GDPR

Skapa affärsfördelar genom att bemästra effekten av förändrade regelverk – istället för att ducka.

Share this post:

Förändringar i regelverk är oftast associerade med negativa tankar och åtgärder från företag. De beskrivs som “motvind” och “misshandel”som till exempel i artikeln från Bloomberg ”JPMorgan CEO Dimon Says Overlapping Regulators Assault Banks”. Även historiskt finns graverande exempel där affärsmän ansåg nya regleringar mot barnarbete, fackföreningar och gift i livsmedel som improduktiva. Enligt min mening går företag miste om förståelse av kundernas behov och krav genom att ignorera, förtränga och minimera regelverksarbetet. För att lyckas och skapa affärsfördelar av förändrade regelverk behöver vi först förstå hur förändingarna påverkar företagets förutsättningar och sedan beskriva vad lyckosamma företag gör – något som jag gör i min nyligen presenterade doktorsavhandling från Handelshögskolan i Stockholm ”Mastering the Impact of Regulatory Change”.

Åke Freij

Förändringar i regelverk påverkar företag genom att ställa nya krav på hur företag kan samarbeta, vilka produkter och tjänster som efterfrågas samt nivån på tekniska krav. Förbättrad prestanda, ökad säkerhet, lägre kostnader och ökad transparens är några sådana krav. Den gemensamma nämnaren är att förmågan att hantera gränssnitt ställs i centrum. Gränssnitt är beskrivningar och operativa lösningar för att olika delar av ett komplext system ska fungera tillsammans.  Två exempel på aktuella regelverk får beskriva detta:

  1. GDPR (General Data Protection Regulation) ställer nya och hårda tekniska krav på företagens hantering av personinformation. Detta kommer att skapa behov av hantering av gränssnitt till underleverantörer av tekniska tjänster och molntjänster samt relationer till kunderna.
  2. IDD (Insurance Distribution Directive) kommer att skapa nya förutsättningar för samarbeten mellan försäkringsbolag och dess partners. Gränssnitt kommer att behöva ändras i både form och innehåll. Den nya regleringen påverkar hur distributörer kompenseras för försäljning samt hur produkter kan kombineras i erbjudanden.

Vill ni förstå mer om hur detta fungerar? Vill ni veta hur investeringar i regelverk kan hjälpa er att bli digitala? I kommande inlägg här på THINK-bloggen kommer jag att titta närmare på hur företag påverkas av förändringar i regelverk, vad gränssnitt är och även hur förmågan att hantera dessa ser ut. Jag vill också gärna höra hur du ser på ämnet – står förändringar i regelverk för motvind eller för sid-medvind, eller något annat?

/Åke

Mer läsning om GDPR:

Min kollega Marcus Hallberg har skrivit begripligt och handfast om detta här på THINK-bloggen:

 

GDPR: Nedräkningen har startat
2018 utgör startskottet på en standardisering av datasekretesskrav som påverkar alla som innehar eller använder personuppgifter om EU-ländernas medborgare, både inom och utanför Europa. För att uppfylla GDPR-kraven måste säkerhetsluckor utvärderas och korrigeras redan nu. Är du beredd?

 

 

More stories

Incidenthantering för säkerhet och regulatoriska krav – del 1

Den ökande mängden IT-säkerhetshot och regulatoriska krav på senare tid har tydliggjort vikten av att ha en fungerande incidenthanteringsprocess i alla typer av organisationer. Medan många hittills fokuserat på preventiva åtgärder och detektering av säkerhetsintrång lyfter allt fler organisationer fram just incidenthantering som ett område att förbättra och förstärka. I två blogginlägg kommer jag att […]

Läs mer

PSD2: du sköna nya öppna API-värld – eller storbankernas bästa gränskontroll?

Nästa år införs en ny reglering på marknaden för betaltjänster. Vad kan vi förvänta oss av den? Öppna APIer ger ökad flexibilitet men också ökad risk Vi ser en ny ”öppen” ekonomi utvecklas framför våra ögon, med fler och mer komplexa uppkopplingar (såväl tekniska som relationsmässiga). Den eskalerande mängden data genererar både möjligheter till bättre […]

Läs mer

GDPR – Watson jobbar på det!

Just nu sitter många verksamheter och sliter sitt hår med anpassningen till den nya persondataregleringen, GDPR. Men, för bank- och finanssektorn tar det inte slut där. Bara under 2015 ställdes över 20 0001 nya regulatoriska krav upp, som påverkar branschen. Prognosen pekar mot att samtliga regulatoriska krav kommer att uppgå till över 300 miljoner sidor år […]

Läs mer