Innovation

Den svåraste avvänjningen – Att bli fri från fossila bränslen till år 2030

Share this post:

Idag är vi alla skrämmande beroende av fossila bränslen för att klara våra behov av transporter. Regeringens mycket ambitiösa plan, att Sverige skall ha en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till år 2030, är lovande men extremt mycket jobb kvarstår om vi skall lyckas.

Det är ju lyckligtvis inte bara Sverige som kämpar med denna utmaning. Jag ser två trender i världen som gör detta till en av världens viktigaste frågor:

1. Fler och fler av världens befolkning bor i stora städer.

Redan idag bor mer än 50% av jordens befolkning i städer och det växer snabbt. År 2030 kommer ytterligare 1 miljard människor bo i städer.

2. Det förbättrade ekonomiska läget i de folkrika delarna av världen gör att antalet bilar ökar.

Prognoser visar på att antalet bilar kommer att fördubblas var femtonde år vilket innebär att nästan 1 miljard nya bilar skall säljas innan 2030.

Jag kom nyligen hem från Shanghai, Kina, en stad som lider av båda dessa trender. Man behövde nästan en kniv för att skära sig igenom den tungt förorenade luften, som ofta innehöll flera hundra gånger de nivåer som anses hälsofarliga. Air Quality Index (AQI) var ibland uppe på ett värde över 500 där motsvarande värde i Stockholm brukar ligga runt 8!

Och för att strö lite extra salt i såren: Dagens ”billiga” olja håller på att ta slut och det gör att mer svåråtkomliga oljelager måste exploateras som t.ex. på stora havsdjup. Att utvinna denna olja är riskfyllt och dyrt med ett (ännu) högre oljepris som följd.

Något måste göras!!!

Det magiska svaret på stora delar av detta problem är den elektriskt drivna bilen – Elbilen. Mina elbils-fördomar fick sig en riktig ”käftsmäll” när jag för någon månad sedan fick provköra en av Volvos nya elbilar som ännu ej finns på marknaden. Detta var en mycket positiv upplevelse: snabb, snygg och tyst. Och då sju av tio hushåll i Sverige idag kör mindre än 30 km per dygn så klarar sig de flesta på endast en laddning per dygn då dagens elbilar klarar hela 100-300 km på en laddning.

Men det som verkligen krävs för att elbils-försäljningen skall ta riktig fart är allt runt omkring som måste finnas är på plats. Jag tänker på laddnings-infrastruktur, nya affärsmodeller, genomförda marknadsåtgärder, standardiseringar, incitamentsmodeller m.m. Detta är något som vi i Industrin måste hjälpa till att sätta på plats.

Ett mycket positivt initiativ för att driva detta är industrigruppen Roadmap:Sweden som har som mål att ”främja introduktionen av elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften”. Roadmap:Sweden har i dagarna gått ut med ett pressmeddelande om att nu starta fas 2 i det viktiga arbetet. Mer information om Roadmap:Sweden och deras pressmeddelande hittar du här.

Jag är mycket stolt att vi på IBM har tagit beslutet att, som en av två nya parter, ingå i styrgruppen för initiativet Roadmap:Sweden.

Jag kommer vara IBM’s representant i styrgruppen och kommer göra mitt yttersta för att hjälpa till att bygga ett bättre Sverige och en smartare planet. Jag kommer återkomma i bloggen hur arbetet fortskrider i detta spännande projekt.

Jag kommer låta mig inspireras av det som IBM i USA gör runt bl.a. nya bilbatterier, smart laddningsinfrastruktur och dynamiska prismodeller på el.

Jag ser redan nu fram emot när jag år 2030 sitter med mina barnbarn i en tyst och miljövänlig elbil som tyst susar fram på vägarna ihop med ca 1 miljon andra svenska elbilar och jag stolt berättar för dem att: ”Jo barnbarn. Ni förstår att jag och IBM var med och lade grunden för att vi nu kan leva utan fossila bränslen och på så sätt överlämna ett mer hållbart, bättre och smartare Sverige till er”.

I just can’t wait…

Innovatör och Vasaloppsambassadör

More stories

Mångfald och legobitar

“Pappa, upplevde du bronsåldern som en stor förändring?” frågade min yngsta dotter. Jag är inte riktigt så gammal, men jag har upplevt flera intressanta skiften i IT-världen, och den gryende kvantdator-eran tycker jag skiljer sig på ett spännande sätt. Kvinnor hade viktiga roller i tidig databehandling, men någonstans på vägen skaffade sig IT-branschen som helhet […]

Läs mer

Jämna Plågor

Om jag minns rätt var det komikern Ronny Eriksson som funderade över det måhända specifikt svenska i svaret ”Jämna plågor”, på frågan ”Hur är det?”. Det är som att säga “Visst gör det ont, men det gör lika ont hela tiden!”. Och lite så har 2019 varit. Visst har där funnits diverse politiska kontroverser, långbänkar och tråkigheter, som […]

Läs mer

Digitala tvillingar hjälper oss med mat och fred

5 in 5 – Jordbruket Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den, och en organisation som är i full färd med detta är IBMs forskningsavdelning IBM Research. För att hålla oss underrättade om vad de ser i sin kristallkula, gör de varje år en förutsägelse om fem saker som kan påverka oss […]

Läs mer