Smartare handel & commerce

Gammal kunskap – nya lösningar

Share this post:

Handel är ett yrke med långa traditioner som inte sällan går I arv. Handel är ofta en förutsättning för en region eller en nations välstånd. Handel bygger ofta på gammal och beprövad kunskap för att köpa in rätt, marknadsföra effektivt, sälja smart och serva kunden lojalt.

En av mina förebilder inom svensk handel har under kort tid byggt upp en internationell modekedja I världsklass. I ett möte med personen var min fundering om hur kulturen i denna framgångskedja kunde beskrivas.

“Vi är som torghandlare alla dagar I veckan” blev svaret. Vi slåss om kunderna och har inställningen att det är nyöppning varje dag. På kvällen när vi stänger skall det vara tomt på bordet eftersom torget skall städas.

Jag älskar metaforen och inställningen till uppgiften. Under uppbyggnaden av kedjan sägs det att flera beslut om nyanställningar avgjordes på torgståndet som bolaget hade upprättat som träningsplats.

Varför tar jag då upp detta I mitt inlägg? Anledningen är att min åsikt är att det är just detta det handlar om, den moderna handel som snabbt växer fram. Kunskapen om handel är och måste förbli central men sättet att planera och genomföra den växer just nu i omfattning och komplexitet. Hinder för handel över landsgränser är lägre och konsumenternas tillgång till information större. Det krävs nya lösningar för att hålla sig kvar på den bittra konkurrensen på torget.

Morgondagens handel står inför stora möjligheter eller gigantiska hot. I ett större perspektiv handlar frågan även om arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt I Sverige, belastningen på vår mijö etc.

För att finna nya lösningar krävs nyfikenhet, tålamod, öppenhet och vilja. Nya vägar med existerande kunskap krävs för att skapa nya system och lösningar som tillsammans ger förutsättningar för en modern handel. Samarbete över traditionella gränser inom branschen är troligen det starkaste vapen mot en långvarig lågkonjunktur.

Den framgångsrika modekedjan är fortfarande en stjärna I sitt segment men utmaningarna har hopat sig det senaste året. Inköp och produktion har ökat I omfattning, marknadsföringen mångdubblats i storlek och antalet butiker ökat etc. Jag vet inte om torgplatsen finns kvar för test av nyanställda men jag hoppas de håller fast i sitt ursprung.

Jag kommer under våren boka en träff med kedjans grundare för att närmare förstå hur IBMs initiativ inom “smarter commerce” passar in i bolagets aktuella situation. Om ni ser en person på torget som med nyfikenhet och glöd testar vad som sker under stegen från inköp, marknadsföring, försäljning till kundservice kan det mycket väl vara jag, i jakt på de nya lösningarna för en gammal kunskap.

Jag hoppas att du kommer fram och hjälper till? Tillsammans skapas det  “Smarter commerce”

More stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Kundupplevelse är allt!

Idag kan du handla nästan vad du vill, när du vill och hur du vill. Att hitta en fysisk butik eller e-handelsplats är ofta inte ett problem för dig som kund. För handlaren kan det dock vara helt avgörande att besökare eller konsumenter blir nöjda, kommer tillbaka för fler köp och även rekommenderar butiken till […]

Läs mer

En besviken kund är en kund med höga förväntningar

Idag är vi många som inte går långt utan vår mobiltelefon. Utvecklingen inom mobilområdet går dock i rasande takt och användarna anpassar sig snabbt och blir bekväma med nya tjänster, appar och vanor. Enligt en undersökning från Google har 90 procent av svenskarna sökt efter en produkt eller vara via sin smartphone. Det här ger […]

Läs mer