Affärsanalys

Tillverkningsindustri – Ni har bara ett steg till en ny affärsmodell!

Share this post:

Ni vet teorin om “Six degrees of separation”, att allt och alla på något sätt hänger ihop med maximalt sex stegs. När jag tänker på hur vi som individer och företag agerar idag börjar jag allt mer tycka att det är fel. Idag är mer eller mindre allt och alla sammankopplade med bara ett steg. Jag kan hitta en stor del av världens befolkning med bara något klick via ett socialt nätverk och jag kan få veta ett flygplans eller taxis exakta position just nu.

Och sammankopplingen bara ökar. Idag finns det knappt en enda tillverkad produkt eller enhet av något slag som inte har en sensor eller sändare i sig, som både kan samla in och förmedla information. Men där vi som individer snabbt har funnit oss till rätta med nya sätt att kommunicera, konsumera och få både nytta och nöje ur vår uppkopplade verklighet tar det längre tid på företagssidan. Trots att det finns så enormt mycket att vinna. Jag tror att mycket utav framtidens affär, särskilt för tillverkande företag, ligger i att utveckla och erbjuda nya tjänster och affärsmodeller ur denna sensorstyrda realitet. Låt mig ge några exempel.

Ett företag som tillverkar en maskin, säljer den och går sen vidare till att utveckla nästa maskin. Genom att utnyttja sensorer i maskinen kan företaget samla in data om hur den används och hur den går. Detta kan vara enormt viktig information, för att bättre kunna utveckla nästa maskin, baserat på vad kunderna verkligen behöver.

Företaget kanske också har garanti på sin maskin. Med hjälp av datan som kommer in från maskinen är det möjligt att avgöra och även förutsäga om problem kommer att uppstå. En förebyggande insats kan då genomföras, vilket sparar kostsamma reparationer eller utbyten. Detta kan också utveckla hela garantierbjudandet så det blir mer kostnadseffektivt för det tillverkande företaget. Vi på IBM har tagit fram en intressant rapport om smartare förebyggande underhåll.

Företaget kanske också utvecklar en underhållstjänst eller ett servicepaket som de säljer till kunden tillsammans med maskinen. Genom att få bättre kontroll på maskinens prestanda, status och hälsa kan förebyggande underhåll genomföras i bättre tid med färre avbrott eller driftstörningar som följd. En mer tillförlitlig maskin, med färre problem och pålitlig drift ger inte bara lägre kostnader utan gör troligtvis också kunden nöjdare.

Genom att utvärdera möjligheterna som det uppkopplade ger kan inte bara den egna verksamheten optimeras, kostnaderna sänkas och kunderna bli nöjdare. Det kan du läsa mer om i rapporten Maximize asset productivity and operational performance. Dessutom ger denna utgångspunkt också helt nya uppslag till såväl produkter, som tjänster och affärsmodeller. Det skapar helt nya förutsättningar för att ersätta vikande transaktionella intäkter – och skapa helt ny innovation! Du kanske är sex steg ifrån en person, men du är bara en uppkoppling från en ocean av nya affärsmöjligheter.

Tycker du det här lät spännande. Då förutsätter jag att vi ses 4 november på Dagens Industris Stora industridagen på Bonnier Conference Center där jag och några av mina kollegor kommer att berätta mer om hur intelligenta maskiner kan skapa en smartare industri.

/Patrick Couch, IBM

More stories

Det hänger inte bara på storleken

Vi på IBM har ju länge visionerat och propagerat för att molnet är framtiden. Och vi har också själva baserat stora delar av vår egen IT-miljö i molnet. Om det fortfarande råder någon som helst tvekan om molnets vara eller inte vara så kan jag nu peka på en oerhört viktig milstolpe och ett tydligt […]

Läs mer

Ständigt denna säkerhet!

Mitt namn är Ola Wittenby och jag har lång erfarenhet av att jobba inom säkerhetsområdet. Det är, som ni säkert förstår, ett ständigt aktuellt ämne. Hittills har 2014 varit ett mycket intressant år, tycker jag. Inte minst på grund av t.ex. Heartbleed och Shellshock, sårbarheter som fick stor publik uppmärksamhet i april och september i […]

Läs mer

Smartare Industri – andra är redan där

För ett tag sedan skrev jag om hur mycket tillverkande företag hade att vinna på att utnyttja data, uppkoppling och intelligens för att kunna utveckla och erbjuda nya tjänster och affärsmodeller. Jag hoppas att det gav nya idéer och en hel del inspiration. Det finns dock lite eller inget utrymme för att vila på lagrarna […]

Läs mer