Bank & Finans

Bank efter bank anklagas för pengatvätt – det är dags att ta hoten på allvar

Share this post:

Smartare brottslingar och ökad reglering kräver strategiskt svar från Sveriges banker

Det senaste året har sett bank efter bank i Norden anklagad för pengatvätt och annan finansiell brottslighet. Samtidigt har nationella och internationella regelverk uppdaterats, tillsynsmyndigheten i Sverige har kritiserats och sanktionslistor globalt har fortsatt utvecklats. Faktum är att under de senaste tio åren har banker över hela världen dömts till böter på över tjugo miljarder dollar.  I Norden har under de senaste åren två fall av storskalig penningtvätt hos både Swedbank och Danske Bank uppdagats och flera andra banker har fokus på sig.

Ökat tryck från tillsynsmyndigheter på banker är att vänta

European Banking Authority, den europeiska tillsynsmyndigheten, har signalerat att de kommer att öka trycket på nationella tillsynsmyndigheter som Finansinspektionen. Detta eftersom fler och fler fall av omfattande brottslighet har uppdagats. Det blir alltså allt viktigare att kunna visa på att strategiska steg tas för att kontinuerligt förbättra sitt skydd mot finansiell brottslighet.

Kostnaderna för finansiell brottslighet har rusat

Bankernas kostnader förknippade med att bekämpa brottslig verksamhet ökar exponentiellt. Samtidigt finns det en stor brist på kompetens inom området, många processer är väldigt manuella och en hög frekvens (i vissa fall upp till 99%) av betalningar flaggas felaktigt, med en negativ kundpåverkan som påföljd. Det blir ohållbart för banker att hantera högre volymer av transaktioner, mer och mer sofistikerade brottslingar och metoder tillsammans med ett  komplext regelverk som försvåras av diverse nationella särfall med taktiska lösningar som till exempel en utökad personalstyrka.

Teknik och strategi behövs för effektiv strategi och skydd

Utvecklingen inom automatisering, avancerad dataanalys och artificiell intelligens (AI) öppnar nya möjligheter för banker att uppdatera sin strategi inom områden som Anti-Money Laundering och Terrorism Funding (AML respektive TF). Samtidigt kan inte teknik ensamt hantera dessa utmaningar. En strategi som också innefattar personal, processer och data är central när banker utvecklar en hållbar verksamhetsmodell. Att introducera AI och maskininlärning för att till exempel minska antalet så kallade falska positiva transaktioner frigör resurser att arbeta mer fokuserat och har också en positiv inverkan på kundupplevelsen.

Expertis, långsiktighet och ett holistiskt angreppssätt behövs

Böter, avgångar och åtal har klargjort att banker måste bekämpa finansiell kriminalitet på ett strategiskt sätt. Att inte ta det här på allvar kan i värsta fall hota hela verksamhetens existens. Jag och mina kollegor menar att man behöver ha ett holistiskt angreppssätt och ett långsiktigt perspektiv när man tacklar problem inom det här området. Vi kombinerar strategisk och regulatorisk expertis från experter hos Promontory, med en djup kunskap om datahantering (data governance) och analys tillsammans med vår strategiska plattform Financial Crime Insights.

 

Med avstamp i ett verkligt affärsproblem och en transformationsstrategi som vi utvecklar tillsammans, hjälper vi banker att effektivisera sina processer, bli bättre på att nyttja sin data och i praktiken bli bättre på att hantera det ökade hotet som finansiell brottslighet är, med tryggare kunder i slutändan.

Om du vill höra mer om hur vi arbetar inom det här området, kontakta mig gärna.

/Johanna

Referenser och lästips

Europakommissionens sida ” Anti-money laundering and counter terrorist financing”

Finansinspektionens sida om penningtvätt i banksektorn

Fenergos genomgång av utdömda böter inom finansiell sektor

Här får du veta mer om hur IBM arbetar med sk ”Regulatory Technology” för att hjälpa organisationer inom finansiell sektor

Financial Services Risk & Compliance Lead IBMs konsulttjänster

More Bank & Finans stories

Ett holistiskt perspektiv gjorde Region Blekinge till en effektivare organisation

Som många andra organisationer hade Region Blekinge en mängd olika IT-system och applikationer. Teamet som ansvarade för IT-infrastrukturen hade stora utmaningar med övervakning av systemen. Övervakningslösningar hade implementerats för varje enskilt system, men det fanns ingen överblick över hela IT-miljön. Dessutom saknades en integration mellan verktygen som användes, vilket ledde till dubbelarbete och längre ledtider […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Folger Forsén

Detta är Folger Forsén, en norskättad stockholmare och affärskonsult på IBM i Kista! Folger visste tidigt att han ville bli konsult, så det var naturligt att söka sig till IBM:s graduateprogram efter examen från KTH för knappt två år sedan. Det som lockade i konsultrollen var möjligheten att testa nya saker ofta – och det […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: säg hej till Dora Nagy Eliasson

Säg hej till Dora Nagy Eliasson – vår ungersk-fransk-svenska kollega som har en ypperlig hand med siffror och finansieringsupplägg! Dora föddes i Ungern,  växte upp i Frankrike och kom sedan tillbaka till Budapest där hon sökte och fick ett finansjobb på IBM Global Financing. Förutom att få omsätta sin kunskap inom finansiering till nytta för […]

Läs mer