Smartare bank & finans

"Säkert som pengar på banken" – eller…?

Share this post:

Finansbranschen generellt och speciellt banker har sedan urminnes tider varit ett säkert ställe att förvara sina pengar på. ”Det är säkert som pengar på banken” är ett uttryck som är välkänt. Denna känsla av förtroende har gett bankerna möjligheter att få en ersättning (även kallad vinst) för sin roll i hantering och lagring av betalningsmedel. Vad händer då med affärsmodeller och vinster i denna bransch om förtroendet minskar (eller helt eroderas bort)? Denna fråga är mycket aktuellt i dagarna, då vi ser ett förslag som innebär att pengar på Cypern, som är satta under insättargaranti, ifrågasätts i den räddningsaktion som nu pågår.

Under Strategitorget 2013, som ägde rum nu i veckan, med deltagare från hela branschen var denna fråga om förtroende högt uppe på agendan. Följande intressanta strategier för att jobba med branschens förtroendefrågor kunde jag höra i diskussionerna:

•    Inte tycka synd om sig själv! Det värsta man kan göra är att gömma sig bakom regleringar som ursäkt för sitt agerande. ”Vi gjorde ju bara som myndigheterna sa… Varför är ni arga på oss nu…?”

•    Vara proaktiva istället för reaktiva! Bankerna behöver hela tiden förklara sitt agerande och visa på vad som är gjort bra samt vad andra aktörer på väg in i branschen gör sämre.

•    Förklara prismodeller! Kunderna ska förstå hur tjänster prissätts och vad man betalar för (ett problem i en tjänsteleverans där man inte alltid ser det man köper). Varför är det rimligt att banken får 15 % i avkastning på kapital medan kunden får 0 % i avkastning på sitt räntekonto?

•    Förenkla det svåra! Det må vara så att finansiering, pensionssystemet och kapitalmarknaderna var för sig och i kombination är väldigt komplexa. Detta hindrar dock inte att branschen jobbar väldigt hårt för att paketera och pedagogisera erbjudanden.

Några av dessa idéer har (glädjande för skribenten!) förts fram på denna blogg tidigare: arbeta mer proaktivt med regleringar, adressera förenkling och förtroende som framtidens innovationsteman.

Baserat på den debatt jag lyssnat på de senaste dagarna när jag en from förhoppning att branschen tar sig an dessa frågor innan platsen i värdekedjan tas om hand av andra aktörer. Vi behöver erfarna och stabila aktörer i finansbranschen för att dynamiken i det ekonomiska systemet ska fortsätta utvecklas!

Läs mer om IBMs lösningar inom bank och finans

Banking & Watson expert

More stories

Finn balanspunkten mellan bedrägeri och kundnöjdhet

I takt med den ökande digitaliseringen av samhället i stort samt de svenska bankernas produkter och tjänster i synnerhet ser vi att kriminella organisationers intresse för nätbrott är på stark frammarsch. Enligt 2013 års Norton Report utsätts 12 personer varje sekund för någon form av nätbedrägeri. Vidare visar andra internationella studier att drygt 70 % […]

Läs mer

Finansinspektionens direktiv är ingen hämsko för Cloud – Titta vi flyger!!

Om du har flugit någon gång känner du säkert igen den där speciella känslan som infinner sig när planet korsar molnen. Uttrycket ”ovan molnen är himlen alltid blå” visar sig ju vara helt sant. Även om det regnar eller snöar på din avreseort eller din destination kommer du att korsa molnen som om ingenting hade […]

Läs mer

I finansbranschen är företagen 0,2 % kundorienterade

I mitt tidigare inlägg förespråkade jag en konkret (och radikal) förändring i synsättet på kundfokus i finansbranschen. Sen började jag plötsligt tveka: ”Har jag fel? Är det trots allt så att man fokuserar på kunderna och inte på produkterna”. Så kom resultatet från Svenskt Kvalitetsindex om hur (miss)nöjda kunderna är med sina banker och jag fick […]

Läs mer