Smartare sjukvård & Life Science

Produkter kommer och går – men tjänster består. Del 2.

Share this post:

I mitt tidigare blogginlägg, Produkter kommer och går – men tjänster består, visade jag på hur IBM kunde omvandlas från en produktcentrerad kultur till ett kund- och tjänstecentrerat företag. Läkemedelsföretag måste göra en liknande förändring för att bli en aktör i det nya ekosystemet för vård som nu formas.

Handskriften på väggen för läkemedelsföretagen är tydlig. Att lyckas eller misslyckas baseras inte på hur många läkemedel (produkter) de säljer – utan på hur väl deras erbjudanden (tjänster) kommer att ge bästa resultat och förbättrad hälsa till en lägre kostnad.

Sjukvårdens strukturomvandling innebär nya möjligheter för alla läkemedelsföretag som är redo att definiera sin roll i det nya ekosystemet. De som har en klar vision av hur deras tjänster bidrar till välbefinnande, produktivitet och livskvalitet för vårdkonsumenten kommer att ha betydande möjligheter.

Läkemedelsföretag rör sig nu ”beyond the pill” mot mervärdestjänster. Arbetar aktivt med nya roller som nya affärsmodeller utvärderas. Deras bas av terapeutisk forskning erbjuder en ovärderlig bas av vetenskaplig kunskap för att bekämpa kroniska sjukdomar. Industrin står verkligen inför ett avgörande, fortsätta att vara en traditionell leverantör av produkter eller att omvandla sig till en ny typ av tjänsteleverantör. En sådan utveckling kräver innovation, införandet av nya affärsmodeller och metoder. De behöver också arbeta med alla nyckelaktörer i ekosystemet för att förstå hur dessa tjänster ska utformas för att sänka vårdkostnaderna och öka patient- och närstående tillfredsställelsen.

Figure 1. Läkemedelsföretag definierar vägar framåt baserat på vilken roll de vill spela i det nya ekosystemet.

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Läkemedelsföretag definierar vägar framåt baserat på vilken roll de vill spela i det nya ekosystemet.

Några exempel på nya samarbeten. Merck & Co, Inc. och Geisinger Health System har nyligen tillkännagivit ett flerårigt samarbete syftande till att förbättra patientens efterlevnad av behandlingsplanen och samtidigt hjälpa primärvårdens läkare att identifiera riskfaktorer. Sanofi och Joslin Diabetes Center samarbetar om utveckling av nya läkemedel för behandling av diabetes.Ett nytt verktyg för vårdkvalitet bestående av en öppen och sökbar databas med data från 55 av väldens bästa kvalitetsregister från 20 länder öppnas inom kort av ICHOM, International Consortium for Health Care Outcome Measurement. Svenska kvalitetsregister och Karolinska Institutet är med från starten.

Målet med dessa program är att ge rätt vård till rätt patient till en lägre kostnad. Nu när läkemedelsföretagen arbetar för att definiera nya roller för att stödja sina affärsmål, måste ledare inom Hälso- och sjukvården på ett liknande sätt skaffa sig en bättre förståelse av de komplexa sambanden mellan de olika nyckelaktörerna. Mer om detta i kommande blogginlägg.

Gillar du det här inlägget? Dela det då med dina vänner.

Har du en åsikt? Lämna då gärna en kommentar.

/Torbjörn Hägglöf, IBM

More stories

KTH-studenter undersöker hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige.

Trycket på den svenska vården ökar i takt med att befolkningsmängden växer och att ett större antal människor blir äldre. Människor med kroniska sjukdomar får ständigt leva med sin åkomma varför det är av extra intresse att förbättra situationen för dessa. Dessutom går 80% av den totala budgeten i svenska vården till behandling av just […]

Läs mer

Från den första elektroniska patientjournalen till superdatorn i vården

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter […]

Läs mer

IBM på Chalmers Initiativseminarium om Big Data, 25-26 mars 2014

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna […]

Läs mer