Smartare sjukvård & Life Science

Värdet av analytik i vården. Från insikt till resultat. Del 2 av 2

Share this post:

Att komma igång och skapa drivkraft

I del 1 av Värdet av analytik i vården beskrev jag hur nya metoder för analys kan användas för att driva kliniska förbättringar och förbättrad verksamhetsstyrning. I denna del 2 tar jag upp hur man kommer igång och skapar drivkraft.

Baserat på data från 2010 MIT Sloan Management Review studie, i samarbete med IBM, och med våra erfarenheter från engagemang, fallstudier och intervjuer med experter, har vi identifierat ett ramverk för hur framgångsrik transformation kan drivas av analytik. Läs mer och ladda ner rapporten här. 

Det hela börjar med att söka efter de värdemässigt största och högst prioriterade möjligheterna. Att ställa rätt frågor belyser inte bara det data som betyder något, utan ännu viktigare, att hålla målet i fokus – både från ett resultat och förbättrings perspektiv.

Genom att lära av hur framgångsrika organisationer arbetat kan vårdsorganisationer bygga upp en specialiserad analytisk kompetens som uppfyller dessa tre viktiga verksamhetsbehov.

  1. För det första att korta tiden till att realisera värde. Organisationer kan uppnå värdeskapande tidigt och nå insikten att de inte krävs perfekt data över alla domäner eller att starta i full skala.
  2. För det andra hjälper det att övervinna de mest betydande organisatoriska hindren och ökar sannolikheten för en framgångsrik och varaktig förändring.
  3. För det tredje ger det ett större fokus på genomförbara steg.

Så för att komma igång, fundera över följande frågor:

  • Vilka är de målvärden i kvalitet, kostnad, resultat, tillgänglighet och patientnöjdhet som gör att du kan bli en konkurrenskraftig och hållbar vårdorganisation?
  • Vet du vilka frågor du vill ha svar på?
  • Hur ska ni generera svar och bädda in dessa insikter i era kliniska-och verksamhetsprocesser?
  • Har du en plan som motiverar hela organisationen att arbeta utifrån en gemensam informations agenda och som optimerar analytiska investeringar över tiden?
  • Vilka är de kulturella hinder som kan stjälpa ett analytiskt initiativ och vad tänker du göra åt det?

Med dessa svar och insikter kan en en färdplan för en smartare vård skapas.

Ladda ner rapporterna från IBM Institute for Business Value och MIT Sloan Management:

The value of analytics in healthcare – From insights to outcomes 

2010 MIT Sloan Management Review studien

Hur ser dina svar ut? Kommentera gärna eller hör av dig.

Följ mig också på Twitter https://twitter.com/torbjornhagglof

/Torbjörn Hägglöf, IBM

More stories

KTH-studenter undersöker hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige.

Trycket på den svenska vården ökar i takt med att befolkningsmängden växer och att ett större antal människor blir äldre. Människor med kroniska sjukdomar får ständigt leva med sin åkomma varför det är av extra intresse att förbättra situationen för dessa. Dessutom går 80% av den totala budgeten i svenska vården till behandling av just […]

Läs mer

Från den första elektroniska patientjournalen till superdatorn i vården

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter […]

Läs mer

IBM på Chalmers Initiativseminarium om Big Data, 25-26 mars 2014

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna […]

Läs mer