Smartare sjukvård & Life Science

Värdet av analytik i vården. Från insikt till resultat. Del 1 av 2

Share this post:

I detta första inlägg av två om ”Värdet av analytik i vården” ger jag en bakgrund, i nästa inlägg behandlar jag hur man kommer igång och skapar drivkraft.

Vården har en utmaning i att minska kostnaderna, förbättra samordningen och resultat, göra mer med mindre pengar samt att öka patientnöjdheten. Kostnadtrycket i vården ökar också av att vi lever längre. Men samtidigt ser vi bevis på inrotad ineffektivitet och suboptimala kliniska resultat. Genom att bygga upp analytisk kompetens kan vården utnyttja ”big data” för att skapa värdefulla insikter som hjälper till att formulera den framtida vården, förbättra resultaten och att få en vårdekonomi i balans. Bilden visar ett exempel på en överblicksbild från Content and Predictive Analytics for Healthcare,  A synergistic solution to IBM Watson.

Vården upplever en genomgripande omvandling när den går från en volymbaserad styrning till en mer och mer värdebaserad verksamhet. Med ökade krav från medborgare på förbättrad tillgänglighet, delaktighet, bemötande och ett hälsofrämjande synsätt behöver ett bättre vårdresultat levereras. Vårdval och nya metoder inom hälso-och sjukvården ökar komplexiteten och konkurrensen ökar om utomläns- och utlandsvård.

Även med den förändring och omvälvning som nu sker, väntas komplexititeten att öka ännu mer under de närmaste åren. Av sjukvårdschefer som intervjuades i IBM 2010 Global CEO studien, förväntade sig 90 procent en hög eller mycket hög grad av komplexitet under de kommande fem åren, men mer än 40 procent ansåg sig oförberedda att hantera det. Trots detta ser framåtsträvande och insiktsfulla ledare att det går att kapitalisera på just det som är mest komplext. Den ökande komplexiteten i sjukvården kommer att kräva smartare,och mer informerade beslut för att möta dagens och framtidens mer krävande medborgare. Bättre insikter med hjäp av analytik kan vara mekanismen för att sortera denna störtflod av komplexitet och data för att infria dessa krav.

Nya metoder för analys kan användas för att driva kliniska förbättringar och förbättrad verksamhetsstyrning. Från en traditionell transaktionsövervakning som är baserad på grundläggande rapporteringsverktyg och kalkylblad, går nu analyser inom vården mot en ny modell som kommer att innehålla prediktiv analys och möjliggöra att ”se in i framtiden,” skapa mer personlig vård, ge hälsofrämjande råd och att förutsäga patientens behandlingsresultat.

Ladda ner rapport från IBM Institute for Business Value här. The value of analytics in healthcare – From insights to outcomes

Stay tuned via den här bloggen för del 2 och följ mig på Twitter https://twitter.com/torbjornhagglof

/Torbjörn Hägglöf, IBM

More stories

KTH-studenter undersöker hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige.

Trycket på den svenska vården ökar i takt med att befolkningsmängden växer och att ett större antal människor blir äldre. Människor med kroniska sjukdomar får ständigt leva med sin åkomma varför det är av extra intresse att förbättra situationen för dessa. Dessutom går 80% av den totala budgeten i svenska vården till behandling av just […]

Läs mer

Från den första elektroniska patientjournalen till superdatorn i vården

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter […]

Läs mer

IBM på Chalmers Initiativseminarium om Big Data, 25-26 mars 2014

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna […]

Läs mer