Innovation

Systems of People från Global Technology Outlook 2012

Share this post:

Vad får man om man kombinerar Social Business med Business Analytics och kryddar med Watsons Machine Learning? Man får Systems of People!

Som Mikael Haglund berört i ett tidigare inlägg på Smartare Planet-bloggen är Systems of People en av trenderna som presenteras i årets Global Technology Outlook av IBM:s forskningsavdelning. Här följer en kort sammanfattning.

Från processoptimering till folkfokuserade processer:
Efter hand som potentialen till stora effektiviseringar av traditionella processer realiserats kommer organisationer att se sig om efter nya områden för att förbättra verksamheten. Fokus skiftar till människorna bakom processerna, både externt och internt.

Social Business genererar ofantliga mängder intressanta data:
Kommunikationen och publiceringen i externa sociala nätverk och i sociala intranät producerar oanade mängder värdefulla data, så som värderingar, preferenser, erfarenheter, relationer, karaktäristika, vanor etc.

Tillsammans med nya kapaciteter inom Business Analytics öppnar de möjligheter att anpassa, optimera och utveckla verksamheter och gränsytor på sätt som vi tidigare inte vågat drömma om och ännu inte fullt ut kan föreställa oss.

Från att fokus tidigare ofta legat på att optimera flöden av material, resurser och transaktioner flyttar det till olika kontaktytor mellan människor, inom och utanför företaget:

  • CRM
  • Kundservice
  • Sälj och säljledning
  • Tjänsteleverans
  • F&U

Om dagens system visar oss att försäljningen gått ner inom ett segment kommer vi, med hjälp av Systems of People förstå varför och kanske till och med tidigt kunna fånga upp varningssignaler, så som tidiga tecken på bristande motivation eller behov av kompetensutveckling baserat på att marknadens preferenser går i en riktning som vår säljkår inte gör.

Förutom rejäl analyskapacitet av mängder av data krävs kapacitet och metodik för att sortera och kategorisera ofantliga volymer av ostrukturerad data från externa och interna sociala plattformar, ett område där kunskapen från Watsons Machine learning förmodligen kan komma väl till pass.

En intressant utmaning i sammanhanget blir självfallet att människor är människor och information om oss inte kan hanteras som vilka varor och transaktioner som helst. Integritet, samtycke och respekt måste vävas in i alla aspekter av Systems of People, liksom flexibilitet att hantera de skilda villkor som gäller i lagar och avtal i olika länder.

More stories

Design Thinking är en process för att ta sig framåt

Ideér kommer inte från ingenstans. Design Thinking är en process för att ta sig framåt, oavsett om man har  – eller inte har  – idéer. Från inga idéer till många idéer, och från många idéer till den ”rätta” idén. ”Design Thinking” har fått mycket uppmärksamhet de senaste tio åren eller så, men det är inget […]

Läs mer

Det femte paradigmet

“Hittat tio tusen sätt som inte fungerar? Det håller inte idag, Thomas.”  Thomas Alva Edison tillskrivs ibland ett citat om att han inte misslyckats, bara provat tio tusen sätt som inte fungerar. Om han är korrekt citerad tycks osäkert, men en sak är säker: med miljoner, miljarder eller fler möjliga vägar att pröva går det […]

Läs mer

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer