CSR

IT-kompetenta lärare behövs i framtidens skola

Share this post:

Läraryrkets status och auktoritet har ändrats. Detta är drivet av en ökad individualism i samhället generellt – men också av en teknikutveckling som ställer nya krav på såväl skolledare som lärare. Vi behöver hjälpas åt att stärka lärarna genom att höja deras IT-kompetens och ge dem förutsättningar att återta sin expertroll, i en allt mer digitaliserad skola.

Idag googlar man för att ta reda på om ens symptom betyder att man är allvarligt sjuk, man ifrågasätter experter efter att snabbt sökt runt på internet och man ifrågasätter tydligt etablissemanget. Enligt DN-krönikören Matilda Molander ”har vi blivit så individualistiska att vi själva är de enda som vet hur saker ska göras, oavsett om det är att klippa gräsmattan, uppfostra barn eller styra landet.” Kan det vara en av förklaringarna till att synen på lärare också förändrats? Föräldrar anser i allt högre utsträckning att de vet bättre vad deras barn behöver och kan, och ifrågasätter lärare och rektorer om deras bedömningar inte ligger i linje med sina egna. Frågan är om en del av det här auktoritetstappet också är relaterat till osäkerhet hos lärarna i vissa ämnen. Det är viktigt att lärare får vara de experter de är. Deras roll och funktion behöver stärkas. Många gör ett fantastiskt jobb och har fått ett oförtjänt dåligt rykte. De har ofta orimliga situationer att hantera som kräver mycket än vad som omfattades av deras utbildning. Och ibland gäller det det motsatta, då de reduceras till att bli handledare, coacher och uppgiftsadministratörer.

delegation-fridolinbesok-161116_2-bast

Vi i IT-branschen oroas över lärares och skolledares kompetens inom IT och teknik. Många lärare vittnar om att de är obekväma att utbilda i tex teknik. Och kanske är det inte så konstigt då teknik ett av de ämnen som har minst antal behöriga lärare enligt Siris. Därför samlar vi lärare för att stärka deras kompetens. De senaste eveckorna har vi träffat lärare från mellan-, högstadiet och gymnasieskolan för att erbjuda ett kostnadsfritt material –  Teachers Try Science och applikationsutvecklingsplattformen Bluemix – som kan användas i undervisningen.

Många, inklusive jag själv, anser att digitaliseringen av skolan går alldeles för långsamt. Om Sverige ska vara konkurrenskraftigt behövs en skola där alla lärare behärskar digitala verktyg och har tillgång till effektiva sådana. Skolans ledare behöver få förutsättningar för att kunna driva en digital transformation av sin skola. Elever behöver också bli bra användare av IT – lära sig förhålla sig kritiskt till källor, måna om sin och andras säkerhet och integritet. Sen behöver vi ju också se till att alla elever förstår eller behärskar programmering. Förra veckan träffade jag genom IT & Telekomföretagen utbildningsminister Gustaf Fridolin för att förtydliga det budskapet. Han lyssnade och menade att ”vi är på väg”. Frågan är dock om det är gott nog? Kommer tillräckligt med resurser ges så att lärare känner sig och uppfattas som de experter vi vill att de ska få vara? Jag tror att vi kommer att behöva förtydliga budskapet igen om det fortsätter gå så här långsamt, och då behövs både din och min röst.

/Susanna Salwén, CSR-expert på IBM i Norden

Följ mig gärna på: Twitter @SalwenSalwen och LinkedIn

More stories

Vi fortsätter bidra till att barn och unga är säkrare på nätet

Det var drygt ett år sedan jag senast skrev om CSR-initiativet ”Är du säker?” #290Cybersecurity. Då, i mars 2020, var vi precis i början av coronapandemin. Vi kunde väl aldrig tro att den skulle bli så långdragen som det blivit men vi förstod ändå att de föreläsningar vi gjorde ute på skolorna skulle behöva ta […]

Läs mer

Tillsammans skapar vi en framtid inom IT – och stärker branschen!

”Just Do It!”, ”You Can Do It!”,  “I Can Do It!”. Det finns gott om peppande tillrop som syftar till att skapa motivation och kraft. Behövs det verkligen ett till? Vi tycker det och har valt namnet ”We Can Do IT!” för vårt senaste CSR-projekt här på IBM. ”We” för att det är mycket roligare […]

Läs mer

Tillsammans för att nå FN:s hållbarhetsmål

I vår familj avslutar vi varje år med att fundera på vad vi önskar oss av kommande år. Man får välja ett själviskt mål (jag vill äta mer på restaurang med mina vänner, min son vill ha fler dinosaurer) och ett som handlar om världens utveckling. Det är här FN:s hållbarhetssmål kommer in. 17 mål […]

Läs mer