Design Thinking

Vad är UX design, egentligen?

Share this post:

Som praktiserande UX designer och lärare i ämnet har jag ofta fått frågan ”Vad är UX design, egentligen?” Det är en bra fråga, och den har olika svar beroende på vem som frågar och vilken typ av produkter man pratar om. Om du kommit på dig med att tänka att en app var oväntat smidig att använda, då har du stött på bra UX. Om du istället svurit över hur krångligt den var och istället gett upp på vägen, då har du stött på dålig UX.

Arbetet som UX designer varierar mycket beroende på var och med vad för produkter man jobbar. Här ska jag försöka ge en kortfattad översikt och reda ut vad UX, som begrepp, betyder och hur man tar fram bra UX design.

UX = User eXperience = Användarupplevelse

UX design betyder “User eXperience” design, och handlar om att utforma en produkt med intentionen att användarens upplevelse ska vara på ett visst sätt. “Användarupplevelse” som beskrivning är dock ett väldigt vitt begrepp. Det kan omfatta allt från produktens syfte och funktion, hur användaren interagerar med en produkt och hur den ser ut, till vilket ekosystem den existerar i och var man hittar den. Det omfattar de fysiska och digitala interaktionerna, tjänsterna som är kopplade till produkten och interaktionerna med företaget som levererar produkten.

Användarens upplevelser av en produkt är dock inte bara praktiska – de är också emotionella; förstår man hur produkten ska användas, betraktas den som lätt att använda, är den tillfredställande? Användarupplevelser möter du varje gång du interagerar med en produkt eller företag. När du går in i mataffären och navigerar dess gångar och hyllsystem, när du får en notis om paket från PostNord, när du ringer Skatteverket eller slår på TV:n – och så vidare.

UX design är att skapa digitala produkter som är lätta att använda

UX design är att skapa digitala produkter som är lätta att använda

Till skillnad från den det allomfattande begreppet ”användarupplevelser”, så används termen “UX design” primärt för utformningen och utvecklingen av digitala produkter. För fysiska produkter använder man begreppet ”Industridesign”. Som UX designer här på IBM, är det alltså användarcentrerad utveckling av digitala produkter som avses med UX.

Ett förenklat men konkret exempel av UX skulle kunna vara en applikation eller websida. För att användaren ska få en bra upplevelse av en websida behöver man placera rätt knapp på rätt ställe, ha relevant och förståelig information och grafik om vad knappen betyder och se till att knappen dyker upp vid det tillfälle när den är relevant etc. En av de saker som en UX designer försöker skapa är strukturer, regler, som är lätta eller till och med intuitiva för användaren att följa. Hur ska websidan struktureras så knappen hamnar på en lämplig plats?

För att kunna ta ett beslut om var och när en knapp ska synas, så måste man först förstå vad användaren försöker åstadkomma. Vad är användarens mål eller uppgift att utföra?

Vanliga begrepp: interaktionsdesign, interface och gränssnitt, visuell design, informationsarkitektur och mentala modeller.

UX sätter användaren i centrum

UX sätter användaren i centrumFör att förstå vilket mål eller uppgift en användare har, så börjar UX designers med att göra så kallad ”user research”: att prata med de personer som är eller kommer att bli användare i framtiden. Vad har de för drivkrafter, behov och problem idag? Genom att tidigt involvera användare i produktutvecklingsprocessen får man riktning och restriktioner. Man kan börja definiera hur produkten ska utformas så den gör tillvaron bättre för våra användare , genom att besvara en central fråga: vilket problem är viktigast att vi löser för våra användare?

Genom kontinuerliga avstämningar med användare när man utarbetar en idé och utvecklar en produkt, försäkrar man sig om att den fungerar på ett sätt som är förståeligt och att helhetsupplevelsen är tillfredställande för användaren.

Den feedback man får från kontinuerlig kontakt med användare påverkar inte bara utseendet och interaktionerna. Det är också viktig feedback till utvecklare och ger indikationer på vad som måste itereras i koden och i vilken ordning vi ska prioritera att utveckla olika funktioner.

Jobbet för en UX designer är att ta lika delar hänsyn till dessa tre komponenter:

  • sätta användarens behov och upplevelse i centrum (Desirability)
  • förankra och koppla ihop användarupplevelsen med företagets eller produktens vision och behov (Viability)
  • utforma gränssnitt och funktioner i linje med tekniska möjligheter (Feasibility)
När produktens vision är nära besläktat med användarens mål, skapar man mer lättförståeliga och tydligare produkter.

Vanliga begrepp: Användarcentrerat och User centric , Exploration, Co-creation, Workshops, Personas, MVP, Testing.

Bra UX är ofta osynlig – dålig UX är det du märker mest

Bra UX är ofta osynlig - det är den dåliga UX;en du märker mestEn vanlig fråga om UX är hur man vet att man skapar bra användarupplevelser. Vad som är bra UX design definieras primärt efter vad produkten är, vilket användarens mål är för just den produkten och huruvida användarens upplevelse överenstämmer med intentionen för hur den designats. Det finns däremot ingen enskild måttstock, kvantitativ, som kan användas för att säga att något är “bra UX”. Detta är för att bra UX definieras av kvalitativa värden snarare än kvantitativ data. Förstår användaren? Är det lätt att genomföra uppgiften inom en rimlig mängd tid? Är totalen av alla interaktioner med produkten tillfredställande? Eller, som Marie Kondo säger: Does it spark joy?

Dålig UX är dock lättare att identifiera. Varje gång du svär över att du inte fattar hur du ska använda ett verktyg eller lämnar en hemsida för att du blir frustrerad, upplever du “dålig UX”. Du fastnar, du blir förvirrad, du tvekar över vilken knapp som betyder vad.

Det är värt att komma ihåg, att bara för att en produkt är tekniskt bra, så betyder det inte att den därför har en bra användarupplevelse. Bra användarupplevelser kan vara osynliga för ett otränat öga. Det är när användaren tycker att produkten fungerar som den ska eller överträffar förväntningar utan att skapa nya problem – när användarens upplevelse överensstämmer med produktens intention.Som summering;

  • ”UX” syftar primärt på användarupplevelsen av digitala produkter
  • ”UX design” är att med intention utforma en produkt för att åstakomma en önskvärd användarupplevelse
  • ”UX designer” är en kompetens som sätter användarens behov i centrum när de utvecklar lösningar, strukturerar och formger digitala produkter

Vill du veta mer om hur IBM iX jobbar med användarcentrerad produktutveckling på IBM och i våra Garage? Välkommen till vår website.

/Kajsa

Användarperspektiv, Design Thinking & Innovation

More Design Thinking stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer