Social business

Vårda värdena i ert sociala intranät

Share this post:

Facebooks värde är vi. Liksom för Twitter, LinkedIn och alla övriga publika ”gratis” sociala nätverk. Eller som det uttryckts så väl av grundarna till What’s App: ”If you don’t pay, you’re the product”. Deras astronomiska börsvärde bygger på oss, på våra preferenser, våra relationer, våra aktiviteter och våra interaktioner.

Vi bjuder på detaljerad information som används för att rikta reklam till oss. Men det är ju inget nytt och en annan debatt. Men, hur är det med värdet av ert sociala intranät? Är det annorlunda? Icke.

Med tiden och med allt mer spridd användning av ert sociala intranät utvecklas det till en guldgruva. På många sätt. Det sätt som jag och de flesta förespråkare talat mest om hittills är det gemensamma och lättillgängliga kunskapskapital som byggs upp. I stället för att kunskapen är instängd i enskilda medarbetares huvuden och hårddiskar blir den tillgänglig för alla medarbetare; den blir företagets kunskap. Dessutom, ju lättare ni gör det för medarbetarna att diskutera och dela kunskap innanför brandväggen, desto mindre blir risken att de gör det utanför, i diskussioner på just Facebook, Twitter, LinkedIn eller andra där risken för läckage av företagshemligheter är stor och där vissa nätverk till och med gör anspråk rättigheterna till all data.

Men, tänk dessutom som de kommersiella nätverken gör. Vad kan ni som företag använda all denna kännedom om medarbetarna och deras preferenser till? Några förslag:

  1. Crowdsourcing av idéer och prioritering av dem
  2. Identifiera och odla talanger och nytänkare
  3. Underlätta att byta spår i karriären internt i stället för externt
  4. Identifiera medarbetarnas utbildningsbehov och matcha med företagets strategi
  5. Styr utvecklingen av intranätet och kommunikationen för att maximera värdet för organisationen och för medarbetarna
  6. Stötta community managers och pionjärer i deras ansträngningar att skapa värde i nätverket för kolleger och för företaget
  7. Analysera stämningar bland medarbetarna som komplement till enkäter
  8. Till och med att identifiera karaktärsdrag via intranätet och använda kunskapen till att komponera starkare projektgrupper

För att kunna göra allt detta, förutom det första förslaget, behöver ni analysredskap och tillgång till alla data från det sociala intranätet, inklusive samtliga händelser och interaktioner.

Allt detta gör vi inom IBM, om inte på bred bas så åtminstone inom IBM Research och vår labverksamhet. Under Connect 2014 i Orlando, de sista dagarna i Januari, var det nog detta som fascinerade mig mest; att se de makalösa möjligheter som finns och hur långt våra kreativa forskare kommit i att omsätta dem i praktiken. Crowdsourcing av idéer är ju standard i IBM Connections sedan några versioner tillbaka, sentiment analysis är ju idén bakom IBM Customer Insight – det är bara att applicera verktyget internt i stället – och stöd för community managers har vi också haft i beta internt ett tag, men att se karaktärsanalys och gruppkomposition var nytt för mig, liksom personliga dashboards (tänk Klout/Kred fast med många fler dimensioner). Så verktygen finns eller är på gång. Men de behöver tillgång till data, rätt sorts data för att ge resultat. Och, detta var kanske det viktigaste jag tog med mig hem från Connect, på det området verkar det variera betydande skillnader mellan olika intranätverktyg och deras leverantörer, både vad gäller typ och kvalitet på data liksom vad gäller villkoren. Hade jag varit ansvarig för ett socialt intranät, vore mitt nyårslöfte för 2014 att skaffa mig klarhet om att mitt företags intranätdata var våra och av den karaktär och kvalitet som vi kommer att behöva en dag, om kanske inte ännu.

Läs mer om IBMs lösningar inom Social Collaboration

More stories

Valfrihetens förföriska fördärv?

Få säger nog emot när jag påstår att arbetslivet för de flesta av oss moderna kontorsarbetare innebär två, till synes, motsägelsefulla utmaningar. Å ena sidan drunknar vi i oönskad information om saker vi finner ointressanta och med tveksam nytta för oss. Å andra sidan kämpar vi i motvind för att hitta den information, de verktyg […]

Läs mer

Dagarna gör vi. Vi har dem inte bara.

Äkta språknördar, som jag, irriterar sig inte bara på sär skrivningar (avsiktligt särskrivet, så klart) eller när folk inte kan skilja på de och dem. Vi irriterar oss också på anglicismer, alltså när engelskan sipprar in och tar över vårt språk. Ibland kan det bli riktigt smärtsamt när man arbetar i USA-ägda bolag som IBM, […]

Läs mer

Amys presentation – en solskenshistoria

Amys kund hade utmanat henne. ”Gör en presentation som enkelt och tydligt förklarar de viktiga skillnaderna mellan IBM Connections (IBM:s marknadsledande plattform för samarbete inom organisationer) och Microsoft SharePoint, för användarna och för oss som företag”, hade han sagt. Amy, som arbetat länge med samarbetslösningar på IBM i Nederländerna, lever som hon lär. Hon arbetar […]

Läs mer