Smartare byggnader

Låt ett smartare byggande blomstra

Share this post:

Ett återkommande ämne och problemställning i nyhetsflödet i dag är bristen på bostad för Stockholms unga. – Hur ska det gå för alla de som vill flytta till en egen bostad inom en snar framtid för att kunna påbörja sina studier eller som vill inleda sin yrkeskarriär? Statistisk från statistiska centralbyrån visar på att byggandet av bostäder sjunkit rekordlågt i landet sedan 60-talet.

Det finns många anledningar till varför byggandet inte blomstrar just nu. Det finns dock lika många skäl att anamma ett nytt förhållningssätt i byggbranschen. Att bygga smartare och bättre. Detta är ett viktigt område för IBM och i min krönika berättar jag mer om ett smartare byggande och smartare byggnader.

Ett smartare byggande bidrar till ett nytt byggklimat, rent bokstavligt. Miljövänligt byggande är bara ett argument. Smartare byggande handlar till stor del om informationsdelning som gör att byggandet blir effektivt, samt att problem och ändringar hanteras samt att dess konsekvenser tas i beaktan. Genom att anamma ett smartare byggande kan byggtiden för ett projekt gå från två år till två månader. För att bli konkurrenskraftig och relevant i framtiden behöver den svenska byggbranschen börja tänka nytt!

Med tanke på situationen inom byggbranschen är det ett utmärkt tillfälle att utnyttja tiden till att se över metoder och processer för ett smartare byggande.

Läs mer om smartare byggnader och smartare byggande

/Pierre Sundgren, IBM

More stories

Smartare byggande. Direkt från verkligheten!

I byggindustrin hör det till vardagen att vänta. Vänta på material, vänta på kranar, vältar eller andra maskiner eller helt enkelt vänta på att teamet som jobbar med rördragning blir klara så att golvet kan läggas. Inte så effektivt, eller hur? Det finns mycket att göra. Att tvingas vänta är ett exempel på improduktivitet i […]

Läs mer

Låt ett smartare byggande blomstra

Ett återkommande ämne och problemställning i nyhetsflödet i dag är bristen på bostad för Stockholms unga. – Hur ska det gå för alla de som vill flytta till en egen bostad inom en snar framtid för att kunna påbörja sina studier eller som vill inleda sin yrkeskarriär? Statistisk från statistiska centralbyrån visar på att byggandet […]

Läs mer