IBM Sverige

Smarta bojar larmar om algblomning

Smarta Bojar finns på Irland, i Galway Bay, och är resultatet av ett samarbete mellan IBM och Marine Institute Ireland. Bojarna innehåller en mängd avancerade sensorer och ger forskare tillgång till information och analyser om bland annat vågförhållanden, föroreningsnivåer och marint liv. Med systemets hjälp kan forskare upptäcka och larma om föroreningar, algblomning, våghöjder och förändringar i havsförhållandena.

Läs mer

Teknik mot algblomning i Östersjön?

I augusti 2009 anordnas för 19:e året i rad World Water Week i Stockholm, ett globalt forum som tar upp en mängd aspekter på världens vattenutmaningar.

Läs mer

Forskning 50 gånger snabbare

World Community Grid är det största officiella humanitära nätverket som finns. Till nätverket kan frivilliga donera sin datorkraft, när den inte används.

Läs mer

Att bry sig i näringslivet!

IBM genomför årligen en CSR-undersökning (Corporate Social Responsibility) bland företag och när resultatet nyligen publicerades är det glädjande att se att så mycket som 60 procent av de tillfrågade säger att CSR är viktigare för deras verksamhet än vad det var för ett år sedan.

Läs mer

Sjukvårdsköer största köproblemet i samhället

I den enkät IBM i samarbete med SvD genomförde i slutet juni 2009 framkom att sjukvårdsköer ses som det största köproblemet i samhället idag.

Läs mer

Maud Olofsson om ett smartare samhälle

Maud Olofsson, Näringsminister och partiledare för Centerpartiet, ger sin syn på hur ett smartare samhälle kan se ut.

Läs mer

Samordnad IT-politik efterfrågas i Almedalen

Rapport från IT & Telekomföretagens seminarium i Almedalen.

Läs mer

Klas Eklund om ett smartare samhälle

IBM på plats i Almedalen. Här intervjuas Klas Eklund, Senior Economist på SEB om ett smartare samhälle.

Läs mer

Reflektioner från seminariet i Almedalen

Några av de områden som diskuterades var politikernas roll i att förbättra offentliga upphandlingar, behovet av en nationell IT-chef, vikten av öppna standarder, främjandet av entreprenörsskap och att möjliggöra dialog och samverkan.

Läs mer