IBM Sverige

En smartare planet – är värt 107 000 miljarder

Share this post:

Nog kan vi alla bli lite sura och irriterade i kioskkön eller på fiket när personalen planlöst irrar omkring bakom disken. – Å, vad ineffektivt, kan vi tänka. Till sist får man dock sitt kaffe eller sin tidning, och allt är glömt. Men, visste du att värdet av världens sammantagna ineffektivitet uppgår till motsvarande drygt 107 000 miljarder kronor? I IBM:s rapport The world’s US$ 4 trillion challenge har vi beskrivit världens ineffektivitet i siffror.

Anledningen till denna stora ineffektivitet är att varje enhet själv effektiviserar så gott det går, men att det i stort saknas övergripande samordning för att uppnå ett verkningsfullt resursutnyttjande. Ett exempel. I en och samma stad finns två företag. Det ena tillverkar gräsklippare och det andra läppstift. Till det yttre har de inte mycket gemensamt och de har båda varit hyfsade på att effektivisera såväl produktion som transporter och administration. Det visar sig dock att de båda har stor export till närliggande länder. Dagligen lämnar ett flertal lastbilar med sålda varor. Om de båda företagen samordnade sina transporter skulle de inte bara kunna få ner sina transportkostnader, utan också minska både sin energiförbrukning och sin miljöpåverkan.

IBV $4 Trillion challengeStudien visar till exempel att nästan 35 procent av allt vatten som förbrukas används i onödan, på grund av dålig vattenhantering inom jordbruket. På grund av köer, dålig trafikstyrning och andra trafikproblem i världen förbrukas lika mycket råolja varje år, som hela Tyskland och Nederländerna gör av med på två år. En tredjedel av all el som tillverkas går även den till spillo. Om den energin istället utnyttjades, skulle 1300 kolkraftverk kunna stängas.

Genom att se mer övergripande på effektivisering och optimering kan en fjärdedel sparas (28 000 miljarder kronor) och vi kan minska ett hänsynslöst utnyttjande av världens resurser. Det är bland annat fakta som dessa som gör att vi är så entusiastiska över att kunna arbeta och verka på smartare sätt och därmed bidra till en bättre värld.

Kika gärna in på bloggen snart igen, för vi ska utveckla detta ämne vidare och beskriva lite mer hur en smartare planet faktiskt kan komma att se ut.

More stories

Angående den svenska konsumentbanksektorn

Tre observationer angående den svenska konsumentbanksektorn Efter nästan 20 år utomlands har jag återvänt till en banksektor som ser väldigt annorlunda än den jag lämnade bakom mig, med en massa spännande innovationer (hej Bank ID) men förvånansvärt få nya operatörer (here’s looking at you Avanza). Som jag diskuterade i mitt förra blogginlägg här på THINK-bloggen […]

Läs mer

När är din AI-modell bra nog?

Hur hög precision behöver en modell ha för att vi ska vara nöjda med den? Frågan kom upp under en introkurs till Data Mining jag höll hos en kund för några år sedan. De som satt i publiken var kundens framtida data scientists som kom från olika delar av organisationen och förväntades sadla om och […]

Läs mer

Nu kommer Nollzon 2.0

 – som underlättar övergången till eltaxibilar i Sverige De senaste åren har miljön varit ett aktuellt ämne och under förra årets värmebölja gick det inte längre att ignorera våra växande klimatproblem. Trots att många framstående individer såsom Al Gore och Greta Thunberg har uttalat sig om hur lagstiftare såväl som företag och konsumenter bör gå […]

Läs mer