Smarter Planet

Smartare Industri – andra är redan där

Share this post:

Smarter_Planet_Watson_Icon_900För ett tag sedan skrev jag om hur mycket tillverkande företag hade att vinna på att utnyttja data, uppkoppling och intelligens för att kunna utveckla och erbjuda nya tjänster och affärsmodeller. Jag hoppas att det gav nya idéer och en hel del inspiration. Det finns dock lite eller inget utrymme för att vila på lagrarna här. Det jag beskrev är ingen framtidsutopi, utan många, inte minst vi själva på IBM har redan börjat arbeta på det här smartare sättet.

Vi på IBM är själva ett tillverkningsföretag och vi har själva anammat våra tankar om en smartare industri. I IBMs fabrik i Bromont, Kanada, monterar vi CPU-moduler som ger vital datakraft åt banker, sjukhus och andra verksamheter runt om i världen. Varje modul kan innehålla i runda slängar 19000 elektriska anslutningar. Ett litet fel i någon av dem kan ge upphov till ödesdigra avbrott i vitala system hos våra kunder. Därför genomgår varje enhet omfattande tester. Håller de inte måttet blir de omedelbart kasserade. Upptäcks en felaktig enhet kan det vara ett isolerat fel eller en indikation på ett systematiskt problem i en hel batch. För att kunna avgöra detta tog man i fabriken hjälp av avancerad dataanalys.

Med hjälp av IBM SPSS Modeler, som är en del i IBM Watson Foundation-plattformen, kunde testresultaten av varje komponent analyseras och bistå med värdefullt underlag för att avgöra orsaken till felet. Detta sparade inte bara en massa tid och ytterligare testresurser, utan investeringen i den viktiga dataanalysen har givit en ROI (Return On Investment) med 150 procent på ett år. Som en extra bonus har fabriken också kunnat analysera hur luftfuktigheten påverkar tillverkningen och optimerat dessa nivåer.

Liknande analysverktyg har Honda använt för sina elbilar. Till skillnad från den linjära konsumtionen i en bensindriven bil påverkas eldrivna bilars batterier av en rad komponenter. För att bättre förstå dessa parametrar använder Honda IBMs analysverktyg för att avgöra, nästan i realtid, hur batteriernas prestanda påverkas av vägförhållanden, laddningsmönster och färdväg. Detta kan bidra till att kunna indikera när batterierna måste bytas ut och meddela föraren om detta i god tid.

Jag vet också att flera projekt liknande dessa pågår i Sverige idag. Inte minst inom transport- och bilområdet, där sensorer sedan länge installerats i exempelvis lastbilar. Detta ger helt nya möjlighet för exempelvis åkeriföretag att kunna hålla koll på bilarna, förebygga underhåll och förutspå akuta fel och tillbud. Det erbjuder också nya möjligheter att samordna transporter och effektivisera styrningen av hela lastbilsflottor. Det är otroligt lovande och mycket intressant, tycker jag.

Därför kommer jag och några av mina kollegor att berätta mer om de senaste trenderna inom området, föreslå tillvägagångssätt samt ge exempel på företag som tagit steget mot intelligenta maskiner och en smartare industri på DIs Stora industridagen 4 november.

Jag ser fram emot att ses där och diskutera fler och mer möjligheter för en smartare industri.

Läs gärna mer om hur användandet av data och analys stödjer innovation i vår rapport

/Patrick Couch, IBM

More stories

Det hänger inte bara på storleken

Vi på IBM har ju länge visionerat och propagerat för att molnet är framtiden. Och vi har också själva baserat stora delar av vår egen IT-miljö i molnet. Om det fortfarande råder någon som helst tvekan om molnets vara eller inte vara så kan jag nu peka på en oerhört viktig milstolpe och ett tydligt […]

Läs mer

Ständigt denna säkerhet!

Mitt namn är Ola Wittenby och jag har lång erfarenhet av att jobba inom säkerhetsområdet. Det är, som ni säkert förstår, ett ständigt aktuellt ämne. Hittills har 2014 varit ett mycket intressant år, tycker jag. Inte minst på grund av t.ex. Heartbleed och Shellshock, sårbarheter som fick stor publik uppmärksamhet i april och september i […]

Läs mer

Smartare Industri – andra är redan där

För ett tag sedan skrev jag om hur mycket tillverkande företag hade att vinna på att utnyttja data, uppkoppling och intelligens för att kunna utveckla och erbjuda nya tjänster och affärsmodeller. Jag hoppas att det gav nya idéer och en hel del inspiration. Det finns dock lite eller inget utrymme för att vila på lagrarna […]

Läs mer