GDPR

Förstå regelverken – så att du kan skapa värde

I mitt senaste inlägg, ”Skapa affärsfördelar genom att besmästra effekten av förändrade regelverk – istället för att ducka”, påstod jag att företag hellre undviker och minimerar arbetet med förändrade regelverk än att inse att det finns stora värden och fördelar att vinna om rätt analys görs. För att bättre förstå HUR detta ska gå till kommer jag nu att berätta vilka effekter förändrade regelverk får. Om vi analyserar omfattande forskning och tittar på vad företag faktiskt gör ser vi fyra viktiga möjligheter för företag i samband med regelverksförändringar – jag tänkte förklara vad jag menar med dem här.

Möjlighet 1: skapa och följa en dominant design

När branscher utvecklas blir vissa sätt att bedriva verksamheten och utforma produkter och tjänster på dominerande. Sådana metoder kallas en dominerande design – de blir vedertagna sätt att konfigurera produkter och system. Exempel på sådan design är utformningen av ett kreditkort och bredden på en järnvägsräls. Dominerande designer utvecklas i processer som inkluderar sociala, politiska, tekniska och ekonomiska aktiviteter. En särskild sådan typ är standarder. Standarder bidrar till upprättandet av stabila verksamheter. Regleringar driver på införandet av standarder, och företag kan bidra till utvecklingen av dessa standarder.

Möjlighet 2: utforska nya samarbetsformer

Regleringar kan begränsa förutsättningarna för samverkan mellan företag men också skapa nya möjligheter. Sådant samarbete innebär interaktion genom gränssnitt mellan företagen. Regleringar kan skapa krav på de gränssnitt som gör att företag inte kan vara så innovativasom de önskar. Vissa aktörer kan till exempel vara oroliga för säkerhet vid samarbete med andra företag. Sådana regler kan begränsa kombinationen av kompletterande resurser, särskilt  vid samarbete över branschgränserna. Exempel på regleringar som påverkar samarbete mellan företag är det nya direktivet för betaltjänster (Payment Services Directive 2 (PSD2)) och nya regler för distribution av försäkringar (IDD).

Möjlighet 3: följa nya tekniska krav

Nya regleringar kan etablera nya tekniska krav eller förändringar i krav på prestanda för produkter och tjänster. Detta kan  gynna revolutionerande utveckling i en bransch. Myndigheter kan påverka utvecklingen av infrastruktur för en marknad och därmed uppmuntra företag att skapa innovation. Förändringar i regleringar kan eskalera eller kick-starta spridningen av ett tekniskt krav under utveckling. Exempel på regleringar som kommer att förändra tekniska krav är GDPR – den nya regleringen för dataskydd inom EU och även de krav som ställs på bilbranschen gällande utsläppsnivåer.

Möjlighet 4: utnyttja förlorade legala skydd

Produkter och processer blir mer transparenta när tekniken som stödjer dem blir allmänt tillgänglig, något som händer när förändrade regleringar gör att skydd såsom patent löper ut. Företag kan integrera regelkrav i produkterbjudanden och därmed expandera sin roll. Då kan tolkningen av nya regelverk flyttas från interna processer till externa leverantörer och partners. Exempel på liknande processer kan ses i nutid inom betaltjänster (PSD2) och historiskt i utvecklingen av exempelvis tillverkning av skor, där de skyddade gillena blev utsatta för industriell konkurrens.

De här fyra möjligheterna som uppstår i samband med regelverksförändringar gör det möjligt att analysera hur ni kan hantera regelverket strategiskt och skapa värde, och inte enbart sikta på minimal efterlevnad. I nästa blogpost ska vi titta på hur företag implementerar krav från förändrade regelverk, och dra lärdomar från verkliga fall.

Jag ser fram emot att höra av dig och dina tankar kring ämnet!

/Åke

Fördjupningsmaterial:

Min avhandling: ”Mastering the Impact of Regulatory Change

Lär dig mer om Payment Services Directive 2 (PSD2) som driver samarbete och innovation.

Mer läsning om GDPR:

Min kollega Marcus Hallberg har skrivit begripligt och handfast om detta här på THINK-bloggen:

 

Share this post:

Lägg till kommentar
Inga kommentarer

Kommentera

Your email address will not be published.Obligatoriska fält är markerade med *

Mer GDPR Berättelser

Varför alla pratar om GDPR, del 2: Vad innebär GDPR?

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny europeisk förordning för dataskydd som har blivit ett av de mest omtalade ämnena under 2016. I den här delen av artikelserien kommer jag att gå in lite på vad GDPR innehåller och vad lagen säger. Vad säger lagen? Som bekant handlar GDPR i grunden om att harmonisera […]

Läs mer

Skapa affärsfördelar genom att bemästra effekten av förändrade regelverk – istället för att ducka.

Förändringar i regelverk är oftast associerade med negativa tankar och åtgärder från företag. De beskrivs som “motvind” och “misshandel”som till exempel i artikeln från Bloomberg ”JPMorgan CEO Dimon Says Overlapping Regulators Assault Banks”. Även historiskt finns graverande exempel där affärsmän ansåg nya regleringar mot barnarbete, fackföreningar och gift i livsmedel som improduktiva. Enligt min mening […]

Läs mer

Varför alla pratar om GDPR, del 3: Hur kan vi förbereda oss för GDPR?

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny europeisk förordning för skydd av personuppgifter som har blivit ett av de mest omtalade ämnena under 2016. I den här delen av artikelserien kommer jag gå in lite på vad man faktiskt kan göra för att förbereda sig för GDPR. Arbetet med GDPR måste påbörjas så snart […]

Läs mer