IBM Sverige

Skapa affärsfördelar genom att bemästra effekten av förändrade regelverk – istället för att ducka.

Förändringar i regelverk är oftast associerade med negativa tankar och åtgärder från företag. De beskrivs som “motvind” och “misshandel”som till exempel i artikeln från Bloomberg ”JPMorgan CEO Dimon Says Overlapping Regulators Assault Banks”. Även historiskt finns graverande exempel där affärsmän ansåg nya regleringar mot barnarbete, fackföreningar och gift i livsmedel som improduktiva. Enligt min mening går företag miste om förståelse av kundernas behov och krav genom att ignorera, förtränga och minimera regelverksarbetet. För att lyckas och skapa affärsfördelar av förändrade regelverk behöver vi först förstå hur förändingarna påverkar företagets förutsättningar och sedan beskriva vad lyckosamma företag gör – något som jag gör i min nyligen presenterade doktorsavhandling från Handelshögskolan i Stockholm ”Mastering the Impact of Regulatory Change”.

Förändringar i regelverk påverkar företag genom att ställa nya krav på hur företag kan samarbeta, vilka produkter och tjänster som efterfrågas samt nivån på tekniska krav. Förbättrad prestanda, ökad säkerhet, lägre kostnader och ökad transparens är några sådana krav. Den gemensamma nämnaren är att förmågan att hantera gränssnitt ställs i centrum. Gränssnitt är beskrivningar och operativa lösningar för att olika delar av ett komplext system ska fungera tillsammans.  Två exempel på aktuella regelverk får beskriva detta:

  1. GDPR (General Data Protection Regulation) ställer nya och hårda tekniska krav på företagens hantering av personinformation. Detta kommer att skapa behov av hantering av gränssnitt till underleverantörer av tekniska tjänster och molntjänster samt relationer till kunderna.
  2. IDD (Insurance Distribution Directive) kommer att skapa nya förutsättningar för samarbeten mellan försäkringsbolag och dess partners. Gränssnitt kommer att behöva ändras i både form och innehåll. Den nya regleringen påverkar hur distributörer kompenseras för försäljning samt hur produkter kan kombineras i erbjudanden.

Vill ni förstå mer om hur detta fungerar? Vill ni veta hur investeringar i regelverk kan hjälpa er att bli digitala? I kommande inlägg här på THINK-bloggen kommer jag att titta närmare på hur företag påverkas av förändringar i regelverk, vad gränssnitt är och även hur förmågan att hantera dessa ser ut. Jag vill också gärna höra hur du ser på ämnet – står förändringar i regelverk för motvind eller för sid-medvind, eller något annat?

/Åke

Mer läsning om GDPR:

Min kollega Marcus Hallberg har skrivit begripligt och handfast om detta här på THINK-bloggen:

Share this post:

Share on LinkedIn

Lägg till kommentar
Inga kommentarer

Kommentera

Your email address will not be published.Obligatoriska fält är markerade med *

Mer IBM Sverige Berättelser

Hållbara städer möttes i Stockholm

Som Europas första miljöhuvudstad ordnade Stockholm Stad konferensen European Green Capital Conference 2010 och som samlade 350 borgmästare och tjänstemän från städer främst från Europa för att under tre dagar (20-22 oktober) dela erfarenheter och att lära från varandra kring framtidens hållbara städer. Med på konferensen var också en delegation borgmästare från ett tiotal amerikanska […]

Svensk industri kan ta ledningen – med en Innovationsverkstad

Den globala konkurrensen hårdnar alltmer inom den (post-) industriella sektorn. Det gäller alltifrån utveckling till produktion och tillhandahållande av produkter och tjänster. Industrisektorn blir parallellt med detta alltmer komplex med nya typer av värdekedjor och samarbeten, så kallade ekosystem, med målet att erbjuda den bästa kund- eller medborgarupplevelsen. För bara ett tiotal år sedan lades […]

5 in 5. Fem innovationer som påverkar oss alla de närmaste fem åren.

Lien passade min farfar perfekt. Det var som om det unga trädet som utgjorde skaftet växt efter hans kroppsform, och handtagen som var formade efter hans händer satt på precis rätt ställen. Men han var huvudet kortare än mig, så när vi ärvde hans sommarstuga som låg för långt bort för både mig och min […]