Witamy w systemie Watson Marketing

Specjaliści ds. marketingu mogą teraz działać na podstawie wiedzy na całkiem nowym poziomie, zapewniać klientom efektywne, spersonalizowane doświadczenia, które są przez nich pożądane i cenione, oraz wprowadzać innowacje dające przewagę nad konkurencją. Buduj relacje zwiększające zaangażowanie klientów we wszystkich kanałach. Wykorzystaj każdy punkt kontaktowy do zindywidualizowanej komunikacji z klientem.

66% dyrektorów ds. marketingu deklaruje, że najwyższy priorytet ma dla nich tworzenie głębszych, bogatszych doświadczeń klienta1.

Odpowiedni moment na marketing w czasie rzeczywistym

Najlepszy przewodnik do oceny planów marketingowych on-line

Rozwiązania Watson Marketing na rynku


Spersonalizowany marketing

Klienci chcą prostych i spersonalizowanych doświadczeń, niezależnie od sposobu interakcji. Niestety, tworzenie spójnych doświadczeń klienta staje się coraz trudniejsze.

Spersonalizowany marketing pozwala marketerowi wykorzystać potencjał tkwiący w danych, umożliwiając organizowanie jednolitych kampanii online i offline oraz promowanie marki w każdym punkcie kontaktowym.


Zrozumienie klienta

Aby zapewnić klientom doskonałe doświadczenie, trzeba poznać każdego indywidualnie. Marketerzy mają do dyspozycji o wiele więcej źródeł informacji niż w przeszłości, ale mogą mieć problemy z wydobyciem z nich istotnej wiedzy.

Customer Insights umożliwia wykorzystanie danych z całej ścieżki klienta i stworzenie jego pełnego obrazu. Pozwala to uzyskać istotną wiedzę i rekomendacje, które po każdej kolejnej interakcji z klientem stają się coraz lepsze.


Watson Analytics

Watson Analytics pozwala wchodzić w interakcje z danymi i uzyskiwać zrozumiałe odpowiedzi. Inteligentne analizy i wizualizacje pozwolą samodzielnie odkryć wzorce i znaczenia ukryte w danych.

Odkryj funkcje kognitywne Watson Marketing

Odkryj trudności, które napotykają klienci, i zwiększ wskaźniki konwersji

Co by było, gdyby dało się personalizować serwis WWW dla każdego odwiedzającego w czasie rzeczywistym?

Zidentyfikuj klientów, których pozyskanie jest najbardziej prawdopodobne.

A gdyby tak automatycznie personalizować interakcje z klientami na podstawie pogody?

Chcesz mieć właściwie dobrane treści zawsze tuż pod ręką?

Przykłady wdrożeń

Zachwycaj swoich klientów, NA KAŻDYM KROKU

Dowiedz się, jak firmy mogą generować odpowiednie przekazy marketingowe w odpowiednim czasie dzięki rozwiązaniom IBM do personalizacji w czasie rzeczywistym

Home Shopping Network

Dowiedz się jak nasz klient - Home Shopping Network dostarcza “Boundaryless Retail” i czerpie korzyści wynikające z marketing kognitywnego.

Porozmawiaj z ekspertem