Smartare transport

Dags att samordna samordningen

Share this post:

Under de senaste 30 åren har receptet för innovation inom en effektivare transportsektor till stor del handlat om att distribuera ansvar och utsätta olika delar för konkurrens.

Banverkets avskiljning från gamla SJ, upphandling av kollektivtrafik, konkurrensutsättning av drift och underhåll, ny kollektivtrafiklag mm är alla exempel på samma typ av politik.

Vem ser helheten?

Åtgärderna har varit framgångsrika och levererat betydande besparingar, men det har skett till priset av ökad fragmentering av ansvar för helheten.

Vid ett ”Round table”-möte med Trafiklandstingsborgarådet Christer Wennerholm och deltagare från Trafikverket, SJ, SL, Stockholm Stad, Samtrafiken, X2AB och Keolis var man tämligen överens om att det finns mycket att göra inom flera områden:

– Smartare utformning av vägtullar, kollektivtrafiktaxa och användar-information för att få en jämnare belastningen på trafiksystemet

– Effektivare användning av resurser för underhåll genom prediktiv analys så att punktligheten ökar

– Mer flexibelt och kostnadseffektivt betalsystem inom kollektivtrafiken

– Ökad tillgång till data för utveckling av diverse applikationer för ökad förutsägbarhet, transparans och styrning

Mera samordning

Inom andra sektorer som exempelvis flyg har man kommit betydligt längre inom alla dessa områden. Varför är vi då på efterkälken? Slutsatsen vid mötet var att det krävs en tydligare samordning av basala tjänster tvärs alla spelare. Samtrafiken och X2AB nämndes som exempel på organisationer som skulle kunna få tydligare och kanske större mandat. Man måste helt enkelt samordna och få mer verkstad i samordningen så de lösningar som krävs för en fortsatt innovation kan införas i en sektor med så distribuerat ansvar och ägarskap.

Här kan du läsa mer om Smartare Transporter

/Gunnar

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer