Digitalisering

Så utvecklar du bättre strategier

Share this post:

De senaste 20 åren har jag ägnat mig åt strategi i olika former – ofta men inte alltid – med kopplingar till digitalisering. Mot slutet av studietiden handlade det om e-handel. Under lärlingstiden till forskare i strategisk ledning 2001-2007 låg fokus på hur företag utvecklar strategiska förmågor för e-handel samt dessa förmågors beståndsdelar, det vill säga hur de ser ut innuti om man lyfter på locket eller ”dubbelklickar” på dem, samt på hur företag utvecklar dem över tid. Under de senaste 13 åren som konsult på IBM har jag tillsammans med klienter utarbetat innovationsstrategier, marknadsföringsstrategier, kanalstrategier, digitala strategier, tillväxtstrategier, upplevelsestrategier, omställningsstrategier på grund av Corona, samt övergripande verksamhetsstrategier.

Hur mycket muskler behövs för att din strategi ska bli verklighet?

Vissa uppdrag har handlat särskilt om strategiexekvering och transformation, alltså om de muskler som behövs för att genomföra strategier. I ett fall gjorde mitt team en överslagsberäkning på kostnaden för strategiformulering i förhållande till den totala kostnaden för strategiformulering och genomförande över flera års tid. Vi landade i 2-5% vilket bör tolkas så att minst 95% av orken och resurserna behöver finnas kvar för genomförande, snarare än att strategi är oviktigt. (Ett perfekt genomförande av en riktigt dålig strategi får ju förödande konsekvenser). Det innebär också att strategier inte bör vara alltför komplicerade eftersom komplexitet ändå uppstår i samband med tolkningar, justeringar och anpassningar i genomförandefasen.

Strategi som ledning – eller konst?

Det har varit extremt berikande att komplettera den akademiska ansatsen med verklighetens komplexa väv av tidsramar, analysdata, sociala processer och andra praktiska avväggningar som sällan utgör fokus i forskningen. Strategiarbete kan dessutom förstås och bedrivas på ett antal olika sätt, exempelvis som ledning, hantverk, planering, problemlösning och till och med som konst. Även om man som utövare kan ha en dragning mot en approach är det värdefullt att behärska flera arbetssätt. 

Gemensamma nämnare i många bra strategier

När det gäller strategi finns sällan något facit eller en enskild praxis som ger garanterat resultat. Visst går det att upprätta rubriker, mallar och rutiner för de viktigaste frågorna, men det bör ske med medvetenhet om att strategiarbetet inte kan reduceras till en fylla-i-övning. De situationer som aktualiserar strategiarbete är ofta mer krävande än så. Ändå kan vissa gemensamma drag skönjas i bra strategier på basis av forskning och praktisk erfarenhet. I kapitel 3 i boken ”Business Models and Strategy” (skriven tillsammans med Thomas Kalling vid Lunds Universitet) föreslår jag att bra strategier bör:

  • möjliggöra måluppfyllelse
  • fånga det som är väsentligt i helhetsbilden
  • hantera konkurrens, begränsningar och konflikter
  • bygga på styrkor
  • hänga ihop, uppvisa synergier och möljiggöra flexibilitet
  • uttrycka val, allokera resurser och vägleda handling på ett meningsfullt sätt
  • möjliggöra kombinationer av konkurrens och samarbete.

En enkel strategiformuleringsprocess kan innehålla följande iterativa moment:

  1. utveckla strategiska alternativ
  2. analysera och betygsätt respektive strategi på var och en av de sju dimensionerna ovan
  3. identifiera den bästa strategin och förbättra den ytterligare.

Processen skapar även tydlighet gällande vilka strategier som inte valdes och skälen till det.

”Business Models and Strategy” lanseras via Webex kl. 16 torsdagen den 8 oktober. Då har du chans att höra mer och ställa frågor. Vänligen maila mig om du vill delta, på  john.gibe@se.ibm.com. Varmt välkommen!

/John Gibe, IBM

More stories

Två hundraåringar spekulerar – kommer AI att ta våra jobb?

När IBM nyligen blev inbjudna att hålla en traditionsenlig gästföreläsning på Stockholms Handelshögskola och kursen ”Humans vs. Algorithms: Judgment, Prediction and Nudges” var det AI & etik som stod på schemat, med extra fokus på interaktiva assistenter. Som du kanske anar saknades det hundraåringar både framför och bakom katedern denna dag. Dock fanns det gott […]

Läs mer

Vi ställer inte in – vi ställer om

Detta inlägg innehåller två delar och inleds av John Gibe (IBM), följt av Erika Christensson (Vasaloppet).Ibland tänker jag på morfar. Han levde i en annan värld. Född 1909 i ett fattigt hem på Öland, fick han försörja sig bäst han kunde från elva års ålder. Under de decennier som följde utvecklades Sverige i snabb takt. […]

Läs mer

Så utvecklar du bättre strategier

De senaste 20 åren har jag ägnat mig åt strategi i olika former – ofta men inte alltid – med kopplingar till digitalisering. Mot slutet av studietiden handlade det om e-handel. Under lärlingstiden till forskare i strategisk ledning 2001-2007 låg fokus på hur företag utvecklar strategiska förmågor för e-handel samt dessa förmågors beståndsdelar, det vill […]

Läs mer