Innovation

Rätt fokus för meningsfull innovation

Share this post:

I en tidigare bloggpost – ”Fokusera på innovation – hjulet behöver inte uppfinnas igen” – skrev jag om innovation, och gav då några tips på hur en organisation kan bli mer innovativ. Rätt fokus var en av grundstenarna. För några dagar sedan hittade jag en artikel från Harvard Business Review som handlar just om fokus. Den gav mig en del tankeställare.

Ett ämne som jag ofta tänker på, och som tas upp i artikeln, är de anställdas engagemang och motivation. Hur kan en organisation och dess ledare skapa rätt förutsättningar för de anställda att hålla motivationen uppe? Varför blir anställda omotiverade eller oengagerade med tiden?

Jag är medveten om att ämnet inte är nytt. Men, tankeställaren jag fick var hur artikeln delar upp ämnet och frågan i två delar: symptom och grundorsaker. Man kan till exempel ta bort några kända orsaker till irritation hos anställda genom att minska antal interna möten, intern rapportering eller byråkrati och för långa processer. Men dessa är bara symptom som härstammar från djupare problem som leder till slöseri av tid, talang och resurser.

För att hitta rätt fokus och för att undvika slöseri – det vill säga rätta till grundorsakerna till symptomen – föreslår artikelförfattarna tre åtgärder:

Ett: återställ fokus på den strategiska affärsriktningen

Det här betyder att som organisation fokusera på segmenten, marknaderna och geografierna där man knäckt ”framgångskoden”. Men andra ord: fokusera på områden där man har differentierat sig eller kan differentiera sig – och sluta lägga tid och investeringar på de minst differentierande segmenten. Detta är inte ett ”engångsjobb” utan det krävs ett kontinuerligt arbete för behålla organisationens fokus på rätt marknader, segment och geografier.

I mina möten med olika företag i Norden, pratar vi ofta om viljan att ta sig in på nya marknader och drivkraften som gör att man kommer på nya affärsidéer – för att ta nya marknadsandelar, svara på slutkundens behov och för att möta de ständigt ökande kraven från marknaden. Det är givetvis ett sundhetstecken att man ständigt arbetar med att utvecklas. Men, det lika viktigt att behålla fokus på slutkunden genom hela genomförandet och att inte försöka lösa allt på en gång. Då riskerar man att hamna på en lång väg från idé till färdig produkt.

Ett lyckat exempel på att behålla fokus och samtidigt ständigt förnya sig tycker jag är Vasaloppet. Speciellt tänker jag på lanseringen av Nattvasan. Man utvecklade ett lopp för skidåkaren som söker efter det där lilla extra. Ett lopp där man kan uppleva något nytt och spännande och samtidigt kan behålla hjärtat i upplevelsen, alltså att få åka ” I fäders spår…”. Jag är också imponerad av genomförandet, där man började med ett mindre antal deltagare, kanske för att testa idéen, bekräfta efterfrågan och såklart ha skidåkarens säkerhet i centrum. Nu är Nattvasan här för att stanna och jag tror vi kommer att se fler och fler deltagare även i detta lopp under den så populära Vasaloppsveckan.

Två: återställ budget

Artikeln rekommenderar noll-baserad budgetering . Denna typ av budgetering utmanar den traditionella budgetallokeringen och skapar en miljö där nya och innovativa idéer kan växa fram och realiseras.

Tre: designa om den operationella modellen

Den operationella modellen måste stödja strategin samt vara utformad så att man enkelt kan se hur en aktivitet bidrar till affärsstrategin. Det ska vara lätt att ta bort onödigt arbete och dysfunktionella rutiner som stjäl fokus och drar ner tempot. Tydligt ägarskap är också viktigt – för att kunna ta bort komplexitet och ineffektivitet som kan uppstå mellan en organisations olika lager.

I det dagliga arbetet är det lätt hänt att en organisation, en affärsenhet eller ett team med tiden och obemärkt börjar bredda fokus och spenderar tid, talang och resurser på arbetsuppgifter som inte bidrar till verksamhetens strategiska mål. Det blir därför kritiskt att ledare kontinuerligt utvärderar var man står i förhållande till den strategiska affärsinriktningen man bestämt sig för – och kontinuerligt återför fokus dit – helst innan symptom uppträder. För med rätt fokus på plats, kan verklig innovation möjliggöras. Och det är vad jag brinner för.

Kontakta mig gärna med dina tankar gällande innovation!

/Raghda

Country Manager Hybrid Cloud, Sweden

More stories

Design Thinking är en process för att ta sig framåt

Ideér kommer inte från ingenstans. Design Thinking är en process för att ta sig framåt, oavsett om man har  – eller inte har  – idéer. Från inga idéer till många idéer, och från många idéer till den ”rätta” idén. ”Design Thinking” har fått mycket uppmärksamhet de senaste tio åren eller så, men det är inget […]

Läs mer

Det femte paradigmet

“Hittat tio tusen sätt som inte fungerar? Det håller inte idag, Thomas.”  Thomas Alva Edison tillskrivs ibland ett citat om att han inte misslyckats, bara provat tio tusen sätt som inte fungerar. Om han är korrekt citerad tycks osäkert, men en sak är säker: med miljoner, miljarder eller fler möjliga vägar att pröva går det […]

Läs mer

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer