Design Thinking

Varför ska man känna empati för en vasalöpare?

Share this post:

Frågan väcktes i samband med ett uppdrag där jag fick frågan om jag ville vara med. Det gällde Vasaloppet, det var något jag hade kännedom om men ingen djupare relation med. Just därför var det spännande och skoj när min kollega John Gibe, som är en guru på strategi och digital affärsutveckling, kontaktade mig gällande detta uppdrag. Vi skulle jobba ihop med Vasaloppet för att fördjupa kunskapen om hur deras vasalopp (ja, de har många olika lopp) kan växa genom att öka vetskapen om dessa. IBM hade tidigare gjort ett gediget digitalt strategiarbete med Vasaloppet och de hade också gjort en analys av sina nuvarande löpare och identifierat fyra olika segment.

Vårt förslag till Vasaloppet var att vi skulle använda metoden IBM Design Thinking för att skapa förståelse för de potentiella vasalöparna och empati för deras behov gällande att bli en deltagare i någon av tävlingarna som Vasaloppet arrangerar. Vi skulle alltså inte fokusera på utveckling av nya lopp utan fördjupa kunskapen om de potentiella deltagarna utifrån de fyra segmenten av de tävlande i vasaloppen.

Från segment till Personas med hjälp av IBM Design Thinking

Det är centralt i IBM Design Thinking att INTE utgå från vad vi TROR att användarna vill ha eller ens från vad de uttryckt i enkäter eller traditionella intervjuer – eftersom sådana tenderar till att missa alternativa sätt att möta verkliga behov. Det blir bara varianter av det gamla vanliga, liksom. Därför jobbar vi med begreppet ”personas” och dessa är det centrala i IBM Design Thinking. Under förberedelserna inför vår tvådagars workshop var det fokus på att hitta de människor som kunde gestalta det vi kallar ”sponsor users”. En sponsor user är en person som avser en slutanvändare. Det kan vara en kund, en leverantör eller en anställd till den organisation som vi designar ihop med. Att jobba tillsammans är ytterst viktigt i den här typen av uppdrag, vi är inte experter på organisationen utan agerar facilitatorer av IBM Design Thinking och stöttar den kreativa och skapande processen.

Ett dynamiskt grupparbete tog form

Vasaloppet tog fram åtta personer som representerade de fyra deltagargrupperna vi skulle jobba med. Allt ifrån extremidrottaren som sprungit fler än 50 långlopp till den som precis anmält sig till sitt första lopp, ett cykellopp.
Henrik_Dalin_Vasaloppetgrupp
De fyra grupperna bestod av två sponsor users och två anställda på Vasaloppet och vi var tre IBMare som agerade facilitatorer. John Gibe, jag och Sebastian Berlin – vi är alla tre besjälade av att jobba med IBM Design Thinking och att länka samman strategi, design och utveckling till värdeskapande digitala lösningar för våra kunder.

I början av första dagen handlade det mycket om att få igång en öppen, rolig och kreativ gruppdynamik. Vi började med ett garnnystan. Stod i en cirkel och den första personen höll i änden och skickade vidare nystandet samtidigt som hen berättade om vad hen ville ta med sig till en öde ö och vilken dröm de hade som de ännu inte hade uppfyllt. Vi lyckades snabbt bryta isen, och det blev mycket skratt.

Första steget i att lära känna vår Persona går ut på att beskriva dem efter ett bestämt mönster:

  • Om – namn, demografi, personliga intressen, familjesituation, media- och informationsvanor.
  • Motivation – vad motiverar och driver vår persona.
  • Frustration – vad gör vår persona frustrerad.

Nästa övning var att göra det möjligt att känna empati för vasalöparen, med hjälp av en empatikarta:
Vad tänker vår persona? Vad säger vår persona? Vad känner vår persona? Vad gör vår persona?

dl.boxcloud.com

Bilden ovan visar en empatikarta där Personan står inför att anmäla sig till ett lopp.

Efter varje övning återberättade (vi kallar det ”playback”) varje grupp för övriga grupper deras arbete och processen dit, samt gav en analys av resultatet. Övriga grupper får möjlighet att ge feedback och ställa frågor.
Övriga övningar vi gjorde inkluderar Intressentkarta, Befintligt scenario, Behovsanalys, Behovsbeskrivning och kullar, Idégenerering och Önskat scenario.

När man sätter fokus på empati går man verkligen ”på djupet” och söker efter vilka behoven är och vad de olika personas drivs av. När man känner till dessa kan man hitta det som engagerar och gör att människan som passar in i en persona kan ta steget – som i detta fall är att anmäla sig och genomföra ett vasalopp.

Vi lyckades bra med detta som grupp. Jag har fått nya Facebook-vänner och Vasaloppet har fått en djupare kunskap om vad som driver olika människor att delta i deras lopp. Många gör det redan i vinter och vi hoppas att antalet deltagare fortsätter att öka även i sommarens lopp.

Just det… svaret på min fråga…

Vasaloppet och vi IBMare är eniga. Empati för vasalöpare behöver man, för utan empati för de man bygger en relation med så blir relationen tråkig och ointressant. För Vasaloppet kommer empatin att medföra att de aktiviteter – marknadsföring eller andra relationsbyggande göromål – man planerar verkligen utformas på ett sätt som möter de behov som deltagarna har. Vi människor fungerar ju så att de vi känner empati för och visar att vi bryr oss om, ger detsamma tillbaka. På så sätt får båda parter ut något värdefullt av relationen.

Vill ni göra en liknande resa med IBM Design Thinking så är ni välkomna att höra av er till mig – och jag börjar gärna med en dialog här på bloggen!

/Henrik

IBM och Vasaloppet in action

IBM Design Thinking på 10 min

IBM_Vasaloppet_1966_BLUE_91x92IBM och Vasaloppet – samarbete i över 50 år
Vi har ett partnerskap sedan 1966, läs mer om vår historia tillsammans på IBM och Vasaloppet. För det senaste inom Vasaloppsvärlden, besök Vasaloppet.se

 

empati_vasalopare_92x61Foto
Vasaloppet/Ulf Palm
. Startnr 1017 (Krzysztof Bartkiewicz), 1013 (Steven Way), 1004 John Henry Strupstad, 1001 (Jonas Buud). ©All rights reserved

Design Thinking expert

Lägg till kommentar
Inga kommentarer

Kommentera

Your email address will not be published.Obligatoriska fält är markerade med *

More Design Thinking stories

Incidenthantering för säkerhet och regulatoriska krav – del 2

De senaste årens IT-säkerhetshot och ökade regulatoriska krav har tydliggjort behovet av att ha en fungerande incidenthanteringsprocess. Många organisationer har hittills koncentrerat sig på preventiva åtgärder och detektering av säkerhetsintrång men incidenthantering lyfts fram som ett område som behöver förbättras, bland annat i SANS instituts enkät från 2017. Idag kommer jag att diskutera hur man […]

Läs mer

Artificiell Intelligens – mellan himmel och jord

Jag har tidigare här på THINK-bloggen skrivit om att Gartner satte AI högst upp på sin hype-cycle redan 2016. Visst kan detta kännas berättigat, det är ett otroligt intresse för AI – i alla dess former. Känner ni förresten till att vi förra året fick vår första AI-kyrka? Givetvis grundad i Silicon Valley av en […]

Läs mer

Om människorna bakom varumärket

När jag får frågan om hur det är att jobba på IBM, är min omedelbara reaktion att vilja berätta om mina kollegor. Förvisso har vi en mängd cool teknik och hjälper till med avancerade och viktiga projekt. Men, jag tänker ändå först på människorna – IBMarna. De som utgör varumärket. Kunniga och hjälpsamma yrkespersoner som […]

Läs mer