Bank & Finans

Bank efter bank anklagas för pengatvätt – det är dags att ta hoten på allvar

Share this post:

Smartare brottslingar och ökad reglering kräver strategiskt svar från Sveriges banker

Det senaste året har sett bank efter bank i Norden anklagad för pengatvätt och annan finansiell brottslighet. Samtidigt har nationella och internationella regelverk uppdaterats, tillsynsmyndigheten i Sverige har kritiserats och sanktionslistor globalt har fortsatt utvecklats. Faktum är att under de senaste tio åren har banker över hela världen dömts till böter på över tjugo miljarder dollar.  I Norden har under de senaste åren två fall av storskalig penningtvätt hos både Swedbank och Danske Bank uppdagats och flera andra banker har fokus på sig.

Ökat tryck från tillsynsmyndigheter på banker är att vänta

European Banking Authority, den europeiska tillsynsmyndigheten, har signalerat att de kommer att öka trycket på nationella tillsynsmyndigheter som Finansinspektionen. Detta eftersom fler och fler fall av omfattande brottslighet har uppdagats. Det blir alltså allt viktigare att kunna visa på att strategiska steg tas för att kontinuerligt förbättra sitt skydd mot finansiell brottslighet.

Kostnaderna för finansiell brottslighet har rusat

Bankernas kostnader förknippade med att bekämpa brottslig verksamhet ökar exponentiellt. Samtidigt finns det en stor brist på kompetens inom området, många processer är väldigt manuella och en hög frekvens (i vissa fall upp till 99%) av betalningar flaggas felaktigt, med en negativ kundpåverkan som påföljd. Det blir ohållbart för banker att hantera högre volymer av transaktioner, mer och mer sofistikerade brottslingar och metoder tillsammans med ett  komplext regelverk som försvåras av diverse nationella särfall med taktiska lösningar som till exempel en utökad personalstyrka.

Teknik och strategi behövs för effektiv strategi och skydd

Utvecklingen inom automatisering, avancerad dataanalys och artificiell intelligens (AI) öppnar nya möjligheter för banker att uppdatera sin strategi inom områden som Anti-Money Laundering och Terrorism Funding (AML respektive TF). Samtidigt kan inte teknik ensamt hantera dessa utmaningar. En strategi som också innefattar personal, processer och data är central när banker utvecklar en hållbar verksamhetsmodell. Att introducera AI och maskininlärning för att till exempel minska antalet så kallade falska positiva transaktioner frigör resurser att arbeta mer fokuserat och har också en positiv inverkan på kundupplevelsen.

Expertis, långsiktighet och ett holistiskt angreppssätt behövs

Böter, avgångar och åtal har klargjort att banker måste bekämpa finansiell kriminalitet på ett strategiskt sätt. Att inte ta det här på allvar kan i värsta fall hota hela verksamhetens existens. Jag och mina kollegor menar att man behöver ha ett holistiskt angreppssätt och ett långsiktigt perspektiv när man tacklar problem inom det här området. Vi kombinerar strategisk och regulatorisk expertis från experter hos Promontory, med en djup kunskap om datahantering (data governance) och analys tillsammans med vår strategiska plattform Financial Crime Insights.

 

Med avstamp i ett verkligt affärsproblem och en transformationsstrategi som vi utvecklar tillsammans, hjälper vi banker att effektivisera sina processer, bli bättre på att nyttja sin data och i praktiken bli bättre på att hantera det ökade hotet som finansiell brottslighet är, med tryggare kunder i slutändan.

Om du vill höra mer om hur vi arbetar inom det här området, kontakta mig gärna.

/Johanna

Referenser och lästips

Europakommissionens sida ” Anti-money laundering and counter terrorist financing”

Finansinspektionens sida om penningtvätt i banksektorn

Fenergos genomgång av utdömda böter inom finansiell sektor

Här får du veta mer om hur IBM arbetar med sk ”Regulatory Technology” för att hjälpa organisationer inom finansiell sektor

Financial Services Risk & Compliance Lead IBMs konsulttjänster

More Bank & Finans stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer