Innovation

"Don't be lame!"

Share this post:

Den 17 oktober hade IBM äran att vara värd för en informell VIP-lunch med Teddy Goff, Digital Director för President Obamas presidentkampanj 2012. Teddy svarade generöst på frågor och delade med sig av insikter, erfarenheter och klokskap. Här är en kortare sammanfattning av samtalet.

Som bakgrund kan sägas att Teddy Goff ledde en temporär kampanjorganisation som var helt dedikerad till sociala medier och digitala kanaler och bestod av 250 handplockade medarbetare. De lyckades, förutom att vinna valet, bland annat med att sätta upp kommunikationsytor och kontakt med 98% av USAs befolkning. Ett verkligt inspirerande och unikt case.

Många av lärdomarna från kampanjen är definitivt möjliga att överföra till företagssidan. De tre viktigaste sakerna man som företag eller organisation ska fokusera på är:

1. Ta sociala medier på allvar
Låt sociala medier ta tid och se till att det som kommuniceras är intressant för mottagaren. Om ditt varumärke eller budskap inte är tillräckligt spännande – tänk om och ta fram något som engagerar. Engagemangslogiken i sociala medier är enkel: vi uppmärksammar och delar det som vi själva gillar och som samtidigt gör oss själva omtyckta och respekterade.

En poäng som Teddy Goff förde fram under lunchen är att vi i allt högre grad har ett kritiskt förhållningssätt till både reklam och medier men att vi litar på våra vänner. Det ger sociala medier en enorm potential och ställer samtidigt höga krav på hur vi på företagssidan hanterar social kommunikation.

2. Förstå vikten av ett starkt varumärke
På nätet hyllas och ratas produkter och varumärken öppet – vilket gör det viktigt att vi säkrar kvalitet och skapar goda kundrelationer. Vi måste alltid fråga oss hur vi kan förbättra och underlätta för våra kunder. Samtidigt innebär internets ökade betydelse att det blir det allt viktigare med öppenhet och transparens. Idag finns det för mycket tillgänglig information för att vi ska kunna kommunicera osanningar.

3. Analysera mera
Vi måste våga vara kreativa och överge förlegade affärsmodeller. Genom att inspireras av nytänkande märken som Nike, Pepsi och Oreo, kan vi lära oss hur man som företag eller organisation deltar i sociala medier på ett smart och effektivt sätt – vilket i förlängningen kan ta oss närmare våra affärsmål. För kom ihåg att det inte handlar om att vinna likes – det handlar alltid om att uppnå affärsmål.

Avslutningsvis en påminnelse om att kommunikation i Sociala medier kräver ett visst mod och att man måste våga utmana. Eller som Teddy Goff formulerade det: ”Don’t be lame!”

 

Ta del av mer material från IBM Smarter Business 2013

More stories

Design Thinking är en process för att ta sig framåt

Ideér kommer inte från ingenstans. Design Thinking är en process för att ta sig framåt, oavsett om man har  – eller inte har  – idéer. Från inga idéer till många idéer, och från många idéer till den ”rätta” idén. ”Design Thinking” har fått mycket uppmärksamhet de senaste tio åren eller så, men det är inget […]

Läs mer

Det femte paradigmet

“Hittat tio tusen sätt som inte fungerar? Det håller inte idag, Thomas.”  Thomas Alva Edison tillskrivs ibland ett citat om att han inte misslyckats, bara provat tio tusen sätt som inte fungerar. Om han är korrekt citerad tycks osäkert, men en sak är säker: med miljoner, miljarder eller fler möjliga vägar att pröva går det […]

Läs mer

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer