mer