CSR

Näringsliv + skola = bättre utbildning

Share this post:

Vår svenska skola var ett hett diskussionsämne i valet, det var den enskilda fråga som svenska väljare var mest bekymrade över, tätt följt av jobben. Men skolfrågan är inte bara en av de viktigaste frågorna för de svenska väljarna och politikerna, det är också en av de viktigaste frågorna för svenskt näringsliv. Att utbildningen i den svenska skolan är av ytterst god kvalité är en viktig förutsättning för att minska arbetslösheten bland ungdomar, men också för att säkerställa att Sverige är ett konkurrenskraftigt land i en allt med digitaliserad och globaliserad omvärld.

Smarter_Planet_Education_Icon_900Det har visat sig att det inte är bristen på arbetstillfällen som orsakar att så många ungdomar står utanför arbetsmarknaden. Många kunskapsintensiva branscher, där ibland IT-branschen, behöver fler anställda men upplever redan idag en svårighet att rekrytera unga med rätt kompetens. Enligt en rapport beställd från EU kommissionen kommer det att fattas ca 30,000 personer med relevant IT-kompetens i Sverige redan nästa år. Det är 30,000 unga personer som skulle kunna ha fått ett spännande och utvecklande arbete.

Det finns här ett uppenbart samhällsproblem som drabbat både medborgare och näringsliv negativt. Dagens utbildning bestämmer till stor del den kompetens som unga människor om fem, tio eller femton år har med sig ut på arbetsmarknaden – och den kompetensen är inte tillräcklig. Till exempel är programmering fortfarande inte en del av läroplanen, något som IBM länge förespråkat. Vi tycker att detta är ett ansvar som spänner långt över mandatperioder och enskilda aktörer, här behöver vi alla hjälpas åt: företag, politiker och utbildningsväsendet.

Utbildningsväsendet och näringslivet samverkar i dag allt för lite. Vi tror att samverkan höjer kvalitén i skolan på flera sätt: Det blir tydligt vad utbildningen behöver leverera för att vara relevant, samtidigt som näringslivet har en unik möjlighet att inspirera och engagera elever att fortsätta sina studier hela vägen ut och avsluta dem med goda resultat.

Under september satsar IBM därför extra mycket på de områden där vi kan använda vår kompetens och teknik för att, tillsammans med andra, hjälpa till att höja kvalitén i den svenska skolan. Här är några exempel:

  1. Tillsammans med vår kund Sandvik Coromant startar vi ett mentorskapsprogram för niondeklassare i Kista grundskola. Programmet syftar till att inspirera och stötta teknikintresserade elever i sin utbildning och ge dem en inblick i näringslivet och hur det kan vara att arbeta på ett ledande teknikföretag.
  2. Vi drar igång andra terminen av Code Club, en efterskolan-aktivitet där barn i årskurs 4-6 på Husbygårdsskolan lär sig programmera under handledning av volontärer ifrån IBM. Denna termin har vi utökat med ytterligare en grupp för att kunna möta intresset från barnen.
  3. Den 25e september håller experter ifrån IBM och Sweco ”Sustainable Innovation Jam”, en kreativ workshop för universitetsstudenter ifrån KTH där en stor mängd öppen data ifrån offentliga aktörer används för att diskutera fram hur man kan påskynda ett skifte mot den smarta och hållbara staden.
  4. Vi fortsätter vårt engagemang i gymnasieskolan Stockholm Science and Innovation School med inspirationsföreläsningar och mentorskap med temat ”Tekniken i samhället”. Några av eleverna från den här skolan kommer också delta som volontärer i Code Club.

Vi gillar samarbete och att göra gott tillsammans med partners, kunder, medarbetare och andra. Det vore intressant att höra vilka idéer du har om hur vi kan förbättra skolan. Hör av dig!

//Susanna Salwén

More stories

Vi fortsätter bidra till att barn och unga är säkrare på nätet

Det var drygt ett år sedan jag senast skrev om CSR-initiativet ”Är du säker?” #290Cybersecurity. Då, i mars 2020, var vi precis i början av coronapandemin. Vi kunde väl aldrig tro att den skulle bli så långdragen som det blivit men vi förstod ändå att de föreläsningar vi gjorde ute på skolorna skulle behöva ta […]

Läs mer

Tillsammans skapar vi en framtid inom IT – och stärker branschen!

”Just Do It!”, ”You Can Do It!”,  “I Can Do It!”. Det finns gott om peppande tillrop som syftar till att skapa motivation och kraft. Behövs det verkligen ett till? Vi tycker det och har valt namnet ”We Can Do IT!” för vårt senaste CSR-projekt här på IBM. ”We” för att det är mycket roligare […]

Läs mer

Tillsammans för att nå FN:s hållbarhetsmål

I vår familj avslutar vi varje år med att fundera på vad vi önskar oss av kommande år. Man får välja ett själviskt mål (jag vill äta mer på restaurang med mina vänner, min son vill ha fler dinosaurer) och ett som handlar om världens utveckling. Det är här FN:s hållbarhetssmål kommer in. 17 mål […]

Läs mer