AI

AI + IoT = AIoT

Share this post:

I kölvattnet på den digitalisering som sveper över samhället i stort och som inom industrin har kommit att kallas för Industri 4.0 har det börjat pratas allt mer om möjligheterna med – och värdet av – att kombinera artificiell intelligens (AI) med internet of things (IoT). I det här blogginlägget tänkte jag titta lite närmare på det som har kommit att kallas AIoT.

2019 var ett genombrottsår för AIoT

Förra året var lite av ett genombrottsår för AIoT. I augusti publicerade Forbes en artikel med titeln ”Why AIoT Is Emerging As The Future Of Industry 4.0”, IoT Business News skrev om “A New Technology Superpower: AIoT – The Convergence of AI and IoT”) och branschtidningen Smart Industry frågade sig “Will AI liberate the IoT’s potential?”.

På sätt och vis hängde detta samman med en undersökning utförd av SAS, Deloitte, Intel och IDC som bland annat uppmärksammades av IoT World Today (https://www.iotworldtoday.com/2019/10/30/study-organizations-using-iot-and-ai-in-tandem-see-success/) och som tydligt visade att när man kombinerar AI med IoT får man mer ut av sina IoT-investeringar. 90% av de svarande som rapporterade omfattande användning av AI i deras IoT-verksamhet ansåg att värdet av detta överträffade deras förväntningar.

Undersökningen lyfter fram följande sex områden där kombinationen av AI & IoT överträffar värdet av att bara jobba med IoT:

  • Snabba upp processer
  • Förbättra de anställdas produktivitet
  • Strömlinjeforma processer
  • Förbättra förmågan att respondera på risk och driftstopp
  • Utveckling av nya digitala tjänster
  • Sänka kostnader

Både tekniken och våra egna organisationer har mognat

Anledningen till de enastående resultaten i undersökningen som nämns ovan är att dels att både IoT och AI har mognat som värdegenererande tekniker och dels att företag och organisationer har blivit mogna att ta till sig teknikerna. Sandvik och Kone är två bra exempel på företag i Norden som har lyckats kombinera AI och IoT på ett innovativt och förtjänstfullt vis.

Petra Sundström, Head of Digital Business Development hos Sandvik’s Crushing & Screening Division, noterar att tekniker som AI och IoT gör det möjligt att binda samman ett flertal olika områden och intressenter så som produkter, tjänster, eftermarknad, varumärken och kunder.

Tuomas Oijala, regiondirektör på Kone Danmark,  uttalar sig i en artikel i publikationen ”Underhåll & Driftsäkerhet” tidigare i februari i år relaterat till Danmarks nya tunnelbanelinje Cityringen dit Kone har levererat hissar och rulltrappor. Han säger att ”om hissar eller rulltrappor plötsligt inte fungerar, kan det medföra stora konsekvenser för flödet av alla miljoner människor som använder tunnelbanan. Vi kan nu med hjälp av AI förebygga driftstopp genom att förutse fel och åtgärda dem innan de påverkar driften.”

I båda fallen är det kombinationen av AI och IoT som gjort det möjligt för organisationerna att  erbjuda sina kunder nya digitala tjänster som komplement till sina produkterbjudanden.

Ett tredje tecken i tiden som visar på värdet av att kombinera AI med IoT är uppköpet av det israeliska AI-bolaget Presenso som SKF annonserade i oktober förra året. I pressreleasen betonar Victoria Van Camp, CTO och President, Innovation and Business Development på SKF, att ambitionen är att integrera artificiell intelligens i den egna  produktionen. Eitan Vesely, Presensos VD, anser att det är just kombinationen av traditionellt tillståndsbaserat underhåll och artificiell intelligens som skapar de bästa förutsättningarna för att realisera vad han kallar ”Underhåll 4.0”.

Nycklar till en lyckad AIoT-satsning

Värdet av AIoT, eller åtminstone det potentiella värdet av AIoT, är till synes odiskutabelt. Framtiden är både digital och intelligent och om man som företag eller organisation inte är det går man nog en ganska oviss framtid till mötes. Så hur positionerar man sig för att säkra sin plats i en digitalt intelligent framtid? Det finns givetvis inte ett enkelt svar, men jag skulle vilja stämma in i min kollega Jeffrey S. Katz’s listning av nycklarna till AIoT-framgång: (https://iot.ieee.org/newsletter/july-2019/aiot-thoughts-on-artificial-intelligence-and-the-internet-of-things)

  • etablera en flexibel plattform för IoT och AI så att du både dynamisk och organiskt kan arbeta med AIoT utan att bli inlåst av din valda leverantör
  • säkerställ kontinuerligt lärande genom levande processer och öppen interaktion. Att ta sig an AIoT innebär att du tillåter dig att vara datadriven. Detta är inte förenligt med att förlita sig på gamla sanningar du en gång lärt dig
  • intelligent hanterat förstärker AIoT medarbetare genom att göra dem mer produktiva samtidigt som automation frigör tid och resurser till innovation
  • AIoT är inte intelligentare än det kontext inom vilket det verkar. Ju större kontext du kan hantera, desto intelligentare blir ditt grepp. En smart AIoT-enhet flyttar ingen nål. Ett holistiskt grepp med handfasta delprojekt och -lösningar är en säkrare väg framåt. Eller som det brukar sägas: ”Tänk globalt. Agera lokalt.”

Lycka till med din AIoT-satsning!

/Patrick Couch, IBM

Mina lästips till den AIoT-intresserade:

Om du är intresserad av att fördjupa dig i AIoT så rekommenderar jag  att läsa den grundliga rapporten “Artificial Intelligence in IoT (AIoT) Convergence: Technologies, Platforms, Applications and AIoT Services in Industry Verticals 2019 – 2024”  som publicerades i slutet av förra året. Den går in på djupet vad gäller både ekonomiskt värde/potential och teknologiska aspekter av AIoT.

Här får du veta mer om hur Kone arbetar tillsammans med IBM med att kombinera AI och IoT

Och här finns information om  hur Sandvik arbetar tillsammans med IBM med att kombinera AI och IoT

More AI stories

Vi ställer inte in – vi ställer om

Detta inlägg innehåller två delar och inleds av John Gibe (IBM), följt av Erika Christensson (Vasaloppet).Ibland tänker jag på morfar. Han levde i en annan värld. Född 1909 i ett fattigt hem på Öland, fick han försörja sig bäst han kunde från elva års ålder. Under de decennier som följde utvecklades Sverige i snabb takt. […]

Läs mer

Så utvecklar du bättre strategier

De senaste 20 åren har jag ägnat mig åt strategi i olika former – ofta men inte alltid – med kopplingar till digitalisering. Mot slutet av studietiden handlade det om e-handel. Under lärlingstiden till forskare i strategisk ledning 2001-2007 låg fokus på hur företag utvecklar strategiska förmågor för e-handel samt dessa förmågors beståndsdelar, det vill […]

Läs mer

Digitalisering i hälsans tjänst

Det ska vara enkelt Det finns flera skäl till att digitalisera sin verksamhet. Ett synnerligen klokt skäl är att göra det enklare för folk. I en serie inlägg framöver kommer vi från IBM Sverige under ”#enklaresverige” ge ett antal konkreta exempel på olika digitala lösningar som syftar just till detta: att göra det enkelt. Ett […]

Läs mer